Ozana Bijelonjić
Suvremene metode poučavanja

Suvremene metode poučavanja

Ako se zapitamo koji su najveći izazovi poučavanja u današnje vrijeme, neki od odgovora sigurno će biti kako procijeniti koje je znanje potrebno mladim ljudima i kako ih pripremiti za izazove koje donosi budućnost.