prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

„Bitna je prevencija“ – eTwinning projekt u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

Učenici IV. a i IV. b razreda Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin sudjelovali su u eTwinning projektu “Bitna je prevencija”. U jednogodišnjem projektu učenici su aktivno sudjelovali u aktivnostima tematski vezanim za prevenciju bilo kakvog nepoželjnog oblika ponašanja uz naglasak na oblike poželjnog ponašanja.

U današnjim društvenim odnosima pojavnost neprimjerenih oblika ponašanja podrazumijeva se u svim oblicima ljudskog djelovanja. Društveni odnosi djece i mladih u tom kontekstu imaju posebno značenje. Pojavnost društvenih mreža uvjetovala je mogućnost nastanka novih, ali i jačanje postojećih aktivnosti koje negativno utječu na djecu i mlade. U tom smislu nema opasnosti koju možemo izdvojiti kao zasebnu, djecu i mlade potrebno educirati o svim postojećim te spriječiti mogućnost nastanka bilo kakvih posljedica. Nameće se jednostavan zaključak: “Bitna je prevencija”.

Plan realizacije projektnih aktivnosti osmišljen je u skladu na kurikulumskim odrednicama te su postavljeni i ostvareni zadani ishodi samog projekta kao i ishodi predmeta i međupredmetnih tema školskih kurikuluma četvrtog i šestog razreda. Uvodne aktivnosti provedene su s ciljem upoznavanja projektnih partnera i njihovih škola te gradova iz kojih dolaze.

Provedba zadataka počela je istraživačkim aktivnostima o sigurnosti na internetu. Učenici četvrtih razreda proveli su istraživački zadatak na temu u kojoj su spoznali opasnosti na internetu te načinu djelovanja kako se od opasnosti zaštititi. Rezultati provedene radionice ukazuju na poznavanje određenih opasnosti, ali nedovoljno znanje o postupcima prevencije njihovog negativnog učinka. Učenici 6. b razreda sudjelovali u edukativnoj radionici o opasnostima na internetu te o načinima zaštite u suradnji s Policijskom upravom Ogulin. Radionica se održala pod satom razrednika. Učenici su o ovoj temi rado i otvoreno razgovarali i pokazali vrlo dobro poznavanje sadržaja te znanje o postupcima prevencije od navedenih oblika opasnosti.

Autorska prava, kao vrlo važan dio koji često nije spomenut kao oblik nasilja bio je učenicima četvrtih razreda poseban izazov. Radionica u kojoj su učenici sudjelovali ukazala je da učenici nisu imali dovoljno spoznaja o autorskim pravima. Na zanimljiv, istraživački način, naučili su što su autorska prava te kako štititi svoja autorska prava, ali i kako poštivati autorska prava neke druge osobe. Učenici šestog razreda nisu imali dovoljno znanja o ovoj temi. Naučili su da se kreativni rad dokazuje copyright (©) znakom. Učenici su izrađivali prezentacije na navedenu temu. Naučili su kako štititi svoja i poštivati autorska prava neke druge osobe.

U dijelu projekta “Radionice i rasprave na temu” učenici četvrtih razreda proveli su aktivnost istraživanja i bilježeći svoje dnevne aktivnosti i njihove vremenske odrednice u danu uspoređujući ih sa zdravstveno preporučenom organizacijom radnog dana. Izradom grafikona i njegovom analizom uočena su odstupanja na koja treba djelovati. Vrijeme dnevnih aktivnosti učenika u jednom radnom danu nije prihvatljivo raspoređeno. Učenici šestog razreda proveli su također aktivnost istraživanja bilježeći svoje dnevne aktivnosti i njihove vremenske odrednice u jednom radnom danu izradom pitnog grafikona. Svoje pitne grafikone učenici su postavili na Padlet ploču. Učenici su zamijetili da većinu svog slobodnog vremena provode na mobitelima. Ovim istraživanjem, usvojili i nove IKT vještine.

Tijekom mjeseca listopada i mjeseca studenoga obilježen je Mjesec borbe protiv ovisnosti. Novi oblici ovisnosti čiji broj neprestano raste bio je poticaj da učenici spoznaju što je ovisnost, kakva ona može biti i kako se manifestira. Radionicom međuvršnjačkog poučavanja nakon provedenog istraživačkog zadatka učenici su održali predavanja vršnjacima o štetnostima ovisnosti. Izradom plakata usustavili su svoje znanje.

Na satu razrednika, učenici šestog razreda, razgovarali su o različitim oblicima ovisnosti. Učenici su izradili prezentacije na temu ovisnosti (u skupinama/grupama ili samostalno) te su kratko izložili svoj uradak pred ostalim učenicima iz razreda (međuvršnjačko poučavanje). Zaključili su da je bilo koji oblik ovisnosti štetan te može dovesti do teških posljedica kao što su npr. zdravstvene i materijalne. Bilo kakvo nasilje uvjet je za nastanak stresa, anksioznosti i depresije. Učenici su spoznali značenje navedenih problema i oblika ponašanja koji na njih ukazuju. Istražili su i navodili rezultate istraživanja o mentalnom zdravlju i prikazali postupke očuvanja mentalnog zdravlja. Provedenom analizom donesen je zaključak da je mentalno zdravlje ima vrlo važnu ulogu u borbi protiv stresa, anksioznosti i depresije. Snimanjem kratkog videa učenici su poručili da imaju pozitivan stav. Tema nasilja je vrlo široka, no učenici šestog razreda ponajprije su se dotakli “vršnjačkog nasilja” o kojem su otvoreno iznosili svoje stavove. Složili su se da sukobe treba rješavati mirnim putem, ponajviše razgovorom i pomirbom sukobljenih strana. Učenici su spoznali što je mentalno/psihičko zdravlje. Suradnički su radili na platformi Teams te su odgovorili na postavljena pitanja u radnom listiću o ovim aktualnim temama. Donijeli su zaključak da je uz fizičko zdravlje važno i mentalno te da je osobito važna podrška sredine (učitelja, roditelja i prijatelja) ukoliko se nađemo u nekoj od navedenih situacija.

Pretposljednja aktivnost projekta odnosila se na razvijanje empatije i međuljudskih odnosa. Učenici četvrtih razreda sudjelovali su u Uskršnjoj radionici koju su ostvarili u suradnji sa srednjoškolskim učenicima i djelatnicima. Igrom, zabavom i učenjem obilježen je blagdan Uskrsa.

Primjer dobre prakse je da učenici 6. b razreda od početka školske 2021./2022. godine pomažu jedni drugima (pomoć pri učenju/vršnjačka pomoć). Učenici su stvorili jednu vrstu suradničkog odnosa s ciljem postizanja što boljih rezultata svojeg razreda. Dakle, mogli bi zaključiti da se kod učenika potiče međusobno uvažavanje i pomaganje te se razvija osjećaj odgovornosti s ciljem što boljeg uspjeha učenika 6. b razreda. Svi učenici 6. b razreda sudjelovali su i u uređenju razrednog panoa, izradom plakata s naslovom “Pametno učenje”.

Neiscrpna tema o prevenciji usmjerila ih je na aktivnost o istraživanju zanimljivosti na tu temu. Razni podatci, ozbiljni i neozbiljni nadopunili su učeničko znanje. Redovitim aktivnostima tijekom prethodnih mjeseci te razgovorima s učenicima o prevenciji, zadavanjem zadataka i istraživanjima te novim saznanjima i građenjem mišljenja i stavova kod učenika postiže se odgovorniji odnos u cijeloj zajednici. Tijekom cjelokupnog projekta provedeni su oblici suradnje mentora i učenika putem webinara, online susreta planiranja i dogovora te nesebične izmjene materijala na zadanu temu.

Učenici su u sklopu eTwinning projekta u multidisciplinarnom pristupu upoznali i osvijestili važnost prevencije neželjenih ponašanja. Poticani su na zdrav način života te upoznati za mogućnostima opasnosti i prevencije u korištenju IKT opreme. Završna evaluacija pokazala je zadovoljstvo učenika ovim projektom. Sa zanimanjem i veseljem učenici su pristupali razradi svake teme. U današnjem vremenu ubrzanog napretka  razvoja medija i dostupnosti medijskih sadržaja neophodno je kontinuirano djelovati i nadograđivati znanje učenika o načinima zaštite od nepoželjnih sadržaja i ponašanja korisnika. Učenici su usvojili znanja i vještine o opasnostima u medijima i njihovoj prevenciji. Učenicima šestog razreda osobito se svidjela tema naziva “Učenici pomagači”. Učenici u 6. b razredu pomažu jedni drugima, razvijaju empatiju i grade bolje odnose. Na samom kraju projekta učenici su ispunili evaluacijski upitnik koji je sažeo teme koje su obrađene u samom projektu.

Kao zaključak ističu da su nova saznanja koja su učenici dobili uključivši se u ovaj projekt o prevenciji uvelike nadopunili učeničko znanje, ali i stavove i ponašanja te doprinijeli većoj odgovornosti pojedinca/učenika za svoje postupke te su ovakvi projekti prilika da se stvore uvjeti za sigurnije komunikacijske postupke koji će pomoći da djeca u medijskom prostoru ne budu ugrožena.