prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje u nastavi engleskog jezika

Primjena metoda iz seminara “Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje” u nastavi engleskog jezika.

Seminar “Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje” provodi Forum za slobodu odgoja. Sastoji se od osam radionica od ukupno 80 sati stručnog usavršavanja. U sklopu seminara polaznici dobivaju i osam priručnika koji teorijski i praktično prate sam sadržaj seminara. Što je kritičko mišljenje? Kako u jednom od priručnika piše: “Kritičko mišljenje znači krenuti od neke pretpostavke, razmotriti njezine implikacije, preispitivati je, usporediti sa suprotnim stajalištima, izgraditi potporni sustav uvjerenja i naposljetku na temelju svega toga zauzeti stav”. (Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, Scott Walter, treće izdanje, listopad 2010.)

Umjesto klasične podjele sata (uvod, razrada i završetak), ovaj program koristi ERR sustav. Prva etapa tog sustava je evokacija. U toj etapi se potiče učenike da se prisjete svog predznanja o određenoj temi, da predviđaju i općenito određuju svrhu čitanja ili propitivanja. Nakon toga slijedi etapa razumijevanja značenja, u kojoj su učenici izloženi novim sadržajem kroz tekstove, predavanja ili neki drugi oblik. U ovoj etapi od učenika se očekuje da te ideje ili sadržaj integriraju u vlastite spoznaje. Zadnja etapa je refleksija u kojoj učenici razmišljaju o tome što su naučili u sklopu konteksta svog postojećeg mišljenja kako bi preustrojili svoje znanje i uklopili nove spoznaje. (Izvor: Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, Scott Walter, treće izdanje, listopad 2010.)

Autorica u nastavku teksta pokazuje primjer kako jednu od metoda iz seminara se može implementirati u nastavi engleskoga jezika.

Nastavne metode i aktivnosti za učenike:
• rad u paru/grupi, izlaganje rezultata zajedničkog rada, KWL tablica, čitanje sa zadacima (INSERT metodom), zajedničko popunjavanje tablice
• rad u paru/grupi, frontalni rad, individualni rad

Nastavna sredstva i pomagala: tekst o New Yorku, bilježnica učenika, ploča, kreda, projektor, platno. Na početku sata učiteljica pozdravi učenike i postavi im pitanje: “Kad pomislite na New York koja vam riječ pada na pamet?” (samo jedna riječ). Učiteljica im daje nekoliko minuta da razmisle, a zatim svako kaže na glas. Učenici su podijeljeni u parove/grupu. Svaki par/grupa treba napisati u bilježnicu sve što zna o New Yorku. Učiteljica KWL tablicu prikazuje preko projektora ili crta na ploču te ispunjava zajedno s učenicima. Prvo ispunjava prvu rubriku u KWL tablici “What do we know?” tako da jedan učenik iz para/grupe govori što sve zna. Ostali slušaju da se ne ponavljaju podaci. Nakon toga učiteljica pita učenike što bi još željeli znati o New Yorku te zajedno ispunjavaju drugu rubriku tablice “What more do we want to know?”.

Nakon što ispune prve dvije rubrike u tablici slijedi čitanje teksta o New Yorku. Tekst mogu učenici čitati samostalno ili jedan učenik čita na glas dok drugi prate tekst ispred sebe. Prije čitanja učiteljica daje zadatak uz čitanje (INSERT metoda). Napominje učenicima da dok čitaju tekst trebaju sa strane označiti tekst na slijedeći način: √ = to sam znao/la, + = to sam naučio/la, ? = nije mi jasno. Učiteljica napominje da pored iste rečenice ili riječi mogu staviti dva različita znaka, npr. + i ?. Na primjer ako su nešto novo saznali, a nije im jasno, ili žele saznati nešto više o tome, da kasnije može objasniti učenicima i raspraviti o nejasnoćama.

Nakon pročitanog teksta učenici u paru/grupi razgovaraju o tome što su novo saznali iz teksta i što im je nejasno ili zbunjujuće. Nakon toga drugi predstavnik iz para/grupe govori, a učiteljica ispunjava posljednju rubriku tablice na ploči “What have we learnt?”. Za domaću zadaću učenici mogu na internetu naći sve što ih zanima o New Yorku, a nisu pronašli u tekstu u knjizi.