prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CLIL u nastavi hrvatskog i njemačkog jezika u Srednjoj školi Prelog

Svima nam je poznato kako se suradnja i timski rad danas smatraju nužnima za uspješan rad i općenito uspjeh u životu, kako u privatnom tako i u poslovnom. Suradnja se s drugima može naučiti i usavršavati, a najbolje učimo primjerom.

U tom duhu nastavnice hrvatskoga i njemačkoga jezika u Srednjoj školi Prelog, prof. Ivančok Varga i prof. Baksa, rado surađuju  kad se radi o književnosti njemačkog govornog područja, u svim razredima u kojima predaju. Ovakav metodičko-didaktički pristup, pod nazivom CLIL (engl. Content and Language Intergrated Learning), podrazumijeva poučavanje sadržaja na stranom jeziku. Podučavati se mogu različiti sadržaji iz različitih predmeta na stranom jeziku. U primjeru Srednje škole Prelog radi se o Goetheovom djelu Patnje mladog Werthera, a suradnja je ostvarena u razredima s naprednim učenjem njemačkog jezika (najmanje 5 godina, no može se prilagoditi i za početnike). Učenici su zbog diskusija i osnovnog uvida u djelo prethodno trebali pročitati cijeli roman na hrvatskom jeziku, a potom su u 90 minuta i na njemačkom i na hrvatskom jeziku ponovili najvažnije podatke o samom Goetheu i protumačili odnose među glavnim likovima iz navedenog romana.

U prvom koraku učenici su izvlačili kartice s pitanjima i odgovorima na njemačkom jeziku, a u šetnji razredom postavljali pitanja i provjeravali odgovore. Nakon dobivenog odgovora razmijenili su kartice i pitali sljedećeg učenika. Na taj način su se učenici podsjetili i kratko ponovili osnovne podatke vezane uz pisca i djelo. Učenici su još jednom radi provjere postavljali pitanja cijelom razredu, prozivali i provjeravali odgovore kako bi se još utvrdilo gradivo. Na poleđini kartice je zalijepljena naljepnica u boji i na taj način su se formirale četiri grupe. U grupama su učenici prvotno trebali pročitati kratki sadržaj na njemačkom jeziku, napisan na karticama koje je trebalo povezati sa sličicama i poredati prema redoslijedu događaja u romanu. Potom su učenici na Youtubeu odgledali kratki video na njemačkom jeziku i usporedili sa svojim rješenjem.

Nakon ponavljanja sadržaja djela, učenici su u grupama PLACEMAT metodom, svaki za sebe odgovorili u tišini na zadana pitanja i potom o navedenim pitanjima vezanima uz djelo raspravili i predstavili zaključke grupe. Zaključke grupe usmeno je izložio predstavnik grupe. Učenici su u prethodnom koraku dobili i citate na temelju kojih su donosili svoje zaključke.

U predzadnjem koraku učenici su usporedili hrvatske citate s njemačkima i pokušali pronaći odgovarajuću njemačku inačicu. Budući da se radi o originalnom tekstu, nastavnice su smatrale kako će učenici, prepoznavajući ključne riječi, moći otkriti parove citata što se i ostvarilo. Učenici su potom kratko raspravili s nastavnicama što smatraju teškim i nerazumljivim u hrvatskom tekstu i što im je pomoglo u prepoznavanju i razumijevanju teksta na njemačkom jeziku.

Na kraju sata učenici su ispunjavali evaluacijski listić i kratku anketu o zadovoljstvu CLIL pristupom. Rezultati evaluacije bili su pozitivni. Svi učenici su odgovorili kako bi voljeli u razredu imati češće ovakav način rada. Ponukane tim željama nastavnice su već napravile nekoliko takvih suradnji te planiraju i daljnje suradnje.

Ovakav oblik integrirane nastave potiče kreativnost, dozvoljava nove načine povezivanja književnih sadržaja s učenjem jezika, a nastavnicima predstavlja profesionalni izazov i neprocjenjivo iskustvo.

Detaljni materijali za CLIL nastavu mogu se pronaći na poveznici.