prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CroQCI: Predavanje na temu optičkih atomskih satova

U sklopu projekta CroQCI, u četvrtak, 16.11.2023. u 10 sati Ticijana Ban s Instituta za fiziku Zagreb, održat će predavanje na temu optičkih atomskih satova.

Optički atomski sat je najtočniji, najprecizniji i najstabilniji sat današnjice. Optički atomski sat temeljen na hladnim atomima stroncija neće dobiti niti izgubiti sekundu u više od 200 milijuna godina rada. On je otprilike tri puta točniji od primarnog standarda vremena i frekvencije – cezijeve atomske fontane, kojima je definirana SI jedinica sekunda.

Više informacija o predavanju možete pronaći na sljedećoj poveznici https://croqci.srce.hr

O projektu CroQCI

Republika Hrvatska prepoznala je važnost inicijative Europske kvantne komunikacijske infrastrukture (EuroQCI) te je 2019. godine potpisala Deklaraciju o europskoj kvantnoj komunikacijskoj infrastrukturi čime se obvezala na provedbu aktivnosti na izgradnji sigurne kvantne komunikacijske infrastrukture koja će obuhvatiti cijelu Europsku uniju. Kao prvi korak na tom putu, formiran je CroQCI konzorcij.

CroQCI konzorcij čine ključne istraživačke i znanstvene institucije, ustanove visokog obrazovanja, javne ustanove i javna poduzeća ovlaštena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za razvoj nacionalne QCI mreže te pripremu i provedbu nacionalnog projekta Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI.

Projektni prijedlog Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI pripremljen je i prijavljen na poziv DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL objavljen u okviru programa Digitalna Europa te je odobren za financiranje.

Nositelj odnosno koordinator projekta jest Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET.

Osim sredstvima iz programa Digitalna Europa, projekt CroQCI financirat će se i kroz investicije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.