Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja kako bi se jačala svijest ljudi prema prirodnom okolišu. Prvi put obilježen 22. travnja 1970. na sveučilištima SAD-a. Danas se obilježava u 190 zemalja svijeta, a u Hrvatskoj se obilježava od 1990. godine, uz značajan angažman udruga za zaštitu okoliša i prirode.

Majka Zemlja očito potiče poziv na akciju. Oceani se pune plastikom i postaju kiseliji. Ekstremne vrućine, šumski požari i poplave pogodili su milijune ljudi. Sada smo suočeni s COVID-19, svjetskom zdravstvenom pandemijom koja povezuje zdravlje našeg ekosustava. Ekosustavi podržavaju sav život na Zemlji. Što su zdraviji naši ekosustavi, to je planet – i njegovi ljudi zdraviji. Obnova naših oštećenih ekosustava pomoći će zaustaviti siromaštvo, boriti se protiv klimatskih promjena i spriječiti masovno izumiranje. Nužne su promjene. Svaka promjena počinje osvješćivanjem pojedinca da je promjena nužna, te educiranjem pojedinca kojim promjenama i na kojim područjima svoga života i djelovanja on može pomoći ekosustavu. Kako bi potakli učenike Zdravstvene škole i Obrtne tehničke škole u Splitu na promišljanje o navedenim problemima osmislili su niz aktivnosti. Nastojali su skrenuti pozornost na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja i potaknuti učenike da osvijeste problem zagađenja okoliša. Na satovima matematike učenici su se upoznali s pojmom ugljičnog otiska pojedinca. Rješavajući zadatke na zadanu temu i računajući svoj ugljični otisak promišljali su i kako ga smanjiti. Nizom jednostavnih, kratkih i učenicima bliskih zadataka osmišljenih s lokalnim sadržajima realizirani su matematički ishodi kroz obilježavanje Dana planeta Zemlje. Primjenjivali su računanje s realnim brojevima, postotni račun, linearnu funkciju, linearne jednadžbe, sustave linearnih jednadžbi, geometrijska tijela. Na satovima fizike učenici su istraživali o klimatskim promjenama, obnovljivim izvorima energije, prednostima i manama novije nuklearne tehnologije, a istraživanja su predočili digitalnim plakatima, prezentacijama i stripovima. Međusobnim povezivanjem odgojno-obrazovnih područja i nastavih tema matematike i fizike ostvarili su i međupredmetne teme (Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije). Upotrebom digitalnih alata (BookCreator, Canva, Kahoot, Pixton, Artsteps) zajedno su se ujedinili u očuvanju okoliša i kreirali  “digitalnu Zemlju” o kojoj se brinemo.