prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja kako bi se jačala svijest ljudi prema prirodnom okolišu. Prvi put obilježen 22. travnja 1970. na sveučilištima SAD-a. Danas se obilježava u 190 zemalja svijeta, a u Hrvatskoj se obilježava od 1990. godine, uz značajan angažman udruga za zaštitu okoliša i prirode.

Majka Zemlja očito potiče poziv na akciju. Oceani se pune plastikom i postaju kiseliji. Ekstremne vrućine, šumski požari i poplave pogodili su milijune ljudi. Sada smo suočeni s COVID-19, svjetskom zdravstvenom pandemijom koja povezuje zdravlje našeg ekosustava. Ekosustavi podržavaju sav život na Zemlji. Što su zdraviji naši ekosustavi, to je planet – i njegovi ljudi zdraviji. Obnova naših oštećenih ekosustava pomoći će zaustaviti siromaštvo, boriti se protiv klimatskih promjena i spriječiti masovno izumiranje. Nužne su promjene. Svaka promjena počinje osvješćivanjem pojedinca da je promjena nužna, te educiranjem pojedinca kojim promjenama i na kojim područjima svoga života i djelovanja on može pomoći ekosustavu. Kako bi potakli učenike Zdravstvene škole i Obrtne tehničke škole u Splitu na promišljanje o navedenim problemima osmislili su niz aktivnosti. Nastojali su skrenuti pozornost na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja i potaknuti učenike da osvijeste problem zagađenja okoliša. Na satovima matematike učenici su se upoznali s pojmom ugljičnog otiska pojedinca. Rješavajući zadatke na zadanu temu i računajući svoj ugljični otisak promišljali su i kako ga smanjiti. Nizom jednostavnih, kratkih i učenicima bliskih zadataka osmišljenih s lokalnim sadržajima realizirani su matematički ishodi kroz obilježavanje Dana planeta Zemlje. Primjenjivali su računanje s realnim brojevima, postotni račun, linearnu funkciju, linearne jednadžbe, sustave linearnih jednadžbi, geometrijska tijela. Na satovima fizike učenici su istraživali o klimatskim promjenama, obnovljivim izvorima energije, prednostima i manama novije nuklearne tehnologije, a istraživanja su predočili digitalnim plakatima, prezentacijama i stripovima. Međusobnim povezivanjem odgojno-obrazovnih područja i nastavih tema matematike i fizike ostvarili su i međupredmetne teme (Održivi razvoj, Osobni i socijalni razvoj, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije). Upotrebom digitalnih alata (BookCreator, Canva, Kahoot, Pixton, Artsteps) zajedno su se ujedinili u očuvanju okoliša i kreirali  “digitalnu Zemlju” o kojoj se brinemo.