prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Dan ružičastih majica #NasiljePrestajeOvdje

Gimnazija Vukovar obilježava Dan ružičastih majica nizom preventivnih i edukativnih aktivnosti kojima potiče svoje učenike na prihvaćanje različitosti među ljudima i na razvijanje tolerancije promičući poruke nenasilničkog ponašanja.

 Organiziramo raznovrsne radionice asertivnosti, kvalitetne komunikacije, rješavanja konflikta i problema te kroz razgovor i debate potičemo učenike na razmišljanje o tome što se može dogoditi ako nasilno rješavaju probleme te koje su dobrobiti nenasilnog pristupa rješavanju spornih situacija. Ovakav način zajedničkog “glasnog razmišljanja“ pomaže u prepoznavanju neprihvatljivih obrazaca ponašanja te postepeno, zajedničkim snagama izgrađujemo model nenasilnog i pozitivnog ponašanja. Učenjem vještina nenasilnog rješavanja konfliktnih situacija i sukoba, postupno stvaramo okružje koje prihvaća različitosti shvaćanja i interesa ljudi, okružje u kojemu prevladava komunikacija i kolaboracija, okružje ugodno za sve nas i na dobrobit svih koji se u njemu nalaze. Kontinuiranim i intenzivnim razgovorima nastojimo proširiti znanja o opasnostima vršnjačkog nasilja, kao i o posljedicama istoga, te doprinijeti promociji nenasilnog rješavanja sukoba koje mora postati opće prihvaćen obrazac ponašanja mladih.

Dan ružičastih majica – Pink Shirt Day, program je prevencije vršnjačkog nasilja i kao takav postao je simbol borbe protiv nasilja među djecom.  Nositelj cjelokupnog programa i začetnik ideje u Hrvatskoj je Centar za edukaciju i prevenciju nasilja koji je promocijom Dana ružičastih majica postigao prepoznavanje obljetnice diljem naše zemlje. Odijevanjem ružičastih majici na ovaj dan ali i svakodnevnim djelovanjem podržavamo borbu protiv svih oblika nasilja i promičemo pozitivne obrasce ponašanja koji su usmjereni ka usvajanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju sigurnog okruženja koje ne tolerira nasilje ni u kojem obliku!Prema podatcima istraživanja koje je provela Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, svako četvrto dijete u Hrvatskoj žrtva je vršnjačkog nasilja a čak 27 posto djece gotovo svakog dana doživljava neku vrstu nasilja u školi. Visokih 16 posto djece nasilnički se ponaša prema drugima a svako peto dijete na Facebooku izloženo je određenoj vrsti nasilja. Ovi podatci ukazuju na činjenicu kako je nasilje među djecom iznimno ozbiljan problem i time se tiče cjelokupnog društva. Škola koja se nastavlja na obiteljsku ulogu, svojim aktivnostima, događanjima i postupcima mora osigurati djeci sigurnu i poticajnu okolinu za učenje i adekvatan razvoj kognitivnih i socijalnih vještina uz pomoć kojih neće koristiti silu za ostvarivanje svojih ciljeva.  Promicanje brige i otvorenosti prema djeci te usvajanje pozitivnih ponašanja glavna je društvena obveza u kojoj svaki pojedini član društva ima svoju ulogu. Posebno je važna uloga roditelja i nastavnika jer oni izravno mogu utjecati na oblikovanje stavova i ponašanja mlade osobe kao i na to hoće li ona u svom neposrednom okruženju imati prilike naučiti nasilne ili nenasilne obrasce ponašanja.

***

„Najveća snaga kojom čovječanstvo raspolaže je nenasilje“, Mohandas (Mahatma) Gandhi