prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Dani Erasmusa u Industrijskoj strojarskoj školi

Dani Erasmusa (Erasmus Days) održali su se od 13. do 15. listopada 2022. godine u cijelom svijetu kako bi se obilježio uspjeh programa Erasmus+ koji već 35 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima ljudi. U Industrijskoj strojarskoj školi u Erasmus+ mobilnostima, od 2018. godine do danas, u sedam mobilnosti sudjelovala su 74 učenika.

Učenici i nastavnici škole izradili su, koristeći digitalni alat Canva, plakate s fotografijama svih provedenih Erasmus+ mobilnosti. Plakati su izloženi i bit će trajno dostupni u hodniku škole kako bi bili vidljivi učenicima, njihovim roditeljima, nastavnicima i prijateljima škole. Izložba je ostvarena s ciljem poticanja i promicanja obilježavanja Dana Erasmusa te je registrirana i javno objavljena na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Otvorenje izložbe održano je u četvrtak, 13. listopada 2022. godine, u obliku panel diskusije učenika i nastavnika u trajanju od jednog sata.

Panel diskusija bila je prilika da se učenici i nastavnici škole prisjete prve Erasmus+ mobilnosti učenika koja je 2018. godine provedena u okviru projekta “COmpetitive VET for learners and teachers”. Osmorica učenika u zanimanju CNC operater boravili su u francuskom gradu Toulouseu u razdoblju od 1. do 16. prosinca 2018. Učenicima je mobilnost Erasmus+ projekta bila odlična mogućnost za poboljšanje stručnih kompetencija i to radom u obrazovnom centru CFAI Midi-Pyreneesu te posjetom tvrtki COMAU koja je vodeća na području industrijske automatizacije na globalnoj razini. U veljači 2019. godine učenici u zanimanju automehaničar zajedno s učenicima u zanimanju tehnički crtač, njih ukupno desetero boravili su u Irskoj od 3. do 18. veljače 2019. godine. Učenici i nastavnik u pratnji bili su smješteni u obiteljskim kućama u gradu Brayu, nedaleko od Dublina, gdje su neki od učenika imali stručnu praksu. Većina učenika svakodnevno je radnim danom putovala na stručnu praksu u Dublin, a vikendom su šetali Dublinom pa su stekli dojam o arhitekturi i znamenitostima glavnog i najvećeg grada Irske. Divljenje i strahopoštovanje učenika Industrijske strojarske škole pobudili su klifovi Mohera na zapadnoj obali Irske koji spadaju među najljepše i najimpresivnije prirodne znamenitosti Irske.

Treća Erasmus+ mobilnost provedena je u studenom 2019. godine kada su šesnaestorica učenika u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije u pratnji dvoje nastavnika dva tjedna boravili na Malti. Učenici su boravkom na Malti imali priliku za stručnu praksu i usporedbu vještina na europskoj razini, a također su unaprjeđivali vještine rješavanja problema, kreativnost kao i bolje razumijevanje timskog rada. Tjedni odmor učenici i nastavnici iskoristili su za posjet živopisnom otoku Gozo kao i za upoznavanje kulturnih znamenitosti Vallette.

Stalni razvoj novih tehnologija u proizvodnim postupcima tržištu rada nameće sve veću potrebu za strukturom zaposlenika koji će biti kompetentni za rad i upravljanje CNC-strojevima s novim tehnologijama strojne obrade. Četvrta mobilnost programa Erasmus+ u Sloveniji provedena u veljači 2020. omogućila je učenicima škole da u raznim tvrtkama budu uključeni u proizvodni proces i sve vrste strojnih obrada na CNC-strojevima. Učenici su tako samostalno izrađivali jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitavali i potom izrađivali zadane predmete. Koristili su se računalnim programima i posluživali CNC-strojeve. Surađujući sa zaposlenicima u tvrtkama gdje su obavljali praksu zaključili su: više nije umijeće izraditi kompleksan proizvod, umijeće je izraditi ga dovoljno kvalitetno, uz potrošnju što manje vremena, a po konkurentnoj cijeni. Svrha mobilnosti projekta Erasmus+ uvijek je usmjerena prema stjecanju iskustava međunarodne prakse, no svaka mobilnost učenika iskustvo je više, kao i prilika za upoznavanje drukčijih kultura. Učenici su tjedni odmor iskoristili za posjet Celju, toplicama Pardiso u Dobovi, a obišli su i Sevnicu, Krško i Ljubljanu.

Nakon pauze uslijed pandemije bolesti COVID-19, učenici su svoju dvotjednu mobilnost u Litvi proveli u ožujku 2022. boraveći u Vilniusu. Desetorica učenika u zanimanju CNC operater su tijekom 10 dana obavljanja stručne prakse u Vilnius vocational training centre of technologies značajno doprinijeli razvoju svojih osobnih i profesionalnih kompetencija. Radnim su danima učenici postepeno ostvarivali sve planirane ishode učenja te su mjerili i crtali u AutoCAD-u, primjenjivali CAD/CAM software za izradu jednostavnih uradaka. Zavidan nivo znanja, koji su učenici stekli u školi, primijećen je od strane zaposlenika u Vilnius vocational training centre of technologies jer su učenici u Litvu stigli osposobljeni za ispravno čitanje i tumačenje radioničkih crteža, čitanje CNC programa, primjenu najčešćih funkcija u G-kodu, ispravno pozicioniranje obradaka, a čak su i pokazivali inicijativu i predlagali promjene u CNC programu.

Zasluženi su certifikati učenicima podijeljeni na svečanom sastanku koji su upriličili domaćini. U slobodno su vrijeme učenici obilazili znamenitosti Vilniusa, posjetili su Muzej novca i dvorac Trakai na jezeru Galve. Učenici i nastavnica u pratnji dobili su poziv za posjet uredu veleposlanika Republike Hrvatske u Litvi kojem su se rado odazvali te su naišli na iznimno ljubazan doček i naučili mnogo o povijesti Litve. Tijekom panoramskog razgleda grada s TV tornja visokog 326 metara zaključili su da im se sviđa arhitektura grada, a posebno staro gradsko središte koje je upisano na listu svjetske baštine UNESCO-a. Nisu zanemarili ni tjelesnu aktivnost pa su učenici osim šetnje u slobodno vrijeme kuglali i koristili se teretanom koja im je bila dostupna u okviru učeničkog doma gdje su bili smješteni.

Nakon povratka u Hrvatsku i sažimanja dojmova, zaključak je da više ne gledaju Europu istim očima. Europa im se nakon Erasmus iskustva čini dostupnijom, a svi profesionalni ciljevi i izazovi djeluju lakše ostvarivo što je još jedan plus za Erasmus+. Ukupno šesnaestorica učenika u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije te učenici u zanimanju tokar kao i učenici u zanimanju bravar proveli su u  tri nezaboravna tjedna krajem ožujka i početkom travnja u Zaragozi u Španjolskoj u pratnji dvoje nastavnika.

Učenici u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije u realnom su radnom okruženju pratili kojim se tehnologijama i opremom služe španjolski radnici koji održavaju sustave grijanja i klimatizacije kako bi ispunili očekivane odgojno-obrazovne ishode:

 • poboljšanje vještina kao što su organizacija rada i racionalno korištenje materijala i energije
 • čitanje i razumijevanje tehničko-tehnološke dokumentacije
 • pravilan izbor materijala
 • pravilan izbor i primjena tehnologija obrade i montaže (izbor alata, uređaja i naprava te tehnologija spajanja)
 • ispitivanje kvalitete izvedenih radova
 • kooperativna komunikacija s radnim kolegama i klijentima
 • izrada jednostavne kalkulacije troškova
 • korištenje računala, interneta, različitih baza podataka i računalnih programa iz područja struke
 • izrada crteža jednostavne instalacije s trošilima
 • primjena estetskih vrijednosti – specifičnosti struke
 • poznavanje svojstava medija za prijenos topline, poznavanje vrsta i svojstava energenata.

Učenici u zanimanju tokar imali su zadatak da, uz svoje mentore na radnim mjestima, odrade sve predviđene točke programa stručnog usavršavanja:

PRIPREMA ALATA I MATERIJALA:

 • primjena odgovarajućih materijala
 • priprema materijala i rezanje materijala
 • pozicioniranje materijala na tokarskom stroju
 • primjena odgovarajućeg alata
 • prepoznavanje elemenata pozicioniranja
 • primjena relativnog i apsolutnog pozicioniranja.

UPRAVLJANJE CNC TOKARSKIM STROJEM:

 • primjena adekvatnog postupka za tokarenje i pokretanje CNC tokarilice
 • prepoznavanje i razlikovanje mehaničkih i električnih dijelova CNC stroja
 • objašnjavanje strukture CNC strojnog programa i čitanje programa
 • primjena različitih načina upravljanja CNC strojem (digitalno, analogno).

Učenici u zanimanju bravar imali su, također, mnogo zadataka kako bi ostvarili planirane ishode učenja:

PLANIRANJE I PRIPREMA RADA:

 • mjerenje i kontrola konstrukcijskih dijelova
 • prepoznavanje i razlikovanje postupaka obrade prema zahtjevima tehničkog crteža
 • izrada tehnoloških postupaka za ručnu izradu jednostavnih dijelova
 • odabir odgovarajućeg alata.

IZRADA I MONTAŽA KONSTRUKCIJSKIH DIJELOVA:

 • primjena odgovarajućih postupaka obrade (piljenje, rezanje, bušenje, zavarivanje)
 • primjena postupaka obrade lima, profila i cijevi
 • primjena odgovarajućih postupaka montaže.

Neosporno je da program Erasmus+ omogućuje mladima da uvide različitost i bogatstvo europske kulture, a učenjem na radnom mjestu učenici razvijaju svoje samopouzdanje i motivaciju. S obzirom na to da je škola u posljednjih nekoliko godina omogućila odlazne mobilnosti za 74 učenika, koordinatorica Erasmus+ projekata Meri Ružević, nastavnica u zvanju savjetnice, vjeruje da će još mnogi učenici imati priliku za stjecanje iskustava međunarodne prakse i osnaživanja stručnih i osobnih kompetencija. Koordinatorica Ružević navedeno potkrepljuje činjenicom da je Agencija za mobilnost i programe Europske unije 2022. godine Industrijskoj strojarskoj školi 2022. dodijelila Erasmus akreditaciju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Erasmus akreditacija omogućuje:

 • pojednostavljeni pristup financijskim sredstvima
 • proširenje partnerske mreže u inozemstvu
 • stalan izvor financiranja za ostvarivanje dugoročnih ciljeva škole
 • poboljšanje kvalitete učenja i poučavanja u školi.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje koji već 35 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. Njime se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanja vještina budućnosti. Novim se Programom za razdoblje do 2027. godine nastoji ostvariti veća uključivost, dostupnost i održivost.

Među važnim su ciljevima Programa potpora digitalnoj tranziciji u europskom obrazovanju i pomoć u izgradnji europskog prostora obrazovanja, stoga je novi Program osmišljen tako da se ustanovama i organizacijama što više olakša sudjelovanje. Erasmus je akreditacija presudna za ostvarenje tog cilja jer nudi nov način za pristup aktivnostima mobilnosti u okviru novog Programa. Erasmus je akreditacija poput članske iskaznice za dio Programa kojim se podupire mobilnost te će učenici i nastavnici Industrijske strojarske škole do 2027. godine na europskoj razini moći stjecati dragocjene vještine i iskustava te doprinositi modernizaciji svog obrazovanja, osposobljavanja i rada.