prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Dani hrvatskoga jezika

Obilježavanje manifestacije Dani hrvatskoga jezika integrirali su u nastavni plan i program predmeta Hrvatski jezik te u nacionalni eTwinning projekt pod nazivom “Ulicom hrvatskoga jezika” u kojemu sudjeluje sedam škola partnera. U projektnim zadatcima sudjelovali su učenici 1. G razreda (smjer elektrotehničar), 2. G razreda (smjer elektrotehničar), 2. L razreda (smjer hotelijersko-turistički komercijalist) i 3. L razreda (smjer hotelijersko-turistički komercijalist) Srednje škole Makarska. 

Učenici 1. G razreda su u sklopu eTwinning projekta “Ulicom hrvatskoga jezika” i nastavnu jedinicu Povijest jezika istraživali glagoljicu. Nakon što su se učenici na satu Hrvatskoga jezika u sklopu teme Identitet upoznali s počecima pismenosti u Hrvata i prvim pismima, odabrali su pjesme iz književnosti koje tematiziraju jezik. Svaki učenik je odabrao najljepši stih i preveo ga na glagoljicu. Učenici su ovaj zadatak radili zajedno putem Google dokumenta s učenicima škola partnera koji sudjeluju u projektu. Nakon što je svaki učenik predložio svoju pjesmu, glasovali su za najljepši stih. Kao najljepši stihovi odabrani su oni D. Ivaniševića koje su učenici škola partnera potom preveli na glagoljicu.

Učenici 2. L razreda (smjer hotelijersko-turistički komercijalist) sudjelovali su na predavanju o Marulićevoj Juditi putem Zoom aplikacije u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Učenici 3. L razreda (smjer hotelijersko-turistički komercijalist) putem Zoom aplikacije pridružili su se predavanju pri Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na temu Jezik društvenih mreža. Nakon odslušanog predavanja, učenici su napravili mali rječnik riječi koje svakodnevno koriste u komunikaciji na društvenim mrežama. Rezultati provedenih aktivnosti dostupni su u digitalnom alatu Padlet.

Ostvareni odgojno-obrazovni ishodi:

 • SŠ HJ A. 2. 2. Učenik sluša u skladu s određenom svrhom izlagačke tekstove različitih funkcionalnih stilova i oblika.
 • SŠ HJ A. 2. 3. Učenik čita u skladu s određenom svrhom izlagačke tekstove različitih funkcionalnih stilova.
 • SŠ HJ A.2.6. Učenik izdvaja lekseme iz leksičkog sloja   općeuporabnoga leksika hrvatskog standardnog jezika i primjenjuje ih u zadanom kontekstu
 • SŠ HJ B.2.2. Učenik izražava svoj literarni doživljaj i obrazlaže stavove o književnom tekstu.
 • SŠ HJ B.2.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom.
 • SŠ HJ C. 2.1. Učenik objašnjava utjecaj medijskih tekstova na oblikovanje životnoga stila primatelja.
 • SŠ HJ C.2.2. Učenik opisuje tekstove iz hrvatske kulturne baštine i kulturnoga kruga i njihov utjecaj na vlastiti kulturni identitet.
 • uku A.4/5.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i samostalno ih primjenjuje u ostvarivanju ciljeva.
 • osr A.4/5.4. Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje.
 • osr B.4.2. Suradnički uči i radi u timu
 • ikt A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.