prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Diffit for Teachers – korak prema adaptivnom učenju

Integracija umjetne inteligencije u obrazovne alate sve je vidljivija i značajnija. Tehnološki napredak donosi inovacije i olakšava prilagodbu nastave individualnim potrebama učenika.

U skladu s raznolikim zahtjevima učenja, umjetna inteligencija postaje važan čimbenik u oblikovanju suvremenog obrazovnog okruženja.

Jedan u nizu brojnih inovativnih alata potpomognutih umjetnom inteligencijom, a kojega vrijedi izdvojiti je Diffit for Teachers. Dizajniran je zbog pružanja podrške nastavnicima u procesu stvaranja diferenciranih čitalačkih materijala prilagođenih potrebama učenika. Koristeći napredne tehnologije umjetne inteligencije, Diffit omogućuje personalizaciju nastavnih resursa čime značajno olakšava izradu relevantnih i pristupačnih materijala. Njegova integracija s konceptom personaliziranog pristupa omogućuje učenicima slobodu oblikovanja učenja prema trenutačnom predznanju, stilu učenja, potrebama, interesima i/ili ciljevima čime se uspostavlja temelj za dinamično obrazovno okruženje koje potiče angažman, motivaciju i uspjeh svakog pojedinca. Upravo ovakva prilagodba čini osnovu adaptivnog učenja, gdje se obrazovni proces prilagođava dinamičkim potrebama svakog pojedinca. Umjesto jednoobraznog pristupa, Diffit omogućuje nastavnicima da uz pomoć svega nekoliko unesenih parametara, generiraju sadržaje i radne zadatke, prilagođene individualnim potrebama učenika.

Diffitovo se sučelje ističe intuitivnošću i jednostavnošću korištenja. Omogućava tri osnovne opcije za kreiranje nastavnih materijala: “Doslovno bilo što” (Literally anything), “Članak ili video“ (URL) te “Bilo kakav tekst ili isječak” (Any text or excerpt). Ako se odabere opcija “Doslovno bilo što,” potrebno je unijeti temu ili pitanje, s naglaskom na preciznost unesenog sadržaja. Za opciju “Članak ili video (URL),” dovoljno je zalijepiti URL članka, PDF-a ili YouTube videa. Opcija “Bilo kakav tekst ili isječak” omogućuje copy-paste isječka, originalnog dokumenta ili odabranog teksta, kao i unos .pdf dokumenta. Važno je napomenuti ograničenje od 15 000 znakova koje Diffit može obraditi pa ako dokument ima veći broj znakova, potrebno je izraditi sažetak unutar tog ograničenja. Neovisno o odabranoj opciji, potrebno je izabrati željeni čitalački stupanj učenika i jezik i potvrditi unos na “Generiraj resurse.” Diffit će brzo generirati odlomke koji uključuju sažetak, ključne riječi i raznovrsna pitanja koja potiču razumijevanje gradiva. Platforma podržava preko 60 jezika, a podržano je postavljanje upita i dobivanje odgovora na hrvatskom jeziku. Automatski uključuje reference na izvore iz kojih su korištene informacije, pružajući korisnu podršku prilikom provjere točnosti i pouzdanosti. Unatoč svojim prednostima, ograničenje koje se ističe je nemogućnost izravnog učitavanja slika iz prenesenog sadržaja, videozapisa ili PDF-ova. Ipak, ovaj nedostatak Diffit nadomješta generiranjem slika usklađenih s temom ili unesenim sadržajem, uz dodatnu mogućnost izravnog učitavanja slika s vlastitih medija, čime pruža fleksibilnost prilikom oblikovanja nastavnih materijala.

Sve je ove funkcionalnosti moguće koristiti bez korisničkog računa, ali za preuzimanje generiranih materijala, potrebno je kreirati korisnički račun koji uključuje unos osnovnih informacija poput e-adrese i lozinke. Nastavnici koji kreiraju račun automatski će dobiti besplatan pristup premium značajkama tijekom prvih 60 dana od datuma stvaranja računa. Nakon isteka ovog probnog razdoblja, račun će se vratiti na besplatnu verziju Diffita.

Diffit omogućuje izvoz različitih vrsta aktivnosti u različite formate, uključujući tiskane, digitalne i interaktivne resurse. Alat podržava izvoz sadržaja u Google Slides, Forms, Docs, PPT, Word i ispisive PDF-ove. Generirane aktivnosti su prilagodljive za korištenje kako u tiskanom formatu, tako i u digitalnom okruženju putem alata poput Google Forms Quiz-a, interaktivnih prezentacija te radnih listića.

Moguće je generirati raznovrsne radne listiće (obrasce) poput 3-2-1 Reading Summary Workbook koji uključuje strukturu 3-2-1, gdje učenici bilježe tri ključne stvari koje su naučili, dvije važne stvari koje su primijetili ili ih smatraju bitnima i jedno pitanje ili nedoumicu nakon čitanja, C.E.R. Short Answer Question Workbook – radni list ili zbirka pitanja koja slijedi strukturu C.E.R. (izjava, dokazi, obrazloženje), gdje učenici razvijaju argumente na temelju čvrstih informacija i kritički razmišljaju. Frayer Model Vocabulary Slides sadrži interaktivne slajdove koji uključuju definiciju, karakteristike, primjere i neprimjere i koje učenici popunjavanju izravno ili u tiskanom obliku te dobro poznati i često korišteni radni list koji koristi Bubble Map pristup, grafički prikaz koji učenicima pomaže organizirati svoje misli, istraživati hijerarhiju pojmova te vizualno prikazivati kompleksne koncepte ili odnose između ideja (Bubble Map Graphic Organizer Workbook).  Radni list Causes and Effects Graphic Organizer Workbook omogućuje strukturirano bilježenje uzroka i posljedica u pročitanom materijalu a Collaborative Partner Work Interactive Slide omogućuje interaktivni alat na Google Slides platformi kako bi potaknuo suradnički rad između učenika dok čitaju i razmjenjuju zapažanja. Ovo su samo neki od brojnih radnih listića koje je moguće kreirati, prilagoditi i koristiti prema potrebama nastavnog procesa. Nastavnici imaju mogućnost lako prilagoditi složenost i zahtjevnost radnih materijala te kreirati diferencirane zadatke prilagođene različitim razinama znanja i sposobnostima učenika. Ova sposobnost brze i jednostavne prilagodbe složenosti radnih materijala u Diffitu omogućuje nastavnicima efikasnu implementaciju adaptivnog učenja. Svi kreirani sadržaji automatski se pohranjuju u „My Resources“ te je moguća njihova naknadna izmjena i dijeljenje putem poveznice, društvenih mreža ili elektroničke pošte. Sadržaj je moguće i u potpunosti ukloniti.

Za nastavnike koji žele proširiti svoje znanje o alatu, dostupan je tečaj Diffit Certified Educator course. Tečaj, čije se trajanje procjenjuje na 15-20 minuta, pokriva osnovne informacije o korištenju značajki i funkcionalnosti Diffita u obrazovnom kontekstu. Nakon uspješnog završetka tečaja, nastavnicima se dodjeljuje digitalna značka Diffit Certified Educator kao potvrda predanosti korištenju tehnologije s ciljem unaprjeđenja iskustava učenja i poučavanja.

Jednostavno sučelje, brzo generiranje prilagođenih sadržaja i radnih materijala, besplatan pristup premium značajkama kao i mogućnost izvoza u različite formate, čine Diffit primjenjivim u različitim nastavnim praksama i okruženjima. Sve ove karakteristike čine ga vrijednim alatom za nastavnike koji traže efikasno rješenje za stvaranje prilagođenih nastavnih materijala uz pomoć umjetne inteligencije i implementaciju adaptivnog učenja u različita nastavna okruženja.