prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Digitalna pristupačnost CARNET-ovih usluga u sklopu programa e-Škole

CARNET nastavlja niz višegodišnjih aktivnosti osiguravanja i unaprjeđenja digitalne pristupačnosti svojih usluga kroz nove suradnje. S partnerskom tvrtkom OmoLab komunikacije d.o.o., uz angažiranje osoba s invaliditetom koje su napredni korisnici digitalne tehnologije, provodit će testiranja digitalne pristupačnosti sadržaja i usluga koji se izrađuju u okviru druge faze programa e-Škole.

Uz uvođenje tehnologije i infrastrukture u sve škole u Hrvatskoj CARNET, u sklopu programa e-Škole, nastavnicima, ravnateljima i drugim djelatnicima škola pruža i brojne e-usluge te digitalne sadržaje.

Kako bi i osobama s invaliditetom omogućili ravnopravno i učinkovito korištenje svih navedenih usluga te jednako kvalitetan pristup njihovim funkcionalnostima i informacijama, CARNET je započeo testiranje digitalne pristupačnosti 21 mrežnog sjedišta, programskog rješenja i digitalnog sadržaja koji se izrađuju u programu e-Škole.

Načini osiguravanja digitalne pristupačnosti specifični su i različiti za svaku skupinu korisnika s invaliditetom no CARNET osigurava univerzalno dizajniranje e-usluga. Primjenom svojih Smjernica za osiguravanje digitalne pristupačnosti, sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora RH, definira prilagodbe za potrebe svih skupina poput osoba s oštećenjem vida, sluha, jezično-govorne glasovne komunikacije, motoričkim poremećajima i specifičnim teškoćama u učenju. Dodatna vrijednost je što digitalno pristupačni sadržaj pogoduje i ostalim korisnicima, a ne samo osobama s invaliditetom.

Učinkovitost primjene svojih smjernica CARNET provjerava ispitivanjem digitalne pristupačnosti. U postupak procjene uključuje krajnje korisnike iz različitih skupina osoba s invaliditetom i uzima u obzir faktore koji se nalaze u međusobnoj interakciji, poput znanja i iskustva korisnika, primjene pomoćnih tehnologija, svrhe i oblika digitalnih sadržaja, preglednika, programskih rješenja, osoba koje razvijaju i oblikuju digitalni sadržaj i drugo.

U okviru druge faze programa e-Škole, CARNET i OmoLab testiranjem će obuhvatiti sljedeće usluge, te će izraditi nalaze o stanju njihove digitalne pristupačnosti, uz preporuke za unaprjeđenje stanja:

 • CARNET mi: aplikacija za upravljanje školskom računalnom mrežom
 • CARNET delta: informacijski ekosustav za analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka
 • CARNET sigma: sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama
 • CARNET AERO: sustav za praćenje kvalitete zraka
 • CARNET fi: sustav za jednostavnu autentifikaciju prilagođenu uzrastu
 • CARNET kapa: sustav za sigurno upravljanje matičnim podacima korisnika (GDPR)
 • EMA: aplikacija za organizaciju i praćenje edukacije
 • Edutorij: repozitorij digitalnih obrazovnih materijala
 • Moodle: nova Moodle tema CARNET-ovog sustava za udaljeno učenje baziranog na alatu Moodle
 • CMS: sustav za upravljanje učionicom
 • MDM: sustav za centralizirano upravljanje korisničkim uređajima u školama
 • CARNET gama: sustav za personalizirani uvid i pristup korisnika CARNET-ovim uslugama i projektima
 • Sustav za prikupljanje mikropodataka
 • CARNET omega: sustav za dodjeljivanje i upravljanje infrastrukturnim resursima ustanova i korisnika
 • CMS za škole: predlošci za mrežne stranice škola
 • Mrežno sjedište programa e-Škole, uključujući sjedište s programom edukacija na projektu.