prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Digitalni alati za učenike s poteškoćama u razvoju

Motivirana razvijanjem vlastite informacijske pismenosti kao jedne od životnih vještina suvremenog postojanja s jedne strane i nastojanjem unaprjeđenja sustavnog rada s učenicima s teškoćama u razvoju s druge strane u ugodnom okruženju dvadesetak polaznika stručno sam se usavršavala na strukturiranom tečaju “Digitalni alati za učenike s posebnim potrebama” u okviru Erasmus+ KA1 školskog projekta “Creativity LABs”.

 

 

        

U najvećem gradu umjetnosti talijanske pokrajine Umbrije, Perugia, na desetodnevnom tečaju u organizaciji neprofitne udruge “Associazione Sementera ONLUS – Associazione di Comunicazione e Personazione” sudjelovala sam u edukaciji psihologa, artterapeuta, muzikoterapeuta i logopeda. Tečaj je fokusiran na aktivnu inkluziju učenika s posebnim potrebama u redovne škole. Cilj mu je upoznati i razumjeti teorijsku pozadinu digitalnih alata, sredstava i pomagala koja se koriste u radu te znati izabrati i upotrijebiti najbolji alat za određenu osobu s obzirom na vrstu njenih poteškoća/potreba. Tijekom tečaja svaki je alat objašnjen i demonstriran, a zatim osobno praktično upotrebljavan.
 
Glavni je digitalni alat “PaINTeraction”, interaktivna tehnika koja pruža nekoliko mogućnosti upotrebe:
 
anamnestički podaci o klijentu spremljeni su u “oblak” te dostupni svakom terapeutu uključenom u proces, a mogu poslužiti i za znanstvene radove ili edukaciju studenata,
 
aplikacija “Tragovi” u kojoj se na ekranu svjetlećim fluidnim tragovima bilježe gestikulacija i pokreti tijela ispred velikog ekrana koristi se za poboljšanje motoričke koordinacije, odnosno učenje tipičnih gesta i pokreta  svrsishodnih za određenu radnju kao i za vježbanje pažnje, jer se fokusiranjem na svjetleće tragove isključuje okolina kao distraktor,
 
aplikacija “Samoglasnici” istovremenim slušanjem glasova i gledanjem slova kao podražaja na ekranu omogućuje učenje samoglasnika odnosno izgovora i prepoznavanja slova osobama s poremećajem intelektualnog razvoja i autističnim osobama,
 
aplikacija “Fizika” pokretanjem lopte na ekranu od strane terapeuta omogućuje vježbanje vizualno-motoričke koordinacije i poboljšavanje pažnje,
 
 
 
pomoću animiranog lika Pocahontas na ekranu terapeut ciljanim pitanjima otkriva emocionalno stanje pacijenta i pomaže mu da izrazi svoje osjećaje.
 
Alat koristi ekran u funkciji ogledala budući da u svakoj aplikaciji korisnik vidi sebe na ekranu. Aktivnosti koje se odvijaju mogu biti snimljene i trajno pohranjene.
Korisnik može izabrati pozadinu ekrana kao i boju i veličinu tragova, slova i linija kojima crta, zatim boju, veličinu i brzinu lopte koju hvata i zvučnu pozadinu, naznačiti emociju koju osjeća te virtualnom gumicom brisati.
 
U okviru psihodinamske art-terapije upoznali smo terapiju “progresivne animacije crteža u ogledalu” u kojoj se koristi tablet za crtanje, a “software” omogućuje dopunjavanje crteža od strane klijenta i terapeuta u svrhu stvaranja pozitivne interakcije klijent-terapeut te animiranje pojedinih simbola u crtežu koji su predmet psihološke analize.
 
Tijekom edukacije imala sam priliku predstaviti svoj rad s darovitim učenicima. Polaznici su bili iznimno zainteresirani za kinesko množenje koje ih je inspiriralo za primjenu u radu s učenicima s poteškoćama računanja.
 
Na kraju tečaja predstavljen nam je i digitalni alat “The puzzle of the self” pomoću kojega kreiramo sliku lica osobe u koju su ukomponirani crteži klijenta nastali tijekom terapije.
 
Bilo mi je zadovoljstvo sudjelovati na ovom tečaju i zahvaliti na odličnoj organizaciji i edukaciji o novim digitalnim alatima u radu s učenicima s poteškoćama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piše: Vesna Rak, stručna suradnica psihologinja u Osnovnoj školi Pantovčak, Zagreb