prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Digitalni obrazovni sadržaji – uvijek svima i svugdje dostupni

Promjene u obrazovnim sustavima dio su razvoja i napretka društva. Digitalna transformacija, potaknuta inovacijama i tehnološkim razvojem, promijenila je način učenja i poučavanja usmjerivši obrazovanje na otvorene obrazovne resurse i nove oblike online učenja s ciljem razvoja vještina 21. stoljeća.

Nova tehnološka rješenja, alati, platforme i sadržaji podrška su nastavnicima u inovativnom poučavanju a učenicima u samostalnom, kreativnom učenju.

Digitalni obrazovni sadržaji (DOS) olakšali su prelazak na model obrazovanja u kojemu se fokus s nastavnika prebacuje na učenika koji postaje istinski subjekt procesa učenja i kreator vlastitog znanja kroz aktivno sudjelovanje u nizu aktivnosti koje uključuju rješavanje problema, projektni rad, kritičko promišljanje i propitivanje. Nastavnik na takav način postaje mentor, suradnik i voditelj kroz učenje, a ne samo izvor znanja.

“Otvoreni digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su za 15 predmeta od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda opće gimnazije, u sklopu programa „ e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”. Namijenjeni su: učenicima za učenje na inovativan način, samoprocjenu znanja, samostalno učenje, rad kod kuće ili na nastavi i nastavnicima za primjenu u nastavi. [1]

Omogućuju fleksibilnu i kreativnu nastavu i učenje u različitim okruženjima. Nastavniku olakšavaju fleksibilne i specifičnim potrebama, interesima, iskustvima prilagođene oblike poučavanja, a učenicima bolje razumijevanje i strukturiranje sadržaja, razvoj kritičkog i logičkog mišljenja, povezivanje apstrakcija sa svakodnevnim životom i primjenjivanje znanja i vještina prilikom rješavanja konkretnih praktičnih problema. Digitalni obrazovni sadržaji sadrže aktivnosti i zadatke koji potiču istraživačke aktivnosti i kooperativna ponašanja s ciljem postavljanja pitanja kao i traženja odgovora uz preuzimanje rizika i odgovornosti za vlastito učenje.

Digitalni obrazovni sadržaji kreirani su s ciljem uvažavanja različitosti i specifičnosti svakog pojedinca u obrazovnom procesu i primjer su dobre prakse digitalne pristupačnosti. Kutak za znatiželjne i Aktivnosti za samostalno učenje sadrže raznolike obrazovne zadatke, zanimljive informacije, vježbe i pokuse za darovite učenike kojima mogu dodatno razvijati sposobnosti, vještine i interese. Dio Jeste li znali sadrži zanimljivosti kao i dodatne poveznice putem kojih učenici mogu samostalno istražiti dodatne sadržaje i produbiti znanja. Cjelokupni Edutorij inkluzivno je mrežno mjesto koje omogućuje promjenu veličine slova na stranicama sadržaja, uključivanje fonta za disleksiju kao i noćnog prikaza kako bi se učenicima s poteškoćama u razvoju olakšalo učenje na tom portalu.

Nove generacije učenika brže usvajaju znanja uz pomoć multimedijalno strukturiranog materijala te u interakciji s gradivom. Multimedija je zauzela vrlo važnu ulogu u procesu učenja i poučavanja. Ona predstavlja integraciju više od jednog medija (tekst, zvuk, video, slike, animacije i sl.) koji se međusobno nadopunjuju u prikazu i prijenosu informacija. Dinamički multimedijski sadržaji, zanimljiviji su i pristupačniji te pobuđuju dodatnu motivaciju i interes učenika za rad. Svaka jedinica DOS-a sadrži multimedijske elemente u vidu fotografija, ilustracija, video materijala, 2D i 3D animacija i interaktivne elemente poput audiovizualnih simulacija, kvizova i raznolikih zadataka i igara koji omogućuju interakciju učenika sa sadržajem. Sama pisana riječ u procesu učenja ne znači mnogo, ali ako je popraćena grafikom, zvukom, animacijom ili videom trajnija je i jednostavnije se pamti. Multimedija privlači pozornost, podiže razinu interesa i zadovoljstva učenika i omogućuje potpunije razumijevanje sadržaja zornim prikazom primjene u stvarnim situacijama.

„Ukratko, DOS pokriva cijelo gradivo nekog razreda i predmeta, ali zbog svoje interaktivnosti, multimedijalnosti, nelinearnosti i modularnosti omogućava nastavniku pojedinog predmeta da odluči neke dijelove sadržaja poučavati koristeći se DOS-ovima, kroz pojedini modul ili organizacijsku cjelinu“ [2]

Dostupnost digitalnih obrazovnih sadržaja pozitivna je posljedica digitalne transformacije. Sadržaji su svima uvijek i svugdje dostupni, besplatni su, otvoreni za korištenje a moguće ih je koristiti online ili preuzeti na vlastito računalo. Kao takvi pružaju potpunu fleksibilnost uz koju poučavanje i učenje postaje zabavno a cjeloživotno obrazovanje dostupno svima.

[1] Digitalni obrazovni sadržaji – e-Škole DOS, https://www.carnet.hr/usluga/digitalni-obrazovni-sadrzaji/

[2] Digitalni obrazovni sadržaji u projektu e-Škole, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2017.,  https://mzo.gov.hr/vijesti/digitalni-obrazovni-sadrzaji-u-projektu-e-skole/1437