prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Digitalnim obrazovnim sadržajima do novih spoznaja

Mnogi su nastavnici, do sada već postali stalni korisnici e-Škole digitalnih obrazovnih sadržaji (e-Škole DOS) primjenjujući ih za učenje i poučavanje. Jedan je od razloga njihove popularnosti među nastavnicima zasigurno kvaliteta sadržaja koja potiče aktivno učenje na inovativan, učinkovit, motivirajući i učeniku prilagođen način dok nastavniku ostavlja slobodu u načinu korištenja pri čemu ih može koristiti u punom opsegu ili u manjim samostalnim dijelovima, odnosno modulima.

Na primjer DOS za nastavu Informatike u 1. razredu srednje škole, u Modulu 1 Sastavni dijelovi računala, sadrži zabavne i nadasve primjenjive interaktivne sadržaje vezane uz kupovinu računala. Rješavanjem interaktivnih zadataka učenici podižu razinu vlastite motivacije pri čemu raste interes za istraživanjem, dobavom korisnih informacija na osnovu kojih dolaze do samostalnih zaključaka. Sadržaj se ne oslanja na analizu tehničkih karakteristika računala, već pojašnjava značajke i karakteristike računala s obzirom na primjenu u različite svrhe te učenike usmjerava u „pametnu“ kupovinu računala koja će biti prilagođena upravo njihovim potrebama i navikama.

Digitalni obrazovni sadržaji (e-Škole DOS) ne samo za informatiku već i za druga predmetna područja započinju stvaranjem problemske situacije postavljajući početna pitanja koja učenike usmjeravaju na ključne ideje o kojima će biti riječi, a  pripremljeni materijali u vidu videozapisa, smislenih poveznica na sadržaje (udžbeničke jedinice, članke, glazbene zapise, virtualne muzeje, simulacije, pokuse, interaktivne prezentacije) potiču učenike na aktivno traženje odgovora. Zanimljivim problemskim pitanjem „Jesu li crteži na vukovarskoj keramici samo ukrasi ili se iza njih skriva neko dodatno značenje“ započinje prvi modul za nastavu Povijesti u 1. razredu srednje škole pod nazivom Vučedolski piktogrami otvarajući prostor za integriranu nastavu u kojoj učenici mogu pristupiti problemu (sadržaju) iz perspektive različitih predmetnih područja uz aktivno sudjelovanje u svim dijelovima nastavnog procesa.

Ujedno, na početku svakog modula i jedinice, u dijelu  „Što ću naučiti“ navode su informacije koje se mogu poistovjetiti s očekivanim učeničkim postignućima (ishodima učenja) temeljenima na kurikulumu pojedinog nastavnog predmeta. Navođenje ishoda učenja od višestruke je koristi, učenicima pruža okvir za učenje i praćenje vlastitoga napretka uz postavljena jasna očekivanja dok nastavnicima pomaže u planiranju nastave, odabiru načina vrednovanja, izvora znanja i aktivnosti.

Materijali su za učenje jezgroviti, jasni i jednoznačni te poticajni i zanimljivi za samostalno učenje i kao takvi osiguravaju važan preduvjet za aktivan nastavni proces koji učenika uvodi u atmosferu produktivnog usvajanja sadržaja i smislenog učenja koje je znatno važnije od samoga opsega sadržaja. Zadaci za formativno vrednovanje dobro su osmišljeni jednako kao što su ponuđeni  i razrađeni putevi i metode prezentacije istih te na taj način učenicima olakšavaju samoregulaciju učenja na osnovu objektivnih mjerila vrednovanja. Uz aktivnosti samovrednovanja, DOS-ovi sadrže aktivnosti za samostalno učenje i aktivnosti za učenike koji žele znati više – Kutak za znatiželjne. Kutak obuhvaća sadržaje izvan okvira obveznih nastavnih sadržaja i prvenstveno su namijenjeni učenicima koji žele proširiti svoje znanje o određenoj temi. Obje aktivnosti povezuju školsko iskustvo s iskustvom izvan škole čime potiču znatiželju učenika kao i njihovu neovisnost. Primjerice Kutak za znatiželjne prvog modula za nastavu Hrvatskog jezika u 1. razredu srednje škole Hrvatski standardni jezik i narječja sadrži prijedloge za gledanjem nekih od najgledanijih hrvatskih serija: Naše malo misto, Grunovčani, Prosjaci i sinovi, putem kojih učenici kroz izvedbu glumaca mogu pratiti govorne ostvaraje kajkavskog i štokavskog narječja.

Digitalni obrazovni sadržaji funkcioniraju po principu uključenosti i kreirani su s ciljem uvažavanja različitosti i specifičnosti svakog učenika i nastavnika u obrazovnom procesu. Kao takvi osiguravaju efikasniju komunikaciju, pristup informacijama i podršku. Izravna primjena načela univerzalnoga dizajna omogućuje prilagodbu veličine i oblika slova što učenicima može pomoći u bržem čitanju kao i u čitanju uz manje pogrešaka i mentalnog napora dok personalizirani pristup u promjeni dizajna sučelja primjenom noćnog prikaza poboljšava vizualnu ergonomiju osvjetljenja.

Suvremena se nastava temelji na istraživačkom pristupu i iznimno je važno da učenici budu aktivno uključeni u proces pronalaska informacija i dolaženja do novih spoznaja. Nastavnik je taj koji u tom procesu učenja učenika može rasteretiti, ali i opteretiti suvišnim sadržajima ili neprilagođenim i neprihvatljivim metodama rada. Primjena digitalnih obrazovnih sadržaja u nastavi omogućuje nastavnicima pristup idejama i sadržajima kojima učenike mogu voditi do novih spoznaja na različite načine, a učenicima interaktivan odnos sa sadržajima što u sinergiji osigurava učinkovitije i poticajnije iskustvo za učenje.