prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Škole scenariji poučavanja kao podrška nastavnicima u primjeni inovativnih ideja (drugi dio)

Život u 21. stoljeću uvodi nas u digitalno društvo u kojem i stari i mladi svakodnevno koriste informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) što im omogućuje pristup širokom spektru informacija. Jesmo li, kao građani 21. stoljeća, spremni prihvatiti mnogobrojne količine dostupnih informacija, znamo li ih vrednovati te kritički odabrati samo one koje su nam korisne i potrebne? Znamo li koristiti IKT svrhovito i namjenski?

Struktura e-Škole scenarija poučavanja

e-Škole scenariji poučavanja imaju jasno i prepoznatljivo definiranu strukturu koja sadrži sljedeće elemente:
– naziv scenarija poučavanja
– nastavni predmet
– razred
– razina izvedbene složenosti
– ključni pojmovi
– korelacije i interdisciplinarnost
– ishodi učenja
– opis aktivnosti
– postupci potpore
– za učenike koji žele znati više
– dodatna literatura, sadržaj i poveznice

e-Škole scenarije poučavanja odlikuju kreativni, neobični i originalni naslovi koji imaju motivacijsku ulogu. Iako su scenariji usklađeni s krovnim dokumentima koji definiraju nastavnu praksu, naslovi scenarija ne odgovaraju naslovima nastavnih tema ili jedinica. Kreativnim i maštovitim naslovima cilj je potaknuti kreativnost kod nastavnika i naglasiti slobodu i maštovitost u primjeni e-Škole scenarija poučavanja.

Kako kreativni naslovi nastavniku ne omogućavaju informaciju na koju se nastavnu temu scenarij odnosi, u svakom su scenariju istaknuti ključni pojmovi kao osnova za pretraživanje. Oni olakšavaju nastavniku pronalaženje svih scenarija u kojima se pojavljuje traženi ključni pojam. Na taj način potiče se modularnost scenarija jer nastavnik pretragom ključnih pojmova može odabrati nekoliko aktivnosti iz različitih scenarija koje obrađuju isti ključni pojam.

Razina izvedbene složenosti scenarija određena je složenošću alata koji se u scenariju preporučuju kao i kompleksnošću njihove primjene. Razina izvedbene složenosti scenarija poučavanja u uskoj je svezi s digitalnom kompetencijom učitelja koji scenarij koristi. Učitelj, ovisno o razini digitalne kompetencije koju ima, traži scenarij koji je za njega adekvatan u smislu mogućnosti primjene. Naravno da digitalna kompetencija učitelju ne mora biti prepreka da odabere scenarij naprednije razine izvedbene složenosti, ali pretpostavlja se da će u tom slučaju morati uložiti dodatni trud na učenje o alatima i njihovoj primjeni u čemmu veliku pomoć i podršku može pružiti CARNetov e-Laboratorij.

Svaki scenarij poučavanja sadrži u prosjeku od tri do pet nastavnih aktivnosti. Aktivnosti u scenariju najčešće nisu linearno povezane, što znači da aktivnosti ne moraju nužno slijediti jedna drugu već svaka čini zasebnu i zaokruženu cjelinu. Iz ovog razloga aktivnosti nisu numerirane (kako ne bi podsjećale na redoslijed) već su označene velikim tiskanim slovima abecede. Aktivnosti scenarija moraju imati kreativan naslov, moraju biti kratke i sažete u opisu, ali iz njih mora biti jasno vidljiva motivacija učenika, odgojna komponenta i primjenjivost u svakodnevnom životu. Ti elementi ne trebaju biti detaljno razrađeni, ali moraju biti prepoznatljivi i nazirati se u opisima aktivnosti jer upravo oni čine odmak od tradicionalnog pristupa odgoju i obrazovanju.

e-Škole scenariji poučavanja u projektu e-Škole

e-Škole scenariji poučavanja razvijeni su kroz projekt e-Škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) u suradnji sa strateškim partnerima Agencijom za odgoj i obrazovanje i Fakultetom organizacije i informatike. Za njihovu je izradu angažirana zajednica ponuditelja Profil Klett d.o.o, British Council i CIP Idem. Scenariji poučavanja odnose se na nastavne predmete biologiju, kemiju, matematiku i fiziku i obuhvaćaju nastavne teme koje se obrađuju u 7. i 8. razredu osnovne škole i 1. i 2. razredu srednje škole. Trenutno ih je na mrežnim stranicama (http://scenariji-poucavanja.e-skole.hr) objavljeno 170, a do kraja listopada 2017. godine, bit će objavljeno njih još 70 i metodički priručnik za njihovu primjenu.

Planovi za budućnost

Iako su za sada izrađeni samo za prirodoslovne predmete i matematiku, koncept e-Škole scenarija poučavanja primjenjiv je i u drugim predmetima u kojima bi mogli doprinijeti osuvremenjivanju nastave. Stoga postoji ideja da se u nastavku projekta e-Škole (nakon pilot-projekta), izrada scenarija poučavanja proširi i na druge nastavne predmete, prema projektnim mogućnostima te povratnim informacijama učitelja korisnika.

Literatura: