prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

EduBlic – nova forma stručnog usavršavanja

Multimedijski obrazovni e-sadržaji u vidu EduBlica temeljeni su na osnovnim načelima kognitivne teorije učenja s posebnim osvrtom na kognitivno opterećenje. Prema pioniru kognitivne psihologije Georgu Milleru, čovjekova radna memorija, u prosjeku može primiti sedam pojmova pri čemu kapacitet kratkoročnog pamćenja iznosi 7 ± 2 pojma istodobno. [1] Informacije koje se u kratkoročnom pamćenju kodiraju prelaze potom u dugoročno pamćenje u kojem mogu biti pohranjene gotovo cijelog života.

Navedeno se do danas prepoznaje kao jedna od osnovnih pretpostavki obrade informacija. Povezanost kognitivnog opterećenja s količinom informacija dokazao je John Sweller u Teoriji kognitivnog opterećenja pri čemu je proširio Millerov koncept definiravši tri glavna čimbenika na kojima je temeljio svoju teoriju: [2]

  • razina primateljeva predznanja
  • složenost sadržaja i građe koju primatelj treba usvojiti
  • vrsta obrazovnog materijala

Prema Nguyen i Colvin Clark [2] izvor opterećenja primarno je određen ishodima učenja pri čemu  mentalne aktivnosti primatelja ovise o složenosti sadržaja kojega je potrebno usvojiti kao i o razini predznanja, dok se sekundarni izvor opterećenja odnosi na aktivnosti kontrole i primjene specifičnih e-sadržaja. Kontrola e-sadržaja prvenstveno podrazumijeva selekciju važnih, manje važnih i nevažnih sadržaja i nije usko povezana sa ishodima i ciljevima učenja, dok se primjena specifičnih e-sadržaja nameće kao korisna aktivnost u svrhu ostvarivanja ciljeva i ishoda.

Uskladivši omjer navedenih čimbenika kognitivnog opterećenja, EduBlic doprinosi boljem i produktivnijem učenju. Osmišljeni kao paket digitalnih objekata za mikroučenje sastoje od: lekcija u obliku tekstova, slika, kvizova, interaktivnih elementa  i video zapisa u trajanju do 10 minuta. Lekcije u EduBlicu, kratke su i sažete, oslobođene irelevantnih i nepotrebnih informacija, čime izravno utječu na smanjenje mentalnog napora primatelja, dok se podjelom i oblikovanjem sadržaja u manje sekvence, istovremeno podiže relevantno (važno) kognitivno opterećenje koje se odnosi na sadržaj koji se usvaja. Ovako strukturirani i prezentirani obrazovni sadržaji nude onoliku količinu informacija koju radna memorija može kratkoročno pohraniti ujedno izbjegavajući kognitivno preopterećenje dodatnim informacijama i aktivnostima koje izravno ne pridonose učenju. Raznoliki, ugrađeni praktični primjeri, interaktivni elementi i dijelovi služe za uvježbavanje i proizlaze iz postavljenih ishoda učenja. Auditivne i vizualne informacije primatelju omogućuju izravnu povezanost sa sadržajem te doprinose optimiziranju intelektualnog učinka i povećanju kapaciteta radne memorije. Smislena organizacija pohranjenih informacija uvjet je dugoročnog pamćenja a time i njihove stalne dostupnosti.

Intuitivno sučelje EduBlica nudi opcije vrlo jednostavnog pretraživanja i dijeljenja sadržaja. Trenutno je dostupna 41 lekcija, a pretraživanje je omogućeno:

  • izborom područja digitalnih kompetencija (profesionalni angažman, digitalni izvori i materijali, učenje i poučavanje, praćenje i vrednovanje, osnaživanje učenika i digitalne kompetencije učenika),
  • izborom razine digitalnih kompetencija (početna, srednja, napredna) i
  • izborom vrste sadržaja (mikrolekcija i videolekcija).

Sučelje ujedno nudi prilagodbu izgleda zaslona, veličine fonta te uključivanje fonta za disleksiju.[3] Prezentacijski okvir nalikuje na prozor i u njemu su smješteni multimedijski elementi i objekti poput teksta, grafike, slike, animacije a po potrebi se može proširiti na cijeli zaslon. Ovakav izgled povećava preglednost, olakšava navigaciju i pruža slobodu primatelju u usmjeravanju pažnje na dijelove zaslona, pojedine detalje obrazovnog e-sadržaja, predloženi EduBlic ili na dostupne mogućnosti istraživanja, pretraživanja i dijeljenja sadržaja. Sadržaj se može pregledavati online i offline i koristiti na svim uređajima i operativnim sustavima. EduBlic nastavnicima pruža mogućnost samostalnog učenja i razvoj digitalnih kompetencija.

Cjeloživotno učenje i kontinuirani profesionalni razvoj preduvjet su uspješnog suočavanja s društvenim promjenama i zahtjevima suvremenog života. U sinergiji, pospješuju osobni rast i razvoj društva jednako kao što sprječavaju stagnaciju i rutinu u životu pojedinca i društva. EduBlic donosi novu formu stručnog usavršavanja uz koju nastavnik sam za sebe preuzima odgovornost za stjecanje i primjenu znanja, jednako kao i za iniciranje promjena i izgradnju obrazovanja za budućnost.

[1] Širanović, Željko. (2016), Prijedlog modela za izradu interaktivne multimedijske web nastave, Polytechnic and Design, Svezak 4 Br. 04, https://polytechnicanddesign.tvz.hr/index.php/ojs/article/view/162 (2.12.2022.)

[2] Nguyen, Frank,  Colvin, Clark, Ruth.(2005), Efficiency in e-Learning: Proven Instructional Methods for Faster, Better, Online Learning, e-Magazine Learning Solution, http://www.clarktraining.com/content/articles/Guild_E-Learning.pdf (2.12.2022.)

[3] CARNet. (2022.) Stigao je EduBlic – naučite nešto novo za samo 10 minuta, https://www.carnet.hr/stigao-je-edublic-naucite-nesto-novo-za-samo-10-minuta/ (2.12.2022.)