prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Dani Erasmusa u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu

U Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana su se odvijale aktivnosti u sklopu obilježavanja Erasmus dana 2020. godine. Učenicima su prezentirani razni eTwinning projekti kao i Erasmus+ projekt pod nazivom “Social cohesion – give a hand to become a friend”.

Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana iz Ogulina već nekoliko godina zaredom obilježava Dane Erasmusa. Erasmus+ program najveći je program Europske unije namijenjen obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu. Dani Erasmusa održavaju se od 2017. godine u većini europskih zemalja, pa tako i u Hrvatskoj. Cilj je informirati korisnike, sudionike, ustanove, organizacije, udruge, mreže i inicijative o rezultatima mnogobrojnih primjera dobre prakse, mogućnostima za uključivanje i nove ideje za sudjelovanje u Erasmus+ programu. Dani Erasmusa održavaju se od 15. do 17. listopada 2020. godine.

Škola sudjeluje u Erasmus+ projektu pod nazivom “Social Cohesion – give a hand to become a friend”. Riječ je o razmjeni iskustava sa školama iz Litve, Portugala, Bugarske i Španjolske. Nastavnici koji sudjeluju u projektu su: Manuela Mihaljević Sabljak, Sanja Dubić, Hrvoje Magdić, Dragan Sabljak, Bojan Grba, a koordinator projekta je Branko Rumenović. Dane Erasmusa organiziraju Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović. Sama organizacija prijavljena je već u kolovozu 2020. godine. Prijavljeno je nekoliko aktivnosti i Škola ušla na kartu velike obitelji Erasmus+ projekata. Za ovu aktivnost Agencija za mobilnost i programe Europske unije poslala je promotivne materijale koji su podijeljeni učenicima sudionicima Erasmus+ projekta kao i eTwinning projekata.

Prva aktivnost koja se 15. listopada održala u Školi je prezentacija Erasmus+ projekta. Koordinator projekta Branko Rumenović predstavio je učenicima 3. i 4. razreda zanimanja ekonomist projekt “Social cohesion – give a hand to become a friend”. U predstavljanju projekta pomogli su i učenici koji su sudjelovali u mobilnosti u Mađarskoj: Helena Mudrić, Sara Rendulić i Renato Tonković. Zatim su predstavljeni i eTwinning projekti koji su nagrađeni nacionalnom oznakom kvalitete: “Life & Money”, “Social cohesion – give a hand to become a friend” i “Teenagers E.P.e. (European Parliament e-Twinning)”. Budući da su navedeni eTwinning projekti nagrađeni, učenici koji su sudjelovali u projektu dobili su certifikat, odnosno priznanje za svoj rad. Certifikat učenicima 4. c razreda za sudjelovanje u eTwinning projektu “Social cohecion – give a hand to become a friend” uručila je pedagoginja Sanja Dubić, a certifikat za sudjelovanje u eTwinning projektu “Life & Money” razrednica Manuela Mihaljević Sabljak. Sljedeći dan, 16. listopada 2020. godine, održan je webinar za učenike 3. c razreda zanimanja ekonomist. Webinar su održali Helena Homedes i Maria Jose Garcia iz Valencie iz Španjolske i Branko Rumenović iz Ogulina. Predavači su upoznali učenike s mogućnošću Erasmus programa. Ovaj webinar bio je uvod i u buduću suradnju škole iz Valencie i Ogulina. Nastavnici su prezentirali novi eTwinning projekt iz područja ekonomije i statistike “eTwinninggreen4u” namijenjen učenicima 3. c razreda.

Nastavnici Škole aktivni su sudionici eTwinning portala i vode različite grupe za edukaciju nastavnika. U grupi za nastavnike Statistics at Schools osmišljena je cijela aktivnost o Erasmus danima u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu. U grupi sudjeluje oko 300 nastavnika iz različitih zemalja Europe. Nastavnici ovdje komentiraju aktivnosti nastavnika iz Ogulina, ali i promoviraju svoje događaje i aktivnosti.

Obilježavanje ovoga važnoga međunarodnog događaja, ali i sudjelovanje u Erasmus + projektu čini Školu prepoznatljivom u Europi.