prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Erasmus+ iskustvo breljanskih učiteljica u Amsterdamu

Učiteljica Hrvatskoga jezika i Erasmus koordinatorica Gorana Babić te učiteljica Povijesti dr. sc. Valentina Lasić iz Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Brela boravile su od 20. lipnja do 25. lipnja 2022. godine u Amsterdamu. Sudjelovale su na tečaju “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools”.

Tako su realizirale 3. i 4. Erasmus+ mobilnost projekta “Better Teaching, Better Tomorrow”. Taj projekt je Agencija za mobilnost i programe Europske unije odobrila školi 2020. godine. Na tečaju je bilo 10-ak sudionika iz Hrvatske, Italije, Španjolske, Sjeverne Makedonije i Poljske.

Također poznate kao ključne kompetencije za učenike 21. stoljeća, “četiri C” vještine (kreativnost, kritičko razmišljanje, komunikacija i suradnja) često se prihvaćaju u teoriji. Međutim, zbunjuju učitelje u praktičnoj primjeni. Kreativnost i kritičko mišljenje predstavljaju sposobnosti za inovacije koje se mogu naučiti, poučavati i primjenjivati. Kako je naveo voditelj tečaja Jarek Sacharski, komunikacija i suradnja temeljne su životne vještine. Te vještine učenici mogu iskoristiti u svojim svakodnevnim iskustvima u školi povezujući se s drugima. “Četiri C” vještine jačaju sposobnost učenika da pronađu svoje mjesto u današnjem svijetu koji se brzo mijenja. 4C vještine istovremeno potiču razvoj drugih C-ova koji poboljšavaju život: znatiželju, povjerenje, brigu i suradnju.

Kako bi uspjeli ići ukorak s razvojem tehnologije i zahtjevima današnjice, učenicima je danas potreban interdisciplinarni pristup koji integrira STEM vještine u prirodnim znanostima i tehnologiji za obavljanje poslova 21. stoljeća. Uz pismenost, pri rješavanju problema nužni su kreativnost, kritičko mišljenje, suradnja i komunikacija.

Ovaj je tečaj imao za cilj pružiti učiteljima znanje i samopouzdanje za uključivanje ovih poticajnih vještina u njihov kurikulum i školsko okruženje. U okruženju učenja kroz rad, polaznici tečaja stekli su više znanja o tome što 4C vještine podrazumijevaju. Naučili su kako iskoristiti vlastitu sposobnost stvaranja, kritičkog razmišljanja, učinkovite komunikacije te dobro surađivati ​​s drugima. Tečaj je pomogao sudionicima da steknu jasno razumijevanje kreativnog procesa i iskuse ga iz prve ruke. Također je ohrabrio sudionike da razmišljaju kritički i izvuku maksimum iz današnje preopterećenosti informacijama.

S ciljem unaprjeđenja komunikacijskih vještina kao ključnih alata u prijenosu znanja, sudionici tečaja upoznali su se i praktično primijenili niz tehnika i igara koje se mogu koristiti za ovu svrhu. Zip-zap-zop je igra često korištena tijekom tečaja s ciljem podizanja pažnje i energije među polaznicima te poboljšanja grupne dinamike. Igra se često koristi kao vježba zagrijavanja u kazalištima. Pravila imaju mnogo varijacija. Osnovni oblik igre, koji je korišten i na ovom tečaju, je formiranje kruga polaznika i slanje “impulsa energije”“ pokazivanjem na nekog drugog igrača istovremenim izgovaranjem riječi “Zip”, “Zap” ili “Zop”. Igra je vrlo brza i zahtijeva maksimalnu koncentraciju igrača. Svi igrači trebaju pratiti tijek igre te održavati kontakt očima kako bi primili odnosno prenijeli “impuls energije” na sljedećeg igrača održavajući ritam igre. Sudionici su se također upoznali s tehnikama aktivnog slušanja radi učinkovitije komunikacije.

Kreativnost je praksa razmišljanja izvan okvira. Današnji način života zahtijeva da pojedinac bude nezavisan, odgovoran i kreativan. Iako se kreativnost često smatra kvalitetom koju netko posjeduje ili ne posjeduje, djeca mogu naučiti biti kreativna rješavanjem problema. Stoga se od obrazovnog sustava traži razvijanje kreativnog i kritičkog razmišljanja kod učenika. Učenici uz kreativnost vezuju nešto pozitivno, osobno, zanimljivo i zabavno. Posljedično, nastavu treba usmjeravati na unutarpredmetnu i međupredmetnu integriranost te je prilagođavati interesima učenika. Učenike treba poticati na iskazivanje vlastitog mišljenja, na kritičko promišljanje, kreativnost i inovativnost. Tako ih se potiče na istraživanje i rješavanje problema omogućujući slobodno iznošenje ideja i preuzimanje inicijative.

Kritičko mišljenje je sposobnost racionalnog i organiziranog razmišljanja za uspostavljanje veza između ideja ili činjenica pri rješavanju problema. Kritičko mišljenje uključuje i element skeptičnosti. Danas je teže nego ikad provjeriti točne informacije zahvaljujući internetu) pa učenike treba stalno poticati na razvoj kritičkog mišljenja. Kritičko razmišljanje omogućuje otkrivanje istinitosti u izjavama, posebice kada se radi o odvajanju činjenica od mišljenja.

Sudionici su se upoznali s “Project Zero Thinking Routines” ili rutinama razmišljanja. Rutina razmišljanja skup je pitanja ili kratak slijed koraka koji se koristi za podršku razmišljanju učenika. One potiču aktivno procesuiranje i postoje u svim učionicama. To su obrasci prema kojima učitelji i učenici obavljaju posao učenja i zajedničkog rada u učionici. U nastavi postoje rutine koje služe za upravljanje ponašanjem i interakcijama učenika, za organiziranje rada učenja i uspostavljanje pravila za komunikaciju. Također postoje rutine koje strukturiraju način na koji učenici odvijaju proces učenja. Ove rutine učenja mogu biti jednostavne strukture, kao što je čitanje teksta i odgovaranje na pitanja na kraju poglavlja. Također mogu biti osmišljene za promicanje razmišljanja učenika, kao što je pitanje učenika što znaju, što žele znati, i što su naučili kao dio nastavne jedinice. U “Project Zero rutine” razmišljanja su organizirane u kategorije koje opisuju vrste razmišljanja koje rutine pomažu olakšati.

Što se tiče suradnje, sudionici su se upoznali s teorijom šest šešira. Metodu “Šest šešira” – tehniku paralelnog mišljenja – osmislio je Edward de Bono 80-ih godina prošloga stoljeća. Tehnika paralelnog mišljenja usmjerava proces razmišljanja u šest različitih smjerova koji uključuju: činjenice, emocije, logički negativan i pozitivan pogled, kreativnost i kontrolu procesa mišljenja. Tehnika grupnog mišljenja uključuje podjelu sudionika u šest grupa. Svakoj se grupi dodjeljuje jedan šešir, odnosno perspektiva iz koje će izdvojiti problem. Nakon definiranja teme, problema, započinje igra u kojoj se izmjenjuju mišljenja zastupljena zadanom bojom šešira. Proces završava kada se svi šeširi izredaju te kada se problem razluči iz šest različitih oblika mišljenja. Ova tehnika paralelnog mišljenja razvijena je kako bi se isti problem, uz pomoć znanja, iskustva i pameti, mogao razmotriti iz više različitih gledišta. Ova tehnika pomaže i pri: razvoju kreativnosti, kritičkog i analitičkog mišljenja, donošenju odluka te unaprjeđivanju grupne produktivnosti i komunikacije.

Sudionici su oduševljeni time što su naučili i primjenjivali učinkovitije komunikacijske sposobnosti i tehnike. Ovaj tečaj omogućuje proširenje mogućnosti suradnje u razredu i poticanje iste u svim aspektima školske zajednice.  U sklopu tečaja organizirani su i fakultativni izleti na kojima su sudionici upoznali kulturu i civilizaciju Nizozemske.