prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Erasmus+ iskustvo u Zaragozi

Učenici i nastavnici Industrijske strojarske škole iz Zagreba boravili su od 27. ožujka do 16. travnja 2022. godine u gradu Zaragozi u Španjolskoj realizirajući tako trotjednu Erasmus+ mobilnost projekta “COmpetitive VET for learners and teachers III, COVET III” koji je Agencija za mobilnost i programe Europske unije odobrila školi.

Cilj projekta, s naglaskom na stjecanja iskustava međunarodne prakse i osnaživanja stručnih i osobnih kompetencija učenika, u potpunosti je ostvaren. Učenici u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije Karlo Bikanec, Matej Puzak, Stjepan Vujeva, Noa Brtan, Nikola Ugarković, Tomas Jurišić, Leon Marinčić, Ivan Ercegovac, Zvonimir Zirdum i Dino Badić te učenici u zanimanju tokar Tomislav Grljak, Ivan Zvonimir Barišić i Jasmin Drobnjak kao i učenici u zanimanju bravar Ivan Canido Čuček, Jusuf Lutviji i Petar Horvatić, proveli su tri nezaboravna tjedna u Španjolskoj u pratnji nastavnika Ive Bojčić i Mate Sabola.

Učenici i nastavnici su po dolasku posjetili katedralu Pilar. Riječ je o važnom vjerskom hramu baroknog stila koji je zbog svojih osobina i ljepote jedna od glavnih destinacija u Španjolskoj. Razgledali su i ostale znamenitosti Zaragoze i tako su se na najbolji mogući način pripremili za trotjedni boravak. Svi učenici su se prvi radni dan upoznali s mentorima iz Španjolske te su zajedno s njima stigli do svojih radnih mjesta.

Učenici u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije u realnom su radnom okruženju pratili kojim se tehnologijama i opremom služe španjolski radnici koji održavaju sustave grijanja i klimatizacije kako bi ispunili očekivane odgojno-obrazovne ishode:

 • poboljšanje vještina kao što su organizacija rada i racionalno korištenje materijala i energije
 • čitanje i razumijevanje tehničko-tehnološke dokumentacije
 • pravilan izbor materijala
 • pravilan izbor i primjena tehnologija obrade i montaže (izbor alata, uređaja i naprava te tehnologija spajanja)
 • ispitivanje kvalitete izvedenih radova
 • kooperativna komunikacija s radnim kolegama i klijentima
 • izrada jednostavne kalkulacije troškova
 • korištenje računala, interneta, različitih baza podataka i računalnih programa iz područja struke
 • izrada crteža jednostavne instalacije s trošilima
 • primjena estetskih vrijednosti – specifičnosti struke
 • poznavanje svojstava medija za prijenos topline, poznavanje vrsta i svojstava energenata.

Učenici u zanimanju tokar imali su zadatak da, uz svoje mentore na radnim mjestima, odrade sve predviđene točke programa stručnog usavršavanja:

Priprema alata i materijala:

 • primjena odgovarajućih materijala
 • priprema materijala i rezanje materijala
 • pozicioniranje materijala na tokarskom stroju
 • primjena odgovarajućeg alata
 • prepoznavanje elemenata pozicioniranja
 • primjena relativnog i apsolutnog pozicioniranja.

Upravljanje CNC tokarskim strojem:

 • primjena adekvatnog postupka za tokarenje i pokretanje CNC tokarilice
 • prepoznavanje i razlikovanje mehaničkih i električnih dijelova CNC stroja
 • objašnjavanje strukture CNC strojnog programa i čitanje programa
 • primjena različitih načina upravljanja CNC strojem (digitalno, analogno).

Učenici u zanimanju bravar također su imali mnogo zadataka kako bi ostvarili planirane ishode učenja:

Planiranje i priprema rada:

 • mjerenje i kontrola konstrukcijskih dijelova
 • prepoznavanje i razlikovanje postupaka obrade prema zahtjevima tehničkog crteža
 • izrada tehnoloških postupak za ručnu izradu jednostavnih dijelova
 • odabir odgovarajućeg alata.

Izrada i montaža konstrukcijskih dijelova:

 • primjena odgovarajućih postupaka obrade (piljenje, rezanje, bušenje, zavarivanje)
 • primjena postupaka obrade lima, profila i cijevi
 • primjena odgovarajućih postupaka montaže.

Svi učenici sudionici Erasmus+ mobilnosti primjenjivali su pravila za rad na siguran način te su imali priliku za usporedbu vještina na europskoj razini, unaprjeđivali su vještine rješavanja problema, kreativnost kao i bolje razumijevanje timskog rada jer su imali mogućnost za promicanje suradnje i stvaranja poveznica između učenja na radnom mjestu i obrazovanja u školi.

Neosporno je da program Erasmus+ omogućuje mladima da uvide različitost i bogatstvo kulture Europe, a učenjem na radnom mjestu učenici razvijaju svoje samopouzdanje i motivaciju. Najbolji pokazatelj sjajnog iskustva boravka u Zaragozi izjave su trojice učenika sudionika mobilnosti.

Učenik Nikola Ugarković ovako je opisao svoje španjolsko iskustvo: “Erasmus mobilnost obogatila me jer sam upoznao novu kulturu i način življenja. Erasmus nije samo stručna praksa i drugačiji način pristupa radu, Erasmus je i uvid u način obrazovanja u Španjolskoj, ali i otkrivanje novih okusa hrane, šetnje Zaragozom i obilazak znamenitosti. Erasmus me potaknuo da shvatim kako učiti moram cijeli život jer tehnologija neprestano napreduje. “Učenik Stjepan Vujeva također smatra da ga je Erasmus obogatio i promijenio nabolje: “Moje Erasmus iskustvo bilo je predivno. Doživio sam novi grad u društvu kolega i prijatelja. Svidjelo mi se boraviti u inozemstvu, ali sad još više cijenim način života i rada u svojoj domovini. Erasmus mi je omogućio da mi Europa djeluje bliže i potaknuo me da istražujem druge kulture. Nadam se da ću imati još prilika za stručno usavršavanje u inozemstvu, ali vjerujem da ću se uvijek vratiti doma”.

Učenik Noa Brtan također je podijelio svoje viđenje mobilnosti u Španjolskoj: “Svidjelo mi se upoznati novu zemlju i u tri tjedna boravka stekao sam novo i drugačije radno iskustvo i zbližio sam se s kolegama iz škole. Erasmus me naučio strpljivosti i toleranciji u dijeljenju životnog i radnog prostora. Rado bih ponovio to iskustvo i sad sam siguran da ću barem neko vrijeme živjeti i raditi u inozemstvu”.

S obzirom na to da je škola u posljednjih nekoliko godina omogućila odlazne mobilnosti za 75 učenika, koordinatorica Erasmus+ projekata Meri Ružević, nastavnica u zvanju savjetnice vjeruje da će još mnogi učenici imati priliku za stjecanje iskustava međunarodne prakse i osnaživanja stručnih i osobnih kompetencija. Koordinatorica Ružević navedeno potkrepljuje činjenicom da je Agencija za mobilnost i programe Europske unije 2022. godine školi 2022. godine dodijelila Erasmus akreditaciju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Erasmus akreditacija omogućuje:

 • pojednostavljeni pristup financijskim sredstvima
 • proširenje partnerske mreže u inozemstvu
 • stalni izvor financiranja za ostvarivanje dugoročnih ciljeva škole
 • poboljšanje kvalitete učenja i poučavanja u školi.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje koji već više od 30 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. Njime se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanja vještina budućnosti. Novim se Programom za razdoblje do 2027. godine nastoji ostvariti veća uključivost, dostupnost i održivost. Među važnim su ciljevima Programa potpora digitalnoj tranziciji u europskom obrazovanju i pomoć u izgradnji europskog prostora obrazovanja. Stoga je novi Program osmišljen tako da se ustanovama i organizacijama što više olakša sudjelovanje. Erasmus akreditacija presudna je za ostvarenje tog cilja jer nudi nov način za pristup aktivnostima mobilnosti u okviru novog Programa. Erasmus akreditacija je poput članske iskaznice za dio Programa kojim se podupire mobilnost te će učenici i nastavnici Industrijske strojarske škole do 2027. godine na europskoj razini moći stjecati dragocjene vještine i iskustava te doprinositi modernizaciji svog obrazovanja, osposobljavanja i rada.