Mate Sabol
Škola za školu – donacija zaštitnih vizira

Škola za školu – donacija zaštitnih vizira

Tehnička škola Ruđera Boškovića iz Vinkovaca donirala je zaštitne vizire za nastavno i nenastavno osoblje  Industrijske strojarske škole iz Zagreba. Nastavnici Industrijske strojarske škole iz Zagreba povezali su se s nastavnicima iz vinkovačke Tehničke škole Ruđera Boškovića na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike CUC21: Na granici mogućega u 2019. godini.