Mate Sabol
Nagrada za sudjelovanje u kampanji “LikeYou2”

Nagrada za sudjelovanje u kampanji “LikeYou2”

U kampanji “LikeYou2”, cilj je bio potaknuti što više građana na testiranje ili kontrolu dijabetesa tipa 2, a sudjelovati su mogle sve zagrebačke osnovne i srednje škole. Ova javnozdravstvena kampanja u Industrijskoj strojarskoj školi shvaćena je vrlo ozbiljno što je rezultiralo osvajanjem 50.000,00 kuna zbog najvećeg broja osoba koje su učenici potaknuli na testiranje.

Škola za školu – donacija zaštitnih vizira

Škola za školu – donacija zaštitnih vizira

Tehnička škola Ruđera Boškovića iz Vinkovaca donirala je zaštitne vizire za nastavno i nenastavno osoblje  Industrijske strojarske škole iz Zagreba. Nastavnici Industrijske strojarske škole iz Zagreba povezali su se s nastavnicima iz vinkovačke Tehničke škole Ruđera Boškovića na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike CUC21: Na granici mogućega u 2019. godini.