prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Erasmus+ projekt „Poticanje čitanja i pismenosti“

Erasmus+ projekt „Poticanje čitanja i pismenosti“ provodi se u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica u školskoj godini 2023./2024. u okviru Erasmus akreditacije koju je škola dobila za razdoblje od 2022. do 2027.

Projekt je pokrenuo Erasmus tim škole, a poticanje čitanja i pismenosti jedan je od prioritetnih ciljeva ove školske godine i to temeljem pokazatelja čitateljskih vještina i navika učenika od 1. do 8. razreda. Naime, analizom uspjeha u pismenom i usmenom ispitivanju učenika uočeno je da postoji potreba jačanja vještina čitanja, pismenosti, razumijevanja pročitanoga i razvijanja navika čitanja općenito. Kao što znamo, djeca i mladi gube motivaciju za čitanje pa je ovaj projekt pridonio tome da učenici osvijeste potrebu i važnost cjeloživotnog učenja i čitanja različitih tekstova u školi, a posebno u slobodno vrijeme. Projekt se provodio u okviru školske knjižnice unutar koje su učenici sudjelovali u različitim aktivnostima poticanja čitanja, u radionicama, u suradnji s drugim europskim školama bilo u mrežnim aktivnostima, bilo u fizičkim posjetima školi partneru kao i tijekom domaćinstva europskim učenicima i učiteljima.

Trojezično čitanje – motivacija za stvaralački rad učenika

Tijekom provođenja projekta učenici su sudjelovali u različitim aktivnostima za poticanje čitanja i pismenosti te pri tome, tijekom mobilnosti, surađivali s učenicima iz Slovenije i Slovačke. Učenici iz Slovačke posjetili su školu u siječnju 2024. godine s ciljem upoznavanja hrvatske škole i zemlje, a posebno zbog suradničkih aktivnosti u kojima su sudjelovali. Kao dobar primjer suradnje istaknuli bi kreativni pristup čitanju i obradi djela „Mali princ“ autora Antoine de Saint-Exupéryja pri čemu su učenici čitali ulomke romana na engleskom, slovačkom i hrvatskom jeziku te ih uspoređivali, prevodili, objašnjavali nepoznate riječi, prepričavali te dijelove teksta slagali prema redoslijedu.

Ova im je aktivnost bila zahtjevna, ali su naveli kako im je bilo zanimljivo čitati djelo na tri jezika i istovremeno učiti riječi. Učenici iz hrvatske škole u ožujku 2024. posjetili su 2. osnovnu šolu u Slovenskoj Bistrici te su, uz druge aktivnosti u školi, radom u timovima čitali i razvijali čitateljske vještine koristeći se djelima „Romeo i Julija“ Williama Shakespearea i „Tajni dnevnik Adriana Molea star 13¾ godina“ Sue Townsend. Prva knjiga poslužila je učenicima da na temelju pročitanog teksta izrade strip u digitalnom alatu Canva i da radnju smjeste u suvremeno doba, a dogodovštine Adriana Molea poslužile su učenicima da osmisle vlastiti dnevnik u kojemu su opisali svoj posjet Sloveniji i školi.

Raznovrsne poticajne aktivnosti za razvoj čitalačkih vještina

Projektom se potiče čitanje te digitalna, informacijska i medijska pismenost kao i usvajanje čitalačkih vještina upotrebom različitih tehnika čitanja kao što je čitanje naglas, čitanje u sebi, dramatizacija i igranje uloga, razvoj kreativnog mišljenja i dr. Aktivnosti su bile osmišljene tako da su uključivale aktivno čitanje i korištenje tekstova različite vrste, tematike i opsega pa su se učenici tako koristili knjigama za djecu i mlade, člancima iz dječjih i popularno- znanstvenih časopisa, enciklopedijama, popularno- znanstvenom literaturom i drugim knjižnim i  mrežnim izvorima na koje ih upućivala školska knjižničarka. Učenici su čitali i istraživali kako bi obilježili Dan europske baštine i Europski dana jezika nakon čega su snimili video, organizirani su književni susreti u školi za učenike od 1. do 8. razreda s književnicima Jadrankom Bitencom i Zvonimirom Varošancem za što su se učenici pripremali upravo čitajući njihova djela, obilježili su Dan školskih knjižnica i Mjesec hrvatske knjige gdje je učenica koja je sudjelovala u Nacionalnom kvizu poticanja čitanja osvojila prvu nagradu, učenici su polaznicima dječjeg vrtića čitali slikovnice „Životinjska abeceda“ autorice Ivanke Borovac i „Igrajmo se stonoge“ Zvonimira Varošanca te s njima izrađivali plakate te u drugim aktivnostima o čemu se više može pročitati na mrežnoj stranici škole i u e-knjizi s prikazom aktivnosti.

Inkluzivni aspekt projekta i prevencija nepoželjnog ponašanja čitanjem

U projekt su ključili i učenike s teškoćama u učenju i čitanju koji su uz potporu školske defektologinje i školske knjižničarke sudjelovali u određenim projektnim aktivnostima te tako pridonijeli njihovoj realizaciji. Učenici s teškoćama u čitanju i učenju posjetili su Gradsku knjižnicu Zlatar i sudjelovali u radionici poticanja čitanja zagonetkama i čitanjem kraćih tekstova, istraživali su o životinjama koristeći se enciklopedijama te ih crtali i opisivali, izrađivali straničnike i plakate te ukrasili kutak u knjižnici, koristili se dječjim časopisima kako bi upoznali njihovu strukturu i dijelove, čitali članke i pjesme te zapisivali i razgovarali o tome što im se u časopisu najviše svidjelo. Taj su dio projekta nazvali Vesela čitaonica, a s tim aktivnostima nastavljaju i sljedeće školske godine.

Što se Školskog preventivnog programa tiče, školska knjižničarka održala je radionice prevencije nepoželjnog ponašanja od 1. do 8. razreda za što je kao polaznu motivaciju učenika koristila dječje knjige i slikovnice. Teme su bile: razvijanje samopouzdanja čitanjem, razvijanje odgovornosti; emocije;  video igrice i odgovorno korištenje interneta općenito; utjecaj reklama na djecu i mlade; pravila lijepog komuniciranja na internetu; medijska pismenost; razvoj kognitivnih sposobnosti učenika prilikom čitanja i bajkama do socijalno prihvatljivog ponašanja. Naime, osnovna namjena školskog preventivnog programa je osiguravanje zdravog i poticajnog okruženja za učenike u školi kroz različite oblike i metode rada čime se radi na ispunjavanju ciljeva programa, a uključivanjem učenika u spomenute aktivnosti poticanja čitanja školska knjižničarka ih je potaknula da uče, čitaju i druže se upravo u poticajnom okruženju školske knjižnice kako bi razvijali vještine cjeloživotnoga učenja i smanjili rizik od školskog neuspjeha što je i jedan od ciljeva preventivnog programa.

Sudjelovanje u projektu kao prilika za profesionalni razvoj učitelja

Učitelji uključeni u projektni tim imali su mogućnost stručnog usavršavanja tijekom sudjelovanja u projektu u aktivnostima opažanja nastave u Portugalu i Sloveniji u čemu su sudjelovale ravnateljica škole, stručna suradnica knjižničarka i učiteljica razredne nastave. U opažanju nastave upoznale su portugalski i slovenski odgojno-obrazovni sustav, načine i metode rada kolega iz dviju škola i školskih knjižnica u opismenjavanju učenika, razmijenile su iskustva i praksu rada s kolegama i razvile nova poznanstva za buduće projekte i aktivnosti.  Važno je spomenuti i sudjelovanje dviju učiteljica iz OŠ Zlatar Bistrica u tečaju „Discover the 7Cs: Learning for life (and work) in the 21st century“ koji se održao u Finskoj (Helsinki) u travnju 2024. godine.  Tečaj je organizirala Europass Teacher Academy, a osmišljen je s ciljem jačanja učiteljskih sposobnosti i kompetencija, a s naglaskom na primjenu istih u svakodnevnoj praksi s učenicima u razredu, a posebice u poticanju čitanja. U školi je gostovala i pozvana stručnjakinja iz Slovenije koja je učenicima i učiteljima u tri dana održala radionicu kreativnih inovativnih pristupa učenicima u čitanju i opismenjavanju tijekom koje su razvijali ideje za poticanje čitanja na kreativan način.

Projekt se provodi i na platformi eTwinning gdje se nalaze svi rezultati projekta kao i tijek rada učenika te razmjena znanja i obrazovnih materijala s europskim školama s kojima smo tijekom ove školske godine u projektu ostvarili timski rad. Poveznica na projektnu stranicu. Djelatnicima i učenicima uključenima u projekt predstoji razvijanje ideja za poticanje čitanja i daljnji rad u projektu te primjena naučenog znanja stečenog sudjelovanjem u strukturiranim tečajevima i u aktivnostima opažanja nastave u portugalskoj i slovenskoj školi. Poticanje čitanja i pismenosti kao i razvoj čitalačkih navika kod učenika temeljna je odgojno-obrazovna djelatnost škole, a posebice školske knjižnice tako da će se ovaj projekt nadograđivati i doprinositi stjecanju vještina čitanja i kod budućih generacija učenika.