prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “Life&Money”

Početkom studenoga 2019. godine učenici Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj uključili su se u međunarodni eTwinning projekt pod nazivom “Life&Money” kojeg su pokrenuli profesorica Ramune Jukneliene iz Litve i profesor Branko Rumenović iz Ogulina. U projektu sudjeluju učenici 3. a razreda koji se obrazuju za zanimanje ekonomist zajedno s profesoricom Nadom Ratković. Ostali partneri su iz Litve, Gruzije, Mađarske, Italije, Poljske, Rumunjske, Turske i Hrvatske.

Svrha projekta “Life&Money” je stavljanje snažnijeg naglaska na financijsku pismenost koja je važna za pojedinca, ali i za društvo u cjelini, pogotovo u dobu novih tehnologija i digitalnih transformacija. Projektom “Life&Money” potaklo se učenike na istraživanje o novcu, proučavao se povijesni razvoj novca, a učenici su imali priliku izraditi vlastiti novac i osnovati vlastitu “banku”.

Aktivnosti projekta u prvom mjesecu trajanja: upoznavanje sudionika projekta, predstavljanje država, grada i škola sudionika (uz kratki opis s fotografijama u obliku videozapisa i prezentacije), otkrivanje povijesnih i geografskih karakteristike gradova i država i prezentacija istraživanja.

U drugom mjesecu provedbe projekta: istraživanje povijesti novca i prezentacija istraživanja.

U trećem mjesecu provedbe aktivnosti kojima su se bavili obuhvaćale su izradu novca i učeničke “banke”. U četvrtom mjesecu, učenici su izradili videozapis. Radom na projektu, učenici su usavršili komunikacijske, prezentacijske, pregovaračke vještine, uvježbali javni nastup, razvili su organizacijske sposobnosti i interdisciplinarnost. Za vrijeme trajanja projekta sudionici su proveli istraživanje o povijesti europske valute, a svoje istraživanje i rezultate su objavili na e-Twinning platformi, na hrvatskom i engleskom jeziku, mrežnim stranicama škole i društvenim mrežama. Za objave koristili su razne digitalne alate kao što su: Kahoot, Canva, Linnoit, Word Art, Postermywall i sl. Učenici su izradili PowerPoint prezentaciju države, grada i škole iz koje dolaze, logo projekta i proučavali su radove svojih kolega. Učenici su osnovali “banku” pod nazivom Nezavisna banka Sinj d.o.o. Croatia i izradili vlastiti papirnati i kovani novac koji su nazvali Alka. Tako su partnerima u projektu predstavili svoju valutu i objasnili da je valuta dobila naziv po viteškoj igri “Sinjska Alka” koja se svake godine održava u čast pobjede nad Turcima. Naziv banke simbolički obuhvaća prošlost grada Sinja i viziju za budućnost. Partnerima u projektu su tako promovirali svoj grad i školu.

Projekt je omogućio još bolje ostvarivanje ishoda učenja u svim strukovnim predmetima. Učenici su u virtualnom okruženju, putem platforme Zoom, zajedno sa učenicima iz partnerskih škola sudjelovali u mnogim online predavanjima. U okviru projekta stvaralo se sigurno okruženje za razvoj i razmjenu iskustava učenika i nastavnika. Sudionici projekta naučili su komunicirati sa svojim kolegama na način da razvijaju kritičko mišljenje, kreativnost, maštu, radoznalost, međusobnu komunikaciju, suradnju, timski rad i odgovornost. Učenici su objavljivali sve svoje uratke na eTwinning Twinspaceu.

U sklopu projekta učenici su sudjelovali u obilježavanju mnogih međunarodnih i europskih događaja, koje su zajedno sa svojom nastavnicom osmislili, pripremili i organizirali. Navode događaje poput: Dani sigurnijeg interneta, Svjetski i Europski tjedan novca, STEM Discovery Campaign, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan prirode, Dan planeta Zemlja, E Twinning Day i Dan Europe. Učenički interaktivni radovi, digitalni posteri, digitalne brošure, videozapisi, stripovi, umne mape i plakati su izrađeni u alatima: Powtoon, Genially, Issue, Canva, Popplet, Glogster, Piktochart i drugi.

Tijekom projekta korištene su suvremene nastavne metode i razni oblici aktiviranja učenika, izrađene su brošure i materijali za interaktivnost projekta zbog boljeg usvajanja financijskih, poduzetničkih, ljudsko-pravnih, političkih i društvenih znanja, vještina i vrijednosti kod učenika o važnosti novca, financijskog opismenjavanja i financijskog zaključivanja. Učenici Andrija, Anđela, Antonia, Ema, Gabrijela, Josip, Katja, Mateo, Mirna i Tonija aktivno su doprinijeli međunarodnom projektu, uspješno su proveli planirane aktivnosti projekta s partnerima iz ostalih zemalja sudionica. Na završetku projekta svi sudionici su prezentirali prikupljene podatke i diseminirali rezultate.

Kroz primjere dobre prakse Škola ističe da se uspjeva pratiti i provjeriti ostvarivanje zadanih ishoda u online okruženju koristeći inovativne metode poučavanja provodeći vrednovanja ishoda svojih nastavnih predmeta. Vrednovanje za učenje se provodi praćenjem rada i napretka učenika u online okruženju pomoću e-portfolija. Vrednovanje kao učenje se provodi vršnjačkim vrednovanje rezultata rada učenika i samovrednovanjem. Vrednovanje naučenog se provodi vrednovanjem učeničkih radova, audio, video i/ili ppt prezentacija.

U projektu se isprepleću međupredmetne teme: Osobni i socijalni razvoj: A 5.1. Razvija sliku o sebi. A.5.2. Upravlja emocijama i ponašanjem. A.5.3. Razvija svoje potencijale. B.5.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora. B.5.2. Suradnički uči i radi u timu. B.5.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje. C.5.3. Ponaša se društveno odgovorno. Održivi razvoj: A.5.1. Kritički promišlja o povezanosti vlastitog načina života s utjecajem na okoliš i ljude. B.5.1. Kritički promišlja o utjecaju našeg djelovanja na Zemlju i čovječanstvo. B.5.2. Osmišljava i koristi se inovativnim i kreativnim oblicima djelovanja s ciljem održivosti. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju. A.4.2. Učenik se koristi društvenim mrežama i mrežnim programima uz upravljanje različitim postavkama funkcionalnosti. C.4.2. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju. C.4.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama. D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti. Učiti kako učiti: A.4/5.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema. A.4/5.3. Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja. A.4/5.4. Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje. D.4/5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć. Zdravlje: B.4.1.A Odabire primjerene odnose i komunikaciju. B.4.1.B Razvija tolerantan odnos prema drugima. B.5.1.B Odabire ponašanje sukladno pravilima i normama zajednice.        

Škola ističe da su prednosti sudjelovanja u projektu “Life&Money” višestruke za sve sudionike budući da se projektnom nastavom podiže kvaliteta obrazovanja, jačaju se kompetencije i vještine sudionika, povećava se interes mladih za financijsku pismenost i potiče se razvoj europske dimenzije u stečeno obrazovanje. Svakim novim projektom jača se kvaliteta škole i usmjerenost škole prema praćenju suvremenih dostignuća na području obrazovanja i osposobljavanja.

Škola prenosi da će projekt “Life&Money” omogućiti sudionicima korištenje najnovijih metodoloških pristupa učenju. Očekivani rezultati za učenike su: nova usvojena znanja i vještine u struci, veće samopouzdanje i samostalnost u obavljanju posla, snalaženje u novim nepredvidivim situacijama, poboljšanje komunikacijskih vještina, učenje stranih jezika, otvorenost prema europskim vrijednostima, međukulturalna osvještenost, razvijanje poduzetničkog duha i inicijative i veća motiviranost za sudjelovanje u novim projektima. Očekivani rezultati za nastavnike su: jačanje kompetencija u poučavanju i radu s učenicima, veća otvorenost promjenama i modernizaciji u obrazovnoj ustanovi, razvijanje metoda vrednovanja i samovrednovanja učenika, sposobnost prilagodbe individualnim potrebama učenika i grupe, transverzalne kompetencije i mogućnost da se stečena iskustva ugrade u kurikulum i razvojni plan škole. Očekivani rezultati za školu su: internacionalizacija škole, razvoj kvalitete i ugleda škole, poboljšanje kvalitete obrazovanja u školi, novi kurikulum i stjecanje novih kompetencija za učenike i nastavnike.

Evaluacija projekta:

1. Rezultati istraživanja u projektu „Life&Money“ 

2. Rezultati istraživanja u projektu “Life&Money”: Evaluacija učenika i nastavnika     

 

 

 

 

 

Priloženi dokumenti