prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “Living with the Climate Change”

Tijekom školske godine 2023./2024. u II. osnovnoj školi Čakovec proveden je međunarodni eTwinning projekt “Living with the Climate Change”.

Projekt je namijenjen učenicima viših razreda, a kroz aktivnosti učenike je vodila učiteljica informatike Iva Naranđa koja je ujedno autorica projekta, uz suradnju s učiteljicom engleskog jezika Ivankom Novak. Ciljevi ovog projekta su učiti o ciljevima održivog razvoja i klimatskim promjenama, razumjeti važnost i mogućnosti rješenja otpornosti na klimatske promjene, unaprijediti znanje engleskog jezika, razvijati vještine timskog rada i komunikacijske vještine učenika i učitelja, povećati svijest o povezanosti očuvanja prirode, klimatskih promjena i tehnologije, razvijati vještine kreativnosti i suradnje korištenjem Web 2.0 alata, te razvijati vještine kritičkog mišljenja učenika. Sudjelujući u projektu učenici i učitelji su razvijali kompetencije iz DigComp 2.2: Okvira digitalne kompetencije za građane i GreenComp, Europskog okvira kompetencija za održivost. Na početku projekta s partnerima su dogovorena pravila e-sigurnosti koja su objedinjena na dvostranom posteru i izložena na panou kao podsjetnik. Živeći u eri klimatskih promjena i svijetu punom tehnologije, ovim projektom željelo se učenike upoznati s tehnološkim rješenjima za klimatske promjene i rješenjima za otpornost na klimatske promjene.

Početkom školske godine učenici su sudjelovali u Tjednu održivog razvoja (Global Goals Week). U nastavi su se koristili materijali dostupni na stranici World’s Largest Lesson za aktivnost Be a Fact-ivist! tijekom koje su učenici izradili postere koji prikazuju odabrani podatak o globalnom cilju održivog razvoja do kojeg im je stalo. U uvodnom dijelu lekcije učenici su učili o podacima, a zatim su odabrali podatak koji ih nadahnjuje da poduzmu mjere za UN-ove globalne ciljeve održivog razvoja. Učenici su vizualizirali odabrani podatak na posteru napravljenom u alatu Canva, a posteri su prenijeti u digitalnu galeriju. Kroz ovu aktivnost učenici su razvijali podatkovnu pismenost, ključnu vještinu za suvremeni svijet i postizanje globalnih ciljeva. Rad Anabele, učenice 7. c razreda II. osnovne škole Čakovec, odabran je među četiri najbolja u tjednu na stranici The World’s Largest Lesson. Posteri učenika prenijeti su i na Padlet na kojem se stvarala kolekcija postera napravljenih u svim partnerskim školama u sklopu eTwinning projekta “Living with the Climate Change”. Uređen je pano u informatičkoj učionici na kojem su izloženi odabrani radovi učenika. Aktivnost II. osnovne škole Čakovec prijavljena je na stranici The European Sustainable Development Week (ESDW). Kao organizator događaja škola je postala dio europskog pokreta koji širi svijest o održivom razvoju i potiče ga. Aktivnost škole prijavljena je i na mrežnoj stranici UN SDG Action Campaign act4sdgs.org na globalnoj karti SDG akcija (Global Map of SDG actions).

Nadalje, škola je sudjelovala u Be A Fact-ivist! COP 28 School Challenge, izazovu za škole koji je pokrenula Global School Alliance u suradnji s World’s Largest Lesson, globalnim obrazovnim programom koji radi u partnerstvu s UNICEF-om i UNESCO-om. U sklopu Be A Fact-ivist! COP 28 School Challenge moglo se sudjelovati s učeničkim posterima vezanim za globalne ciljeve održivog razvoja 7, 11, 12, 13, 14 i 15 te su učenici za ovaj izazov odabrali sedam postera napravljenih tijekom Tjedna održivog razvoja koji prikazuju podatke o nekom od navedenih globalnih ciljeva. U jednoj od objava Global School Alliance istaknuo je tri postera, a među njima je i poster Ariana, učenika sedmog razreda II. osnovne škole Čakovec. I za ovu priliku uređen je pano u informatičkoj učionici na kojem su izloženi posteri učenika.

Surađujući s vršnjacima iz drugih država tijekom listopada i studenog 2023. učenici su izradili e-knjigu Technology-Based Solutions to Climate Change. U drugom dijelu ove aktivnosti učenici su surađujući u međunarodnim timovima učenika tijekom prosinca 2023. izradili online igre (LearningApps, Wordwall i Kahoot) temeljene na sadržajima u prethodno napravljenoj e-knjizi Technology-Based Solutions to Climate Change i zatim odigrali igre koje su kreirali učenici iz drugih država. Kako bi odabrali alat za objavu kolekcije igara, učitelji su glasovali na Twinspace anketi i odabrali Symbaloo.

Učenici su izradili čestitke za Božić i Novu godinu u alatu Canva koje smo podijelili na Padletu na kojem se prikupila kolekcija čestitki iz svih škola sudionica projekta. Mnoge čestitke sadrže i kratke poruke vezane uz klimatske promjene i potrebu očuvanja planeta.

Tijekom siječnja 2024. škole su počele raditi na suradničkoj aktivnosti pod nazivom Schoolyards resistant to the effects of climate change, te su učenici najprije prikupili i razmijenili fotografije i nacrte školskih dvorišta. U ovoj aktivnosti ostvarena je još jedna suradnja unutar škole, s školskom foto-grupom koju vodi učitelj Gordan Bartolić. Tijekom sljedećih mjeseci škole su surađivale na pripremi prijedloga za uređenje školskih dvorišta partnera kako bi se postigla veća otpornost na klimatske promjene. Kroz međunarodnu suradnju učenici su izradili prijedloge rješenja za školska dvorišta otporna na klimatske promjene. Kao završni dio ove aktivnosti učenici su sudjelovali u pripremi e-knjige Schoolyards resistant to the effects of climate change. Zatim su škole krenule u konkretnu realizaciju prijedloga koje su dobili od partnerskih škola, ovisno o organizacijskim i financijskim mogućnostima.

U travnju 2024. provedene su aktivnosti u školskom dvorištu II. osnovne škole Čakovec, u suradnji s učiteljicom Jasminom Tratnjak. Učenici petog razreda zajedno s eTwinnerima iz sedmog razreda složili su pojilicu za ptice u školskom dvorištu kako bi u vrt privukli ptice koje će se hraniti štetnim gusjenicama i ostalim ličinkama i time zaštitili biljke u vrtu. Osim toga, oko vanjske učionice, s južne strane, učenici su posadili presadnice bršljana (Hedera helix), biljku penjačicu, kojim će se napraviti priroda zasjena za učionicu i time omogućiti korištenje učionice i za vrijeme vrućih, sunčanih dana. Uz samu vanjsku učionicu posađeno je i stablo Kelreuterije, brzo rastuće listopadno stablo, koje će svojim mirisnim i raskošnim cvjetovima privlačiti korisne kukce u školski vrt i time omogućiti oprašivanje te razvoj plodova i sjemenja.

U veljači 2024., u povodu Dana sigurnijeg interneta učenici sedmog razreda u sklopu izborne nastave iz Informatike sudjelovali su u dva online susreta s partnerima iz eTwinning projekta “Living with the Climate Change”. Prvi online sastanak održan je 6. veljače 2024. na sam Dan sigurnijeg interneta. U ovom susretu su sudjelovali učenici 7. c razreda i učiteljica Bilge Varel iz turske škole Mustafa Kiriş Ortaokulu. Drugi online susret održan je 8. veljače 2024. i u njemu je sudjelovalo devet škola iz šest država (Turska, Hrvatska, Grčka, Poljska, Španjolska i Litva), a iz naše škole sudjelovali su učenici 7. b razreda. Oba susreta su realizirana putem ESEP platforme kao Twinspace Online meetings. Tijekom prvog online susreta naš učenik ukratko je predstavio školu. Zatim su učenici kreirali oblake riječi u alatu WordArt i prenijeli ih na Padlet. Tema za oblake riječi bila je „Dan sigurnijeg interneta – dobre i loše strane interneta“. Tijekom drugog online susreta učenici su zajedno s vršnjacima iz drugih država igrali dva Kahoot kviza: Technology-based solutions to climate change, Kahoot kviz kreiran ranije tijekom ovog projekta u sklopu suradničkih aktivnosti; Safer Internet Day 2024, Kahoot kviz koji je s partnerima podijelila učiteljica Maria Tzouma iz Grčke.

Sudjelovali su u aktivnostima povodom Dana planeta Zemlje i upoznali naše učenike s utjecajem plastike na klimatske promjene. Učenici su izradili Canva postere s prijedlozima za smanjenje uporabe plastike u školi, a zatim su sve prijedloge objedinili u školskom planu za smanjenje plastike. Učenici su kreirali razne online igre i kvizove s temom Plastic-free Earth koje su podijelili s partnerima putem Twinspacea i kasnije ih odigrali. Naši učenici sedmog razreda izradili su dva Quizizz kviza. Aktivnosti svih partnera povodom Dana planeta Zemlje objavili smo na Padletu, a i za ovu priliku uređen je pano u informatičkoj učionici.

U svibnju su obilježili Dan eTwinninga i zajedno s partnerima kreirali AnswerGarden What does eTwinning mean to you?. Koristeći mogućnosti eTwinninga, učenici su upoznali škole iz drugih država, radili na više suradničkih aktivnosti, razvijali vještine engleskog jezika, primijenili ono što su naučili o sigurnosti na internetu i aktivno sudjelovali u raspravi na Twinspace forumu, te u projektnom dnevniku komentirajući objave.

Proveden je inicijalni upitnik na početku projekta i završni upitnik na kraju projekta, a rezultati su uspoređeni. Provedena je evaluacija projekta putem online upitnika za učenike i učitelje sudionike projekta. Učenici su na Padletu napisali refleksiju na kraju projekta i podijeljene su im potvrde o sudjelovanju u projektu. U tijeku je izrada završnih izvještaja nakon provedene evaluacije. Sve aktivnosti su objavljene na Twinspaceu projekta i na mrežnoj stranici kreiranoj u Weeblyu.

Inspirirana radom na eTwinning projektu Living with the Climate Change učenica II. osnovne škole Čakovec Mila M. osmislila je projekt Školsko dvorište otporno na klimatske promjene koji je osvojio nagradu na natječaju EkoVizija.