prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “Ljepote moje domovine”

Učenici 4. b razreda Osnovne škole Opuzen sudjelovali su u cjelogodišnjem projektu “Ljepote moje domovine”. Autorice projekta su učiteljice Ivana Bašić iz Osnovne škole Opuzen i Lidija Hatadi iz Područne škole Farkaševac. Cilj projekta je proširiti znanja učenika o različitim krajevima naše domovine ali i upoznati različite kulture iz drugih država.

U druženju s učenicima iz različitih škola iz različitih krajeva RH i drugih država, učenici su upoznali prirodno-zemljopisne uvjete, gospodarstvo, naselja i kulturno povijesne znamenitosti krajeva. Učenici su kroz razna područja saznali o sličnostima i razlikama krajeva RH, razvijali odgovorno ponašanje prema nasljeđu naših predaka i razvijali ljubav prema domovini. Međusobno su komunicirali putem videokonferencije, razvijali toleranciju i međusobno poštivanje za aktivno sudjelovanje u predstavljanju svoga kraja i države.

Aktivnosti na projektu:

1.Simboli domovine

 • spoznati što su i koje značenje imaju zastava, grb, himna i ostali simboli.

2. Kulturno-povijesne znamenitosti RH

 • spoznati najvažnije kulturno-povijesne znamenitosti
 • imenovati kulturno-povijesne znamenitosti
 • pokazati na zemljovidu mjesta s kulturno-povijesnim znamenitostima
 • izgrađivati pravilan stav prema očuvanju kulturno-povijesnih znamenitosti
 • poštovati povijesno i kulturno nasljeđe koje su nam ostavili naši preci
 • razvijati osjećaj ljubavi prema kulturno-povijesnim znamenitostima naše domovine

3. Nacionalni parkovi i parkovi prirode

 • spoznati osnovna obilježja prirodnih posebnosti Hrvatske
 • upoznati nacionalne parkove u RH; nabrojiti parkove prirode i zaštićena područja u svojem zavičaju; razumjeti važnost zaštite biljaka i životinja u RH
 • razvijati interes za nacionalne parkove i drugu zaštićenu prirodu
 • izgrađivati ekološku svijest
 • uvažavati napore ljudi koji brinu o zaštiti i očuvanju prirodnih znamenitosti

4. Znamenite osobe

 • učenici uz pomoć knjiga, enciklopedija i interneta pronalaze najvažnije     informacije o nekim znamenitim osobama iz naše domovine

5. Zaboravljeni predmeti

 • učenici imaju zadatak pronaći kod kuće i donijeti u školu predmete koji danas više nisu u uporabi, napisati njihove nazive i namjenu

6. Razlikovni rječnik

 • izrada razlikovnog rječnika standardnog jezika i zavičajnog govora

7. Razglednica – Pozdrav iz RH

 • dizajnirati razglednicu i poslati je partnerima

8. Tradicijska gradnja

 • istraživanje o tradicijskoj gradnji, namjeni i nazivu pojedinih građevina u zavičaju

9. Narodne nošnje

 • istraživanje o nošnjama u knjigama i na internetu

10. Tradicionalni plesovi

 • istraživanje o plesovima

11. Tradicijske igre

 • upoznavanje s tradicijskim igrama

12. Stari recepti

 • prikupljanje recepata starih jela naših predaka

U sklopu projekta posjetili su i muzeje u kojima su puno doznali o prošlosti.

 1. Prirodoslovni muzej Metković
 2. Muzej Narona
 3. Prirodoslovni muzej Metković

Radeći na projektu ostvarili su se sljedeći ishodi:

 • PID OŠ A. 4. 3. Učenik objašnjava organiziranost Republike Hrvatske i njezina nacionalna obilježja.
 • PID OŠ B. 4. 2. Učenik analizira i povezuje životne uvjete i raznolikost živih bića na različitim staništima te opisuje cikluse u prirodi.
 • PID OŠ B. 4. 3. Učenik se snalazi u promjenama i odnosima u vremenu te pripovijeda povijesnu priču o prošlim događajima i o značajnim osobama iz zavičaja i/ili Republike Hrvatske.
 • PID OŠ B. 4. 4. Učenik se snalazi i tumači geografsku kartu i zaključuje o međuodnosu reljefnih obilježja krajeva Republike Hrvatske i načina života.
 • PID OŠ C. 4. 1. Učenik obrazlaže ulogu, utjecaj i važnost povijesnoga nasljeđa te prirodnih i društvenih različitosti domovine na razvoj nacionalnoga identiteta.
 • PID OŠ C. 4. 3. Učenik objašnjava povezanost prirodnoga i društvenoga okružja s gospodarstvom Republike Hrvatske.
 • PID OŠ A. B. C. D. 4. 1. Učenik uz usmjeravanje objašnjava rezultate vlastitih istraživanja prirode, prirodnih i/ili društvenih pojava i/ili različitih izvora informacija.
 • OŠ HJ A. 4. 6. Učenik objašnjava razliku između zavičajnoga govora i hrvatskoga standardnog jezika.
 • OŠ HJ B. 4. 2. Učenik čita književni tekst i objašnjava obilježja književnoga teksta.
 • OŠ HJ B. 4. 4. Učenik se stvaralački izražava potaknut književnim tekstom, iskustvima i doživljajima.
 • OŠ GK B. 4. 1. Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe.
 • OŠ LK A. 4. 1. Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite sadržaje.

Na projektu su učenici uživali upoznajući vršnjake iz zemlje i iz inozemstva te komunicirajući s njima putem videokonferencije. Cijelo vrijeme veliku su pozornost posvetili zaštiti na internetu, učili su pomoću raznih igara i natjecali se u znanju s drugim partnerskim školama.