prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “My Little Homeland”

Učenici 4. b razreda Osnovne škole Lipik s razrednicom Snežanom Kosanović su od početka aktivni sudionici projekta “My Little Homeland”.

Projekt predstavljanja svog mjesta i domovine počeo je u rujnu 2021. godine i sad je u završnom dijelu. Autori su Agnieszka Wloka iz Poljske i Ali Yildrim iz Turske. Uključeno je 72 partnera iz 21 zemlje, od kojih devet iz Hrvatske.

Projektom su učenici potaknuti na istraživanje informacija o svojoj okolini, gradu i domovini, ali i na upoznavanje drugih gradova i zemalja. Glavni ciljevi projekta su: upoznati povijest grada i zavičaja, uočiti geografske osobitosti, učiti strane jezike (engleski) u praktičnim aktivnostima, usvajati IKT vještine radom u jednostavnim alatima, i graditi dječji etnički identitet.

Projektne aktivnosti kojima su se ostvarivali ciljevi projekta bili su podijeljeni u mjesečne aktivnosti: predstavljanje sudionika i ljetnih događanja, predstavljanje mjesta i zemlje u kojoj živimo, stvaranje albuma razglednica, slika i plakata o mjestu, prezentiranje povijesnih događanja, osoba i objekata,
izrada kratkih filmova o kulturno-umjetničkim i sportskim događanjima, te europskim zastavama i pozdravima, stvaranje slikovnica o odijevanju i hrani naših krajeva, fotografiranje gradskih događanja i obilježavanja blagdana, predstavljanje kulturne baštine ručnim radovima, narodnim nošnjama i dječjim igrama, razmjena poštanskih razglednica i digitalnih čestitki među projektnim partnerima, upoznavanje rječnika drugih zemalja i održavanje video susreta s projektnim partnerima.

Glavni cilj projekta je upoznavanje zanimljivih i vrijednih prostora u mjestima u kojima djeca žive te drugim gradovima i zemljama koja predstave projektni partneri. Projektom su ostvareni mnogobrojni odgojno-obrazovni ishodi nastavnih predmeta i međupredmetnih tema. Planirane aktivnosti su uključene u potpunosti u GIK 4. razreda, a ostvarivale su se kroz sve nastavne predmete i izvannastavnu aktivnost / literarna stvaraonica/ tijekom redovnih sati i kroz istraživačke zadatke za timova koje su odrađivali samostalno u svom slobodnom vremenu.

Uz aktivnosti upoznavanja mjesta, obilježavali su se i neki posebni svjetski dani i tjedni: Dan oslobođenja, Dan neovisnosti, Svjetski dan pismenosti, Međunarodni dan drveća, Svjetski dan pozdrava, Dan torte, Dan sigurnosti na internetu, Dan pisanja pisama, Dan božićnih čestitki, Dan zahvale za proteklu godinu, Zovi mir za djecu.

Konačni produkt projekta je stvaranje virtualne izložbe različitih mjesta i zemalja kojima će pokazati osnove etničkih identiteta zemalja projektnih partnera.
Učenici škole su vrlo aktivno sudjelovali u projektnim aktivnostima. Redovito su prikupljali materijale, istraživali, provodili radionice i razgovore sa stručnim osobama u gradskom okruženju, zapisivali, fotografirali i međusobno surađivali u ostvarivanju predloženih ciljeva projekta. Obogatili su osobna saznanja o svom gradu i domovini ali i o mnogim drugim europskim zemljama. Osnažili su svoju komunikaciju na engleskom jeziku kroz prijevode činjeničnih podataka i video susrete. Upoznali su neke jednostavnije alate i lakše se služe IKT-om.

Istaknut je zaključak da je projekt “My little Homeland” vrlo uspješno proveden i da su ostvareni odgojno-obrazovni ishodi planirani kurikulumom. U sličnom projektu bi vrlo rado opet sudjelovali. Učenicima se posebno svidjela pisana komunikacija, razmjena poštanskih razglednica s partnerima iz Poljske, gradova Lublin i Tomaszow Mazowiecki. U vrednovanju je projekt ocijenjen vrlo visokom ocjenom.