prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “Slatko padanje, strujanje, tonjenje, plivanje i lebdenje”

U projektu “Slatko padanje, strujanje, tonjenje, plivanje i lebdenje” koji je trajao od veljače do lipnja 2022. godine, sudjelovali su učenici Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo, Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku i I. gimnazije Osijek, pod mentorstvom profesorica fizike: Mirte Lulić, Mirele Macelaru i Snježane Novaković.

Cilj projekta bio je razviti kod učenika generičke kompetencije kao što su sposobnost kritičkog mišljenja, preuzimanje inicijative, donošenje odluka, razvoj digitalne pismenosti, rješavanje problema i suradnički rad.

Tijekom rada na projektu učenici su usvojili koncepte slobodnog pada, horizontalnog hitca, sile uzgona i Bernoullijeve jednadžbe. U prvoj fazi istraživanja učenici su riješili ulaznu karticu s četiri konceptualna zadatka, u drugoj fazi su se upoznali sa zadatcima istraživanja. Nadalje, u trećoj fazi su provodili istraživanje, dok su u četvrtoj fazi riješili izlaznu karticu s četiri konceptualna zadataka.

Na kraju dvosata, mentorice su zajedno s učenicima provele evaluaciju istraživačkog rada, a zatim su učenici ispuniti list za procjenu (samovrednovanje). Učenici su napravili jednostavna nastavna pomagala slijedeći upute koje su dobili na radnom listiću, te ista koristili prilikom istraživanja. Svaki istraživački zadatak učenici su napravili u predviđenom roku od tri tjedna, a potom su svoj zadatak prezentirali jedni drugima na mrežnim sastancima. Mentorice su ih fotografirale i snimale prilikom izvođenja pokusa, te su fotografije i videozapise postavile na stranice projekta.

Prvi istraživački zadatak “Bomboni izvode složeno gibanje” – učenici su koristeći mjernu vrpcu, vagu, gumicu za kosu (praćku) i bombone istraživali kolikom brzinom poleti bombon mase m kada ga ispale s iste visine i s različitih visina. Drugi istraživački zadatak “Određivanje gustoće slatke tekućine primjenom Arhimedova zakona” – učenici su koristeći gumene bombone, staklenu posudu (menzura), vodu, predmete od različiti materijala i dinamometar istraživali kolika sila djeluje na tijelo uronjeno u vodu, kolika je gustoća nepoznate tekućine i koje tijelo pliva, tone ili lebdi.

Treći istraživački zadatak “Određivanje akceleracije slobodnog pada padajućim kapljicama” – učenici su koristeći gumene bombone, mjernu vrpcu, zaporni sat, kapaljku (pribor za infuziju) i stalak istraživali kolika je akceleracija slobodnog pada 20 kapljica otopine s visine 1,5 m, akceleracija slobodnog pada 10 kapljica otopine s visine 1,5 m i akceleracija slobodnog pada 20 kapljica otopine s dvije različite visine. Četvrti istraživački zadatak “Protjecanje slatke tekućine” – učenici su koristeći gumene bombone, vodu, bocu Coca-Cole, skalpel, mjernu vrpcu i stalak istraživali koliki je volumni protok slatke tekućine kroz bocu Coca-Cole, brzinu strujanja slatke tekućine u širem dijelu boce i razliku statičkih tlakova u širem i užem dijelu boce.

Nakon odrađenih zadataka, učenici su imali sedam dana za međusobnu raspravu na forumu, a nakon toga su ispunili anketu o zadovoljstvu svojim doprinosom projektu. Razmjena iskustava timova iz različitih škola pomogla je svim sudionicima projekta. Ovakvim načinom rada učenici su puno naučili jedni od drugih i stekli nova iskustva i prijateljstva.