prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Forumaši grada Varaždina istražili stavove učenika o novim oblicima međuvršnjačkog nasilja

Pod vodstvom koordinatorice Dječjih foruma (DF) i DGV- a Varaždin Dubravke Novak, a u sklopu CERV projekta “Utjecaj, a ne ukras” (“Influence, not just a decoration”) Dječji forumi grada Varaždina proveli su istraživanje kojem je bio cilj ispitati stavove i mišljenja učenika osnovnih škola o novim oblicima međuvršnjačkog nasilja (govoru mržnje, vrijeđanje, omalovažavanje,…). Istraživanje je provedeno u ožujku školske godine 2023./2024. na prigodnom uzorku od 1018 učenika iz 7 osnovnih škola u Varaždinu. Za potrebe istraživanja kreiran je online anketni upitnik anonimnog karaktera koji se sastojao od pitanja zatvorenog tipa s ponuđenim odgovorima.

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatska zajednica županija su od 1. travnja 2023. započeli suradnju s Europskom komisijom potpisom ugovora za projekt „Utjecaj, a ne ukras“ (Influence, not just a decoration) u trajanju od dvije godine. Glavni ciljevi ovog projekta su  povećati opću svijest i znanje djece i odraslih (stručnjaka i volontera u OCD-ovima, nastavnika u školama, zatim lokalnih/regionalnih donositelja odluka (gradonačelnici, načelnici, župani) o vrlo važnim temama, kao što su dječja prava, aktivno dječje sudjelovanje, zagovarački i participativni procesi s djecom, kako komunicirati s djecom prilikom odlučivanja, kako omogućiti djeci da ostvaruju svoja prava da budu saslušana, izražavaju svoje mišljenje te zajedno s odraslima sudjeluju o odlučivanju u životu zajednice, škole, društva.

U istraživanju je sudjelovalo 49 % dječaka i 51 % djevojčica, a gledajući uzorak prema dobi učenika, 55,6 % ispitanika sastojalo se od učenika nižih razreda (1. – 4.), dok su ostalih 44,4 % činili učenici viših razreda (5.-8.) osnovne škole. Rezultati istraživanja pokazuju da svega 36 % ispitanika razumije i zna što znači pojam „ljudsko dostojanstvo“. Nažalost, 43,3 % ispitanika navodi kako nije sigurno u značenje tog pojma, dok čak 20,7 % učenika nije upoznato s navedenim pojmom. Detaljnijom analizom odgovora ispitanika utvrđeno je postoji statistički značajna razlika u razumijevanju pojma ljudskog dostojanstva kod učenika viših i nižih razreda. Naime, dok svega 21,91 % učenika nižih razreda navodi kako zna i razumije značenje tog pojma, za isti odgovor odlučuje se čak 53,54 % učenika viših razreda. Obradom podataka obzirom na spol učenika prilikom odgovora na to pitanje utvrđeno je da su dječaci malo više upoznati sa značenjem navedenog od djevojčica, no razlika nije statistički značajna.

Odabirući stupanj slaganja s tvrdnjom „Doživio/la sam vrijeđanje ili omalovažavanje od strane svojih vršnjaka“ 39,4 % učenika odlučuje se za odgovor „vrlo rijetko“ dok se nažalost za „vrlo često“ odlučilo 8 % učenika što je u brojčanom prikazu 81 učenik. Detaljnijom analizom rezultata vidljivo je da nema statistički značajne razlike obzirom na spol učenika, no zato je razlika vidljiva obzirom na njihovu dob. Naime, učenici viših razreda češće su doživjeli  vrijeđanje i omalovažavanje od strane svojih vršnjaka od učenika viših razreda.

Rezultati istraživanja pokazuju da su učenici na sličan način bili suočeni sa sramoćenjem (iznošenje činjenica koje mogu naštetiti nečijoj časti ili ugledu) i govorom mržnje (poziv na nasilje ili mržnju prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove različitosti). Od ukupnog broja ispitanika 46,5 % njih je vrlo rijetko doživjelo sramoćenje od strane vršnjaka, dok ih je 6,1 % navelo kako se to dešava vrlo često. Sramoćenje je više prisutno kod učenika viših razreda, kao i govor mržnje kojeg vrlo često doživljava čak 69 učenika iz ispitanih škola. Osim dobivenih rezultata, istraživanje pokazuje da su se s navedenim oblicima međuvršnjačkog nasilja učenici najčešće (31,7 %) susreli u stvarnom svijetu (škola, igralište,..), zatim i u stvarnom i u virtualnom svijetu (22,5 %), dok u virtualnom svijetu svega 10.4 %. Odgovori na navedeno pitanje ne pokazuju statistički značaju razliku obzirom na spol ispitanika, no očekivano, rezultati pokazuju da su učenici viših razreda (33,85) puno izloženiji nasilju u virtualnom i stvarnom svijetu od učenika nižih razreda (13,43 %).

Zahvaljujući djelovanju Dječjih foruma grada Varaždina i njihovim akcijama s ciljem promicanja prava djece te trudu i angažmanu svih voditeljicama DF-a nadamo se da će svaki učenik biti upoznat sa svojim pravima i obvezama, a svaki oblik nasilja u školama biti što prije prepoznat i sveden na najmanju moguću razinu.