prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Gimnazija Velika Gorica i Erasmus+ se vole

Potreba za cjeloživotnim učenjem i kontinuiranim stručnim usavršavanjem nastavnog i nenastavnog osoblja Gimnazije Velika Gorica inicirala je planiranje Erasmus+ KA 101 projekta “Jačanje kapaciteta za digitalno zrelu i inkluzivnu školu”. Projekt smo proveli u školskoj godini 2018./2019. Ranije iskustvo iz projekata KA1 „Osnaživanje Tima za kvalitetu i uvođenje europske dimenzije u školski kurikulum“(2014./2015.) i KA2 „White Rose“ (2017.-2019.) u okviru programa Erasmus+ ukazalo nam je na važnost daljnjeg strateškog planiranja i identificiranja prioriteta u razvojnom planu Škole.

Strukturirani tečajevi, radionice, suradničko učenje s kolegama iz drugih europskih zemalja, opažanje nastave u europskim školama i drugi oblici formalnog i neformalnog učenja u organizaciji iskusnih europskih institucija omogućili su sudionicima projekta “Jačanje kapaciteta za digitalno zrelu i inkluzivnu školu” razvijanje vještina učenja, poučavanja i rukovođenja školom.

U projektu je sudjelovala ravnateljica dr.sc. Brankica Žugaj, pedagoginja Olieta Horvat Kardoš, profesorica savjetnica Engleskoga jezika Ljerka Bačurin, profesorica savjetnica Talijanskoga jezika Dolores Stojanović, profesorica mentorica Biologije Emilija Vlaisavljević Bacan, nastavnica Fizike Petra Gmajner, nastavnica Sociologije i PIG-a Andreja Burić, nastavnica Vjeronauka Ana Leder, nastavnik Hrvatskoga jezika i Etike Igor Subotić i nastavnici Matematike i Informatike Kristian Golubić i Marko Knežević. Profil sudionika iz različitih predmetnih područja, različitog radnog iskustva kao i iskustva rada na međunarodnim projektima proširio je tim djelatnika naše Škole motiviran i osposobljen za suradnju i usavršavanje na međunarodnom planu te uvođenje  europske dimenzije u školski kurikulum.

Iskustva, kompetencije i vještine stečene na stručnom usavršavanju u Španjolskoj, Velikoj Britaniji, Finskoj i na Malti i šire razumijevanje europske prakse i politike obrazovanja rezultirat će novim tehnikama upravljanja školom, inovativnim metodama i tehnikama poučavanja u predmetnoj nastavi, modernizacijom školskog kurikuluma, većom digitalnom zrelošću škole, većom povezanošću formalnih i neformalnih oblika učenja i poučavanja, promoviranjem inkluzivnog školskog ozračja u kojem se njeguje tolerancija prema različitostima,građanska prava, multikulturalnost, europske vrijednosti, suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom te aktivnije uključivanje u suvremena profesionalna i društvena kretanja.

Dijeljenje rezultata s željenim ciljnim skupinama (učenici, roditelji, nastavnici, lokalna zajednica, šira javnost), podizanje svijesti o kvaliteti i mogućnostima profesionalnog usavršavanja unutar programa Erasmus+, uspostava novih partnerstava s drugim europskim institucijama i promoviranje pozitivnih životnih vrijednosti omogućit će ostvarivanje naših dugoročnih ciljeva. Među svim dionicima odgojno-obrazovne politike, Gimnazija Velika Gorica postala je poželjno okružje za učenje, osobni i profesionalni razvoj.

Pišući završnu riječ o provedenom projektu programa Erasmus+ za čije je provođenje u Republici Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe EU, želim naglasiti da je 1. rujna 2019. počela provedba našeg novog KA 101 projekta pod nazivom Soft Skills for the 21st century classroom. Što reći? Gimnazija Velika Gorica i Erasmus+ se vole!