prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Glazbena umjetnost i vrednovanje digitalnim alatima (treći dio)

U posljednjem nastavku upoznavanja digitalnih alata koji omogućavaju jednostavno i kreativno vrednovanje nastave Glazbene umjetnosti, predstavit ćemo dva nova i od prethodno navedenih, drukčija alata, Wizer.me i Plickers.

Kao i u prethodnim člancima, kada smo predstavili Socrative, Kahoot!, Exam.net i Quizizz i ovi se alati mogu koristiti za sve vrste vrednovanja, kao i načine, no s druge strane, za razliku od prethodno navedenih alata, gdje je kod pojedinih uočeno ograničenje spram provjere pojedinih domena predmetnog kurikuluma Glazbene umjetnosti, Wizer.me i Plickers omogućuju provjeru svih domena.

Sličan Socrativeu i Exam.netu, Wizer.me također omogućuje širok spektar raznovrsnih pitanja i razvijen je za sigurnu i pouzdanu realizaciju provjere usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda pri korištenju računala ili u potpunoj online primjeni. Razlika koju pruža u odnosu na Socrative, mogućnost je implementacije video primjera, dok je u odnosu na Exam.net dizajnom i grafičkim sučeljem atraktivniji. Također, u ovom alatu možemo kontrolirati vremenski period aktivnosti samog ispita i time ograničiti učeničku aktivnost prilikom rješavanja zadataka, no samo u plaćenoj verziji možemo automatizmom odrediti vremensko trajanje provjere. S obzirom na primarne mogućnosti ovog digitalnog alata, Wizer.me je alat koji iako je primjenjiv za sve tipove vrednovanja, najviše odgovara vrednovanju naučenog. Za razliku od Socrativea, koji nudi tri različita tipa pitanja i Exam.neta koji ih nudi šest, Wizer.me pruža još veći izbor tipa pitanja, kao i mogućnost učitavanja slikovnih i video materijala i PDF datoteka, pri čemu se mogu učitati prethodno izrađene provjere odgojno-obrazovnih ishoda, na primjer u Wordu, a spremljene kao PDF. Također, kompatibilan je i s Canvom, stoga se materijali ondje stvoreni vrlo lako mogu učitati  i ugraditi u Wizer.me u svrhu provjere odgojno-obrazovnih ishoda. S obzirom na mogućnost ugradnje video primjera, ovim alatom moguće je provjeriti, kako smo istaknuli, odgojno-obrazovne ishode domene A i C, kao i B domene budući da se može uploadati i slikovni ili PDF izvor s uputama o prakticiranju određenih sastavnica glazbenog djela. Ovisno o tome jesu li za provjeru izrađene analitička (formativno vrednovanje) ili holistička rubrika (sumativno vrednovanje), način je primjene ovog alata u potpunosti prilagođen svim potrebama. Tijek praćenja rješavanja provjere znanja, kao i kod prethodnih digitalnih alata, omogućuje u realnom vremenu uvid u odgovore kod svakog učenika.

Za razliku od Wizer.me digitalnog alata, za čiju je primjenu potrebna pojedinačna uporaba elektroničkog uređaja svakog učenika, Plickers je digitalni alat koji zahtijeva najmanju tehničku opremljenost sudionika te je iz tog razloga pogodan za uporabu i u tehnički oskudnijim uvjetima. Riječ je o digitalnom alatu za čiju realizaciju nam je dovoljan projektor i mobitel. Plickers je digitalni alat koji kao i Wizer.me, pruža mogućnost učitavanja video i slikovnih sadržaja, a prilikom organizacije pitanja pruža mogućnost jednostrukog ili višestrukog odabira odgovora, kao i izradu anketnih pitanja. Učenici, prateći pitanja na projektoru, svoje odgovore izlažu putem isprintanih kartica, nalik na QR kodove, koje za točan odgovor moraju pozicionirati u ispravnom smjeru. Nastavnik nakon toga mobitelom skenira svaku pojedinačnu karticu i time bilježi učeničku aktivnost i odgovore. Unutar alata generirano je i ponuđeno 40 različitih kartica koje se mogu isprintati i ponuditi učenicima. Time se aktivnost može primijeniti na razini pojedinačnog učenika ili grupe učenika. Zanimljivost je da nastavnik cjelokupnu aktivnost, poput pokretanja video primjera i tijek realizacije provjere kontrolira putem mobitela, pri čemu se sve u realnom vremenu prikazuje na projektoru. S obzirom na mogućnosti implementacije materijala, ovim je alatom moguće provjeriti ishode domene A i C, kao i domene B. Budući da je svojim grafičkim sučeljem ova digitalna aplikacija više prilagođena igrifikaciji, pogodnija je za tipove vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje. S druge strane, kao što smo naglasili u prethodnom tekstu, ako za tip zadatka primarno namijenjenog za vrednovanje kao učenje izradimo holističku tablicu kriterijskog vrednovanja, tada ga možemo i sumativno vrednovati kroz vrednovanje naučenog. Tijek praćenja rješavanja provjere može biti u realnom vremenu vidljiv svim sudionicima ili se može analizirati nakon završene aktivnosti.

Prikazom osnovnih mogućnosti korištenja Wizer.me i Plickers digitalnih alata došli smo do kraja našeg upoznavanja s digitalnim alatima u svrhu provjere odgojno-obrazovnih ishoda. No ipak, ovdje priči nije u potpunosti kraj, svakako postoji još digitalnih alata koje možemo primijeniti prilikom provjere odgojno-obrazovnih ishoda u našem predmetu, a samostalnim istraživanjem mogućnosti i zanimljivosti koje pružaju određeni digitalni alati obogaćujemo svoju mrežu uporabe i primjene digitalnih alata u nastavi Glazbene umjetnosti.

U smjeru navedenog, svima želim mnogo uspjeha i istraživačkog digitalnog erosa!😊