prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Sat s književnicom Ivanom Bodrožić

Primjer dobre prakse proveden s učenicima 2. L razreda Srednje strukovne škole Makarska (smjer: hotelijersko-turistički komercijalist) na temu obrade lektire koja je povezana s nastavnom temom iz područja jezika i komunikacije.

S obzirom da je 2021. godina u Hrvatskoj proglašena Godinom čitanja, na početku nastavne godine zajedno je s učenicima, u okviru teme Ženski likovi i žene kao autorice, za čitanje izborne lektire odabrala roman Hotel Zagorje, hrvatske književnice Ivane Bodrožić, kojeg su obradili kao sat s književnicom. Za ovu aktivnost predviđena su četiri školska sata budući da je s književnicom dogovoren posjet na sat putem Zooma.

Učenici su trebali samostalno pročitati lektiru i osmisliti 10 pitanja vezanih za sadržaj i problematiku romana koja bi postavili autorici. Nakon što su samostalno pročitali djelo i napisali pitanja, obrađivali su nastavnu jedinicu intervju. Učenici su upoznali obilježja intervjua kao tekstne vrste i odredili kojem funkcionalnom stilu intervju pripada. Nakon što su učenici usvojili odgojno-obrazovne ishode predviđene za nastavnu jedinicu intervju, svaki je učenik pročitao pitanja vezana za lektirno djelo koja bi postavio autorici. Učenici su zajedno analizirali pitanja i su odabrali 22 sadržajno najpotpunija i najzanimljivija. Sadržajno i kompozicijski, pitanja su podijelili prema redoslijedu te je svatko odabrao po jedno pitanje koje će postaviti autorici za vrijeme intervjua.

Iduća dva sata lektiru su obrađivali putem Zooma zajedno s autoricom romana. Svaki učenik autorici je postavio po jedno ranije odabrano pitanje vezano za sadržaj i problematiku romana te zapisivao odgovore na ista. Za domaću zadaću svaki je učenik u Canva digitalnom alatu trebao napisati postavljeno pitanje i odgovor na isto i na taj su način svi učenici zajednički prezentirali intervju i sat s književnicom.

Ishodi:

 • SŠ HJ B.2.2. Učenik uspoređuje književne tekstove prema temi ili žanru
 • SŠ HJ A.2.1. Učenik govori izlagačke tekstove u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja.
 • SŠ HJ A.2.4. Učenik piše izlagačke tekstove u kojima ostvaruje obilježja funkcionalnih stilova u skladu sa svrhom teksta i  željenim učinkom na primatelja.
 • SŠ HJ B.2.3. Učenik uspoređuje književne tekstove s obzirom na književnopovijesni, društveni i kulturni kontekst.
 • SŠ HJ B.2.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitom interesu potaknut tekstom.

Očekivanja međupredmetnih tema:

 • uku A.4/5.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i samostalno ih primjenjuje u ostvarivanju ciljeva učenja.
 • uku A.4/5.3. Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.
 • osr. B.2.2. Učenik razvija komunikacijske kompetencije.
 • osr B.2.4. Učenik suradnički uči i radi u timu.
 • osr B.5.1. Učenik uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora.
 • osr C.1.2. Učenik opisuje kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međusobne odnose.

Prezentaciju provedenih aktivnosti moguće je pronaći ovdje.