prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Inkluzivno obrazovanje i digitalna tehnologija

Kako bi učenike upoznale s pomoćnim tehnologijama, nastavnice Sanda Šutalo i Sanja Pavlović Šijanović iz Gimnazije Vukovar, pripremile su e-Knjigu Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama koja učenicima omogućuje stjecanje znanja o pomoćnoj tehnologiji i sadržajima te potiče razvoj empatije i razumijevanje za različite načine učenja.

U suvremenom obrazovnom sustavu, digitalna tehnologija sve više dobiva na značaju kao neizostavan alat u nastavnom procesu. Osim što olakšava i ubrzava rad, koristi se i kao pomagalo za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju i učenju.

Pomoćna tehnologija važan je segment primjene digitalne tehnologije u obrazovanju, posebice kada je riječ o podršci učenicima s različitim vrstama poteškoća u razvoju i učenju. Ona uključuje širok spektar programskih rješenja, aplikacija i uređaja osmišljenih i dizajniranih za prilagodbu nastavnog procesa, učenja i komunikacije u skladu s potrebama učenika. Prilagodba digitalnih sadržaja omogućuje učenicima s različitim poteškoćama poput smanjene sposobnost vida ili sluha, autizma, ADHD-a, disleksije i drugih teškoća, učenje i razvoj na način koji im najbolje odgovara.

Kako bi učenike upoznale s pomoćnim tehnologijama, nastavnice Sanda Šutalo i Sanja Pavlović Šijanović pripremile su e-Knjigu Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama koja učenicima omogućuje stjecanje znanja o pomoćnoj tehnologiji i sadržajima te potiče razvoj empatije i razumijevanje za različite načine učenja. Povezujući ishode iz informatike za prvi razred srednje škole, osmišljeni zadaci učenicima omogućuju razvoj digitalnih vještine kroz pronalaženje i odabir relevantnih informacija te njihovu primjenu u procesu stvaranja i uređivanja sadržaja kojima se promovira inkluzija i osviještenost o potrebama osoba s poteškoćama u razvoju i učenju. Kroz aktivnosti, učenici stječu znanja potrebna za razumijevanje uloge i važnosti koju pomoćna tehnologija i prilagođeni digitalni sadržaji imaju u životima osoba s poteškoćama.

Osmišljene su tri sveobuhvatne aktivnosti. Prva aktivnost podrazumijeva dobavu teksta i upoznavanje sa pomoćnim tehnologijama za slijepe i slabovidne osobe, za osobe oštećena sluha, za osobe s poremećajima glasa i govora te osobe s komunikacijskim teškoćama i za osobe s motoričkim teškoćama. Druga aktivnost podrazumijeva pronalazak fotografija i videozapisa koji zorno opisuju izgled i način primjene odabrane, konkretne, digitalne tehnologije. Treća aktivnost podrazumijeva završno oblikovanje Word dokumenta koji će između ostalog sadržavati popis označenih fotografija, bibliografiju i tablicu sadržaja.

Za učenike koji žele znati više oblikovana je Padlet radna površina koja sadrži zabilježenih šest kategorija teškoća koje mogu imati osobe s posebnim potrebama (oštećenja vida, oštećenja sluha, oštećenja jezično- govorno- glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, oštećenja organa i organskih sustava, intelektualne teškoće, poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja) a učenici trebaju, korištenjem raznih izvora, pronaći i vrednovati informacije o glavnim značajkama svake od vrsta teškoća te ispod naziva kategorija bilježiti sve što smatraju važnim. Na ovaj način izgrađuju bazu podataka na koju se uvijek mogu vraćati i tražiti poticaje u izvršavanju daljnjih aktivnosti (primjer takve Padlet površine).

Aktivnosti imaju za cilj učenicima pružiti uvid u vrste i funkcionalnosti pomoćnih tehnologija kroz proces pretraživanja i pronalaženja relevantnih informacija i medijskih datoteka. Rješavanjem pomno osmišljenih zadataka, učenici će naučiti kako pronaći i vrednovati informacije te kako prilagoditi sadržaj za određene skupine osoba s posebnim potrebama. Aktivnosti ujedno potiču razvoj kreativnosti, kritičkog razmišljanja i komunikacijskih vještina. Predstavljanje gotovih radova kroz interakciju i aktivno sudjelovanje svih učenika osigurava razumijevanje i primjenu stečenih znanja.

Digitalna tehnologija zasigurno posjeduje ogroman potencijal i ima važnu ulogu u stvaranju inkluzivnog okruženja za sve učenike. Primjena prilagođenih digitalnih sadržaja i pomoćnih tehnologija, učenicima s posebnim potrebama olakšava uključivanje u nastavni proces u kojem mogu ostvariti svoje potencijale. Uključivanjem tema o pomoćnoj tehnologiji i prilagođenim digitalnim sadržajima u nastavni proces, obrazovanje postaje pristupačnije i učinkovitije za sve učenike što izravno doprinosi razvoju kvalitetnijeg i inkluzivnijeg obrazovnog sustava.