prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Inteligentno – simetrično

Odgovor na ta pitanja kroz radionice Festivala znanosti 2024. na temu „Inteligentno – simetrično“ pokušali su odgovoriti mlađi sudionici u Osnovnoj školi Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin na radionici pod vodstvom učiteljice Alemke Lovnički.

Simetrija postavljena u matematičkom kontekstu predstavlja svojstvo geometrijskog lika da se nasuprot svakoj točki s jedne strane neke njegove osi nalazi odgovarajuća točka s druge strane osi, na istoj udaljenosti. Ako pojam simetrije promatramo sa nekog drugog stanovišta onda je možemo opisati kao odnos dijelova koji čine skladnu, funkcionalnu cjelinu s određenom estetskom vrijednošću. Možemo li takav odnosu prirodnom okružju nazvati inteligentnim rješenjem u strukturi živih bića ili predmeta oko nas? Možemo li reći da je simetrično inteligentno?

U ponuđenim aktivnostima sudionici su istraživali zadane teme prilagođene uzrastu kako bi spoznali simetrične odnose u neposrednom okružju kroz praktične aktivnosti.

Aktivnost uočavanja i stvaranja simetričnih oblika crtežom bila je osnova upoznavanja pojma vezana uz predmet Matematiku. Sudionici su na osnovu ponuđenih predložaka oblika crtali iste dijelove u simetričnom odnosu. Nakon rada na ponuđenim elementima  samostalno su izrađivali predloške za crtanje te ih međusobno izmjenjivali. Čitanje i pisanje slova, u poveznici s nastavom Hrvatskoga jezika, bliske su aktivnosti mlađih sudionika te su istraživali simetričnost u slovima. Donosili su zaključke i izražavali simetrična slova. Postavljajući kartice sa slovim uz zrcalo uočili su i spoznali način zrcaljenja slike slova te pokušali pisati lijevom rukom u obrnutom smjeru. Zaključili su da je zrcalna slika jednaka postupku pisanja lijevom rukom u obrnutom smjeru te da na taj način nastaje obrnuta slika.

Posebno zanimljiva aktivnost bila je stvaranje simetričnog slikovnog prikaza tonske ljestvice, kao dijela Glazbene kulture, u Chrome Music Lab, pri čemu su sudionici služeći se IKT opremom stvarali zanimljive glazbene uratke u kojima su slušno i vizualno proučavali simetriju. Proučavajući vlastiti odraz lica u zrcalu istraživali su simetričnost vlastitog lica te imali mogućnost likovnog izražavanja crtanja simetričnog lica prema predlošku. Razmišljanjem, kroz aktivnu igru, sudionici su imali mogućnost samostalnog slaganja elemenata u simetričnim odnosima.

Temeljem sadržaj i ishoda nastave Prirode i društva te sadržaja o živim bićima ponuđena je aktivnost istraživanja simetričnosti oblika tijela životinja pri čemu je simetrija tijela leptira i glave životinja bila posebno istaknuta. Uočena je i simetričnost u obliku biljaka i njihovih dijelova. Sudionici su samostalno crtali os simetrije na ponuđenim materijalima. Uočavali su simetrične oblike u prostoru te donosili zaključke kako bi izgledala funkcija pojedinog živog i neživog oblika uz nedostatak simetrije u pojedinim dijelovima.

Samim obrazloženjima došli su do zaključka da je simetrija inteligentno rješenje koje je stvorila sama priroda ili čovjek kako bi oko nas bila funkcionalnost, ljepota i sklad. Provodeći aktivnosti sa sudionicima školskog uzrasta ostvareni su ishodi prema kurikulumima:

  • MAT OŠ B.2.1. Prepoznaje uzorak i kreira niz objašnjavajući pravilnost nizanja.
  • MAT OŠ E.2.1. Koristi se podatcima iz neposredne okoline.
  • OŠ HJ A.2.5. Učenik upotrebljava i objašnjava riječi, sintagme i rečenice u skladu s komunikacijskom situacijom.
  • PID OŠ A.B.C.D.2.1. Učenik uz usmjeravanje opisuje i predstavlja rezultate promatranja prirode, prirodnih ili društvenih pojava u neposrednome okružju i koristi se različitim izvorima informacija.
  • OŠ GK B.2.4. Učenik stvara/improvizira melodijske i ritamske cjeline.
  • OŠ LK B.2.1. Učenik opisuje likovno i vizualno umjetničko djelo povezujući osobni doživljaj, likovni jezik i tematski sadržaj djela.
  • ikt A.1.2.Učenik se uz učiteljevu pomoć služi odabranim uređajima i programima.

Izvori:

  1. Hrvatski jezični portal
  2. Simetrija

  3. MZO