prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Interaktivna nastava u obradi lektire

Učenicima 4. razreda Osnovne škole Tučepi je učiteljica Marlena Bogdanović osmislila projekt “Intervju s likom iz romana Ključić oko vrata”.

Kako i sam predmetni kurikulum i predviđa tijekom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja učenici bi trebali upoznati književnost kao stvaralačku jezičnu djelatnost koja omogućuje osobitu vrstu spoznaje i zadovoljstva. Čitanje i upoznavanje književnosti hrvatskoga naroda, kulturnoga i civilizacijskoga kruga, učenicima bi trebalo omogućiti stjecanje književnoga znanja, književne kulture i kulturnoga identiteta. Zadaća je svakog odgojno-obrazovnog djelatnika učenike potaknuti na literarno i estetsko čitanje književnih testova da bi se razvili u cjeloživotne čitatelje i ljubitelje umjetnosti riječi. Osobita je vrijednost učenja i poučavanja književnosti i stvaralaštva razvijanje mašte i estetskih mjerila vrednovanja te doživljavanje književnosti kao izvora znanja, iskustva i vrijednosti čovječanstva.

U kurikulumu Hrvatskog jezika za četvrti razred osnovne škole, unutar predmetnog područja Književnost i stvaralaštvo, ističe se odgojno-obrazovni ishod OŠ HJ B.4.4. Učenik se stvaralački izražava potaknut književnim tekstom, iskustvima i doživljajima. Odgojno-obrazovni ishodi aktivnosti predviđeni unutar ovog ishoda prilično su raznoliki i zahtjevni za ostvarivanje. Praksa je pokazala da učenici ponajbolje reagiraju tijekom projektnih aktivnosti, osobito ako je uključena interakcija modernih i onih nešto klasičnijih oblika i metoda rada.

Učiteljica je zato osmislila projekt “Intervju s likom iz romana Ključić oko vrata Nikole Pulića”. Tijekom aktivnosti projekta pokušali su ostvariti ove odgojno-obrazovne ishode aktivnosti:

 • koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i temeljnim znanjima radi oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje
 • prikuplja vlastite uratke u radnu mapu (portfolio) prateći vlastiti napredak
 • stvara različite individualne uratke: pripovijeda sadržaj književnoga teksta iz perspektive drugoga lika, snima audioprilog

Tijekom rada na projektu ostvareni su i ishodi iz međupredmetnih tema: Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. Za rad na ovom projektu koristili su:

 • lektirni naslov Ključić oko vrata Nikole Pulića
 • program za snimanje zvuka u mp3 formatu (Voice Recorder)
 • program za obradu teksta (Googleovi Dokumenti)
 • digitalnu ploču (Padlet)
 • platformu za pohranu u oblaku (Googleov Drive)
 • Android tabletni uređaji 1:1 s integriranim zvučnicima, mikrofonom i pripadajućim softverom.

Tijek rada:

 • učenici čitaju lektirni naslov metodom „obrnute učionice“ (za potrebe ovog projekta korištena je „papirnata“ inačica ovog dječjeg romana)
 • najava aktivnosti: snimanje audioprilog – intervju s jednim od likova iz romana. Učenici će raditi u paru: jedan učenik će biti novinar, dok će drugi učenik biti lik iz romana
 • zajednička izrada skice intervjua u programu za obradu teksta. Tako izrađena skica je preglednija od one rukom napisane, urednija je, font se može povećati – to sve olakšava iduću fazu rada
 • nakon pregledavanja, nadopunjavanja i završnog uređivanja skice koristi se Voice Recorder kako bi se snimio audioprilog. Učenici ih mogu snimiti više – pa nakon zajedničkog preslušavanja odaberu najbolji koji će dalje koristiti. Kako parovi učenika ne bi jedni drugima smetali, osim u učionici parovi svoj intervju snimaju na školskom dvorištu, u spremištima, kao i svakom drugom pogodnom kutku škole
 • najuspješniji audioprilog spremaju u svoj virtualni portfolio i objavljuju na razrednom Padletu
 • učenici preslušavaju uratke drugih, komentiraju, dodjeljuju emotikone, zvjezdice ili likeove (učitelj procjeni što je najbolje za njegov razred i to omogući prilikom stvaranja Padleta, a prije dijeljenja poveznice na isti s učenicima)
 • poveznicu na ovaj Padlet učenici spremaju u svoj virtualni portfolio, razgovaraju o aktivnosti, najkreativnijim uratcima, što bi sada promijenili na vlastitom uratku i sl.

Iako im je čitanje lektirnih naslova jedna od manje dragih aktivnosti učenici su bili oduševljeni ovakvim načinom rada! Snimanje audio i video priloga im je i inače jedna od najdražih aktivnosti. Ono što se pokazalo kao pun pogodak bila je mogućnost višekratnog snimanja i slanja samo najboljeg uratka. Osobito se korisnim pokazalo „uparivanje“ učenika s teškoćama zajedno s najboljim učenikom. Obojica su iz ovog iskustva puno naučili, a rodilo se i novo prijateljstvo!

Prema Preporukama za ostvarivanje odgojno – obrazovnog ishoda iz Kurikuluma ovaj ishod se prati i ne podliježe vrednovanju. Učitelj učenika može nagraditi ocjenom za izniman trud. Kako su svi učenici ovog razrednog odjeljenja udovoljili navedenom kriteriju, postupili su prema ovim preporukama na zadovoljstvo sviju.