prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

“Ja Baltazar” – rješavanje problema

Učenici 1. razreda Osnovne škole Smokvica, Područne škole Čara učili su rješavati svoje i tuđe probleme uz pomoć Baltazara. Poučavanje ovom metodom pokazalo se zanimljivo i vrlo efikasno. Temu su obrađivali tijekom dva školska sata (Hrvatski jezik i Sat razrednika).

Pripremiti učenike za život znači naučiti ih rješavati probleme na prihvatljiv i kvalitetan način. Čineći to svakodnevno tijekom nastave primjenom inovativnih metoda u zabavnim aktivnostima, uspjeh i zadovoljstvo učenika i učitelja neće izostati. Već pri ulasku u učionicu učenike je dočekala lutka Baltazara (rad starijih generacija). Stolovi i stolci su postavljeni ukrug oko lutke. Raspoloženje, interes i motivacija su time podignuti na višu razinu. Naravno, pitanja je bilo bezbroj, a očekivanja velika…

Aktivnosti:

 • Gledanje epizode animiranog filma.
 • Doživljajno-spoznajna motivacija (problemi u filmu): ocijeniti i argumentirati mišljenje.
 • Interpretacija: razlikovati, izdvojiti, identificirati, izraziti riječima i rečenicama, analizirati i uspoređivati postupke likova, kritički prosuđivati.
 • Generalizacija: objasniti, uopćavati i zaključiti.
 • Problemska situacija: Svaki učenik/ca razmišlja i iznosi osobni problem radi kojega bi zatražio Baltazarovu pomoć. Drugi učenik/ca preuzima ulogu Baltazara, a njegov/njezin zadatak je da napiše problem pravilnom rečenicom, osmisli, nacrta i napiše rješenje.

(Izbor Baltazara se vrši izvlačenjem istih predmeta). Svaki učenik/ca iznosi problem i ima ulogu Baltazara.

 • Stvaralaštvo: primijeniti, formulirati, napisati, nacrtati i demonstrirati.
 • Vršnjačko vrednovanje: Lista za procjenu.
 • Glazbena igra: Hodaj kao Baltazar! (glazbena podloga: pjesma iz uvodne špice animiranog filma Baltazar)

Ishodi:

 • OŠ HJ C. 1. 2. Učenik razlikuje medijske sadržaje primjerene dobi i interesu.
 • OŠ HJ A. 1. 1. Učenik razgovara i govori u skladu s jezičnim razvojem izražavajući svoje potrebe, misli i osjećaje.
 • OŠ HJ A. 1. 2. učenik sluša jednostavne tekstove, točno izgovara glasove, riječi i rečenice na temelju slušanoga teksta.
 • OŠ HJ A. 1. 4. Učenik piše školskim formalnim pismom slova, riječi i kratke rečenice u skladu s jezičnim razvojem.
 • OŠ HJ A. 1. 5. Učenik upotrebljava riječi, sintagme i rečenice u točnome značenju u uobičajenim komunikacijskim situacijama.
 • OŠ HJ A. 1. 6. Učenik prepoznaje razliku između mjesnoga govora i hrvatskog standardnog jezika.
 • OŠ HJ B. 1. 1. Učenik izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon slušanja/čitanja književnoga teksta i povezuje ih s vlastitim iskustvom.
 • OŠ B. 1. 4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.

Odgojno-obrazovna očekivanja:

 • osr. A.1.1. Razvija sliku o sebi.
 • osr. A 1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.
 • osr. A.1.3. Razvija svoje potencijale.
 • uku A.1.3. Kreativno mišljenje: Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema.
 • uku D.1.2. Suradnja s drugima: Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Više o primjeru pogledajte ovdje.