Javni poziv za sudjelovanje u pilot-istraživanju “Teacher Knowledge Survey”

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za sudjelovanje u pilot-istraživanju “Teacher Knowledge Survey” (lstraživanje o pedagoškim znanjima i kompetencijama učitelja) u sklopu OECD-ova istraživanja TALIS 2024.

Javni je poziv dostupan na službenoj poveznici. 

Rok je za prijavu 23. siječnja 2022. godine.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.