prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Javni pozivi za koordinatore i članove Radnih skupina

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je Javne pozive za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”.

Radna skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma imat će zadaću razviti sektorski kurikulum i strukovne kurikulume planirane u okviru aktivnosti ESF projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

U svom radu koordinatori i članovi radnih skupina će se služiti Metodologijom izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje, koju je Agencija razvila u sklopu istoga projekta te će se konzultirati s podsektorskim radnim skupinama te posebnom radnom skupinom i Agencijom od kojih će primati upute i prijedloge po pojedinim koracima procesa razvoja kurikuluma.

Na sljedećoj poveznici može se pronaći cjeloviti tekst Javnih poziva za 13 obrazovnih sektora kao i Provjerni list s uputama i Prijavni obrazac.

Rok je za prijavu do 1. listopada 2021. godine.

Prijave se podnose isključivo elektroničkom poštom korištenjem prijavnog obrasca u preporučenom PDF formatu na e-adresu: prijave.modernizacija@asoo.hr.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.