prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Job shadowing u Portugalu

Tijekom zadnjeg tjedna lipnja 2023. godine učiteljica Danijela Takač iz Osnovne škole Pantovčak je imala priliku sudjelovati na praćenju rada sustručnjaka u školi u Portugalu. Marina Silva, profesorica fizike i kemije, bila je domaćin u školi Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade u gradu Angra do Heroismo.

Učiteljica je sudjelovala u raznovrsnim i strukturiranim aktivnostima. Prvog dana bile su to popularne kulturološke aktivnosti na otvorenom tijekom kojih je stekla nove ideje i razmijenila primjere dobre prakse o tome kako koristiti prirodu kao nastavno sredstvo na otvorenom i motivacijski alat za učenike s posebnim potrebama. Prirodu koriste za aktivnosti team buildinga sa svrhom razvijanja boljih međuučeničkih odnosa, a time i prevencije međuvršnjačkog nasilja.

Slušala je i nekoliko predavanja o gradu Angra de Heroismo i povijesti Azora, portugalskom nastavnom planu i programu, posebno o nastavi koja se odnosi na predavanja o fizičkom zdravlju, mentalnom zdravlju, vršnjačkom nasilju i elektroničkom nasilju (cyberbullying). Ove teme su vrlo snažno integrirane u sve nastavne predmete u određenoj mjeri, pa čak i u niže razrede osnovne škole. Tako je u knjizi za treći razred pronašla puno zanimljivih referenci o prevenciji i prepoznavanju vršnjačkog nasilja kroz slike, stripove i edukativne filmove.

Profesorica je predstavila različite načine na koji su organizirani školski objekti s ciljem pružanja istih iskustava učenja za učenike različitih kognitivnih razina, spolova i nacionalnosti. Razmijenili su i brojne primjere dobre prakse u borbi protiv vršnjačkog nasilja i o radu s učenicima s posebnim potrebama. U razgovoru sa stručnim suradnicama psihologinjama i učiteljima saznala je i protokol o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja.

U školi postoji kabinet u kojem tijekom dana dežuraju učitelji te u koji učenik uvijek može doći i prijaviti nasilje, kao žrtva, svjedok ili kao počinitelj. U kabinetu postoje obrasci koje učenik može ispuniti na licu mjesta ili online. Nakon ispunjavanja obrasca i prijave nasilja, učitelji pozivaju okrivljenog učenika na razgovor te i on ispunjava drugi obrazac. Ukoliko se dokaže krivnja, učenik dobiva pedagošku mjeru za teže prekršaje, od usmenih, pisanih opomena pa do suspenzije iz škole. Ukoliko je prekršaj učenika lakši, može birati vrstu dobrovoljnog rada u školi, pomoći tehničkom osoblju u čišćenju hodnika, dvorišta i slično. Dužan je odraditi nekoliko sati dobrovoljnog rada. Učiteljima, koji dežuraju u tom kabinetu, sati dežurstva se računaju u neposredni rad s učenicima (primjerice ti sati ulaze u ona dva sata koja imate u zaduženju – 22h+2). Ukoliko su prekršaji teže prirode u školu se obavezno poziva policija.

Tijekom svibnja sve škole su dobile uputu od nadležnog ministarstva da moraju poboljšati protokole za vršnjačko nasilje.

U protokolu su navedeni koraci koje škola mora poštivati pa je tako jedan od prvih koraka osnivanje tima za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Tim se treba sastojati od:

  • psihologa
  • nekoliko učitelja koji su razrednici
  • učitelja koji predaje Zdravstveni odgoj
  • predstavnika učenika
  • predstavnika roditelja
  • predstavnika lokalne vlasti
  • predstavnika nenastavnog osoblja

S ovim novim protokolima trebalo bi se smanjiti vršnjačko nasilje za određeni postotak. Međutim, kao što i svi već znamo, elektroničko nasilje je sve češće te predstavlja gorući problem u svim zemljama EU-a.

Sudjelovala je i na dvije radionice: “Kako biti siguran online – Cyberbullying” na temu sigurnosti na internetu te borbe protiv elektroničkog vršnjačkog nasilja i “Možete li čitati ljudske emocije – priroda zlostavljanja” na temu istraživanja prepoznavanja emocija kod učenika i kako te emocije usmjeriti iz negativnih u pozitivne. Na radionicama se raspravljalo o četiri glavna pristupa na kojima moramo raditi s učenicima kako bismo spriječili nasilje: svijest o svojim osjećajima (self-awareness), upravljanje svojim osjećajima (self – management), svijest o svojoj okolini (social awareness) i ostvarivanje kvalitetnih veza (relationship management).
Od neizmjerne je važnosti s učenicima raditi na tome da znaju prepoznati svoje osjećaje te ih naučiti kako usmjeriti negativne osjećaje i promijeniti ih u pozitivne te kako razvijati pozitivan stav prema sebi.

Iako je glavna tema praćenja rada (job shadowing) bila vezana uz vršnjačko nasilje, uspjela je naučiti i vidjeti još mnogo drugih aspekata ovog problema, a u kojima su obje škole izvrsne. Za učenike ove škole postoje mnoge izvannastavne aktivnosti: eko škola, poduzetništvo, sport…Budući da je zeleno poduzetništvo jedan od sljedećih ciljeva u akreditaciji, učiteljica je željela saznati nešto više o tome. Tri učenika ove škole osvojila su 3. nagradu za zeleno poduzetništvo pa su učenici predstavili svoj projektni rad. Učenici su imali ideju da naprave medenjake kakve su pekle njihove bake te da pakiranja za kolačiće izrade od papira i ekološke ambalaže. Njihova ideja je razrađena u detalje te su čak imali i gotove kutije, kolačiće i marketinšku kampanju.

Zanimljiva je činjenica da su tijekom boravka na Azorima učenici pisali nacionalne ispite. Nacionalni ispiti polažu se u 9., 11. i 12. razredu. U 9. razredu obavezni su za sve učenike, a polaže se portugalski jezik i matematika te se računaju kao 30% konačnog prosjeka završne ocjene tih predmeta. Ove je godine na Azorima ispit polagalo oko 2 300 učenika.

U 11. i 12. godini ispiti nisu obvezni za sve učenike. Ove ispite polažu samo učenici koji žele ići na fakultet. Učenici biraju ispite koje žele polagati za pristup fakultetu, u skladu s područjem koje žele studirati. Ispiti postoje iz svih predmeta. Obično su najpopularniji ispiti iz biologije, geologije, fizike, kemije, matematike i portugalskog jezika. Na Azorima je ove godine ispitima pristupilo oko 2 700 učenika. Postoje dvije faze ispita, u lipnju i srpnju. Studenti s lošim uspjehom u prvoj fazi još uvijek mogu prijaviti i polagati ispite ponovno u drugoj fazi, međutim ako polažu ispite u drugoj fazi, fakultet mogu upisati tek kasnije, u jesenskom roku. Ispiti su isti za sve studente u Portugalu. Ovdje na Azorima policija odvozi ispite svaki dan iz policijskih postaja u škole, a zatim u “Agrupamento Regional de Exames” (Regionalno grupiranje ispita) koje djeluje u školi u kojoj je obavljala job shadowing. U “Agrupamento Regional de Exames” ispiti se provjeravaju i anonimno dodjeljuju učiteljima koji će ih ispravljati i ocjenjivati na svim otocima Azora. Nakon toga policija ispite vraća u škole te se objavljuju rezultati.

Budući da obje škole posjeduju akreditacije, razmijenili su primjere dobre prakse o upravljanju financijama i financijskoj konstrukciji, iskustvima s grupnim mobilnostima učenika i pronalaženju pravih škola za organizaciju aktivnosti za utvrđene ciljeve akreditacije. Dogovorili su pisanje novog projekta kako bi održali ovo divno školsko partnerstvo.