prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Job-shadowing u Slivnici (Slovenija)

Od 15. do 19. svibnja ove godine obavljena je prva aktivnost mobilnosti djelatnika Osnovne škole Negoslavci u okviru projekta Osloni se na IKT koji se provodi kao naš prvi KA122SCH Erasmus+ projekt u trajanju od 15 mjeseci.

Podsjećanja radi, ukupno je četiri djelatnika naše škole koji aktivno sudjeluju u projektu Osloni se na IKT, od kojih su se dvoje odlučili za odlazak na strukturirani tečaj u Budimpeštu, dok će dvoje sudjelovati u aktivnostima praćenja rada u dvije osnovne škole u Sloveniji.

Prvi djelatnik naše škole koji se uputio na aktivnost mobilnosti bio je stručni suradnik knjižničar Bojan Lazić. On je tako pet dana boravio u Osnovnoj školi Franca Lešnika – Vuka u Slivnici pri Mariboru gdje je, sukladno ciljevima projekta, promatrao rad učiteljica i učitelja škole domaćina u kontekstu aktivne uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom radu u učionici. Tijekom petodnevnoga boravka u ovoj bogato opremljenoj slovenskoj školi imao je tako priliku uvidjeti kako se digitalna tehnologija u nastavi rabi bez ulaganja prevelikih napora niti od strane učitelja, niti od strane učenika. Promatranje rada, poznatije pod engleskim nazivom job-shadowing, obavio je u više različitih razreda i razrednih odjela prateći nastavu učiteljica i učitelja različitih profila: od nastave engleskog jezika u prvom i petom, preko nastave matematike u prvom, sedmom i devetom, te nastave slovenskog jezika u prvom i četvrtom razredu, kao i čitalačke aktivnosti s prvim i drugim razredom u školskoj knjižnici. No, pored uvida u uporabu IKT-a u razredu, stekao je izvrstan uvid i u praktičnu uporabu inovativnih metoda poučavanja (NTC i Montessori), a posebni osobni značaj predstavljao mu je uvid u rad i poslovanje školske knjižnice.

Analizom prikupljenih informacija i bilježaka nastalih tijekom promatranja nastave, kao i putem formalnih i neformalnih razgovora s učiteljima i učenicima iznio je kvalitetne zaključke o promatranom radu koji će mu uvelike pomoći kako u osobnom i profesionalnom razvoju, tako i kao pregršt ideja koje će rado podijeliti s ostalim članovima kolektiva OŠ Negoslavci i drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Posebno značajno mu je bilo vidjeti kako se IKT aktivno rabi u nastavi, ali bez prevelikog opterećenja niti za učenike (učenici ne posjeduju tablete, ali digitalnom tehnologijom izvrsno rukuju), niti za učitelje (učitelji rabe jednostavnu tehnologiju – računalo i pametnu ploču, kao i većinom gotove digitalne obrazovne sadržaje ili one koje stvaraju tijekom nastavnoga procesa). Učitelji su navodili kako digitalnu tehnologiju na satu rabe vrlo često, da ih na to nitko nije primorao već su vremenom uvidjeli prednosti metoda poučavanja koje podrazumijevaju uporabu IKT-a te da primjećuju kako učenici lakše uče uz takav način rada. Učenici su, pak, potvrdili kako su im zanimljiviji nastavni sati na kojima učitelj (i oni) rabe IKT, ali isto tako i da se od njih ne zahtijeva prevelika uporaba digitalnih alata i uređaja, već da ih u svrhu učenja najčešće, izvan škole, rabe za pretraživanje određenih informacija u svrhu učenja i rješavanja domaće zadaće.

Vrlo je vrijedno bilo upoznati se s bazama gotovih digitalnih obrazovnih sadržaja koji su smješteni u zatvorenom pristupu (vlasništvo nakladnika, slično digitalnim obrazovnim materijalima koje nude i nakladnici u Republici Hrvatskoj), no od posebnog je značaja bilo upoznati bazu interaktivnih igara Interaktivne vaje koja sadrži digitalne obrazovne materijale iz različitih europskih zemalja koje se nalaze u potpuno u otvorenom pristupu i koje su, bez obzira na jezik, prilično primjenjive u svim zemljama.

Dok je prijepodnevno vrijeme uvijek korišteno za promatranje rada, poslijepodnevni sati provođeni su u obilasku prekrasnog Maribora, njegovih kulturnih i prirodnih znamenitosti, a susretljivost stanovništva naprosto je bila primjetna na svakom koraku. Na koncu, valja istaknuti kako je ovo iskustvo učenja bilo vrlo značajno s više stajališta, a poseban doprinos svemu dali su i nadasve srdačni domaćini, ravnatelj Franc Gosak i pomoćnica ravnatelja škole domaćina Sandra Potrč, ali i ostali djelatnici slivničke osnovne škole koji su se doista trudili da se petodnevni gost istinski osjeća kao kod svoje kuće.

Više o ovom putovanju, u vidu izvješća i kroz fotografije, može se pronaći na stranicama projekta, u odjeljku Dnevnik mobilnosti.