prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kada roditelji pitaju nastavnike

Suvremeno obrazovanje sve više potiče roditelje na suradnju s nastavnicima kao i aktivno uključivanje u proces obrazovanja. Roditeljski je angažman poželjan, a obuhvaća i poznavanje važnih činjenica o nastavnim materijalima i ishodima. S dolaskom roditeljskih sastanaka i konzultacija, donosimo vam nekoliko pitanja koje roditelji mogu postaviti, ali i prijedloge kako dati stručne i kvalitetne odgovore. 

Pristupa li se učenicima na individualizirani način?

Individualizirani pristup učenicima među prvim je imperativima suvremenog obrazovanja. Nastavnici uočavaju, uvažavaju i rukovode sposobnosti učenika. Odabiru se zadaci prema intelektualnoj procjeni i sposobnosti učenika, zanimljivi sadržaji koji će biti sredstvo za uspješno postizanje obrazovnih ishoda. Uloga je nastavnika da pozitivno usmjerava očekivanja i češće prati i procjenjuje uspješnost i naučeno povezivati s iskustvom, svakodnevnim životom i aktualnim zbivanjima. Roditeljima je bitno objasniti kako individualizirani način pristupa svakom učeniku znači upravo ovo sve navedeno. Svako objašnjenje treba biti jasno i potkrijepljeno stručnim definicijama i informacijama kako ne bi nastao nesporazum u komunikaciji između nastavnika i roditelja.

Koristi li se tehnologija u nastavi?

Informacijsko komunikacijska tehnologija drugi je imperativ suvremenog obrazovanja. Mnoge škole još uvijek nisu u mogućnosti integrirati tehnologiju u nastavu, ali one koje imaju tu mogućnost, trebale bi je iskoristiti u najboljem mogućem smislu. Ako imate mogućnost uporabe informacijske komunikacijske tehnologije u nastavi, objasnite roditeljima na koji način i koja će se tehnološka pomagala koristiti i na koji način će pomoći djeci u boljem savladavanju gradiva. Potaknite roditelje da kod kuće usmjeravaju djecu prema korisnom korištenju tehnologije, istraživanju novih znanja i zadataka koje će im istovremeno pomoći i u svakodnevnoj nastavi.

Hoće li se u obrazovnom procesu stavljati naglasak na kritičko razmišljanje?

Kritičko razmišljanje, ne samo da je postalo imperativ u obrazovanju već jedna od sposobnosti koja se kod djece njeguje od najranije dobi. Današnji stručnjaci smatraju kako je kritičko razmišljanje jedna od najbitnijih kompetencija koju mladi ljudi trebaju imati u 21. stoljeću prilikom traženja posla. Kritičko mišljenje oblikuje karakter i omogućava dubinski pristup učenju. Dva najpopularnija pitanja „Zašto?“ i „Kako znaš?“ odličan su temelj i početak u razvijanju kritičkog razmišljanja u procesu obrazovanja. Potrebno je istaknuti roditeljima kako je ovaj pristup uključen u svaki segment nastave i kako se svakodnevno radi na razvijanju ove kompetencije.

Kako mogu pomoći svojem djetetu u svladavanju gradiva nakon nastave?

Ovdje dolazi do izražaja individualizirani pristup učenju, čak i kada se i sam nastavnik po prvi puta upoznaje s novom generacijom učenika. Uz pomoć individualiziranog pristupa vrlo lako mogu se uočiti djetetove snage i slabosti, na koja se područja treba više orijentirati, koje su sposobnosti više, a koje manje iskorištene. Ako još niste dovoljno objektivni i ako trebate još vremena kako biste upoznali pojedinačnog učenika, uvijek možete ponuditi općenite ali prokušane savjete s kojima roditelji ne mogu pogriješiti. Potičite ih na promicanje samostalnosti i individualnog rada djeteta kod kuće. Potaknite roditelje da uvijek prate kako je dijete savladalo gradivo, treba li mu možda pomoć u obliku tutora ili instruktora za pojedini predmet i naravno, dajte im do znanja kako vam se uvijek mogu obratiti za savjet ili pomoć ukoliko nisu sigurno kako postupiti u određenim situacijama. Uz pomoć individualiziranog pristupa učeniku, imate sposobnost roditelju pružiti rješenje koje će mu pomoći u suradnji s djetetom. Objektivnost i svakodnevna refleksija u kojem se smjeru dijete razvija, uči i ponaša, najoptimalniji su izvor pomoći koji možete ponuditi roditeljima.

Ako roditelj ima pitanja za vas, ostanite smireni, stručni i ljubazni. Ukoliko u određenom trenutku ne znate odgovor na postavljeno pitanje ili niste sigurni u ispravnost informacija s kojima raspolažete, uvijek možete naknadno odgovoriti na sljedećem sastanku ili elektroničkom poštom.

Odnos između roditelja i nastavnika jednako je bitan kao između učenika i nastavnika, stoga uzajamna suradnja i povjerenje mogu uvelike doprinijeti razvoju i uspjehu djeteta u školi.