prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako integrirati e-Škole scenarije poučavanja i CARNET e-Lektire

Kako biti kreativan, inovativan, a istovremeno obraditi gradivo, ostvariti odgojno-obrazovne ishode i u sve to integrirati suvremeno poučavanje i uporabu IKT-a? Uz sve obveze i svakodnevne izazove, sve navedeno čini se kao nemoguća misija u odgojno-obrazovnom procesu.

Uzmimo za primjer Gustava Flauberta i njegovo najpoznatije, najskandaloznije književno remek-djelo, Gospođu Bovary. Danas je teško zaintrigirati učenike na čitanje lektire. Izazovno je približiti im lektirna djela i ukomponirati ih u njihovu svakodnevnicu ili ih zainteresirati za čitanje i istraživanje. Djelo Gospođa Bovary dugo je vremena bilo zabranjeno za čitanje, a pisano je na samoj obali rijeke Nil u Egiptu. Flabuert je i priznao: „Madame Bovary, to sam ja!“ Ako započnete uvod u lektiru na ponešto drukčiji način, napravite odmak od tradiocionalnog, frontalnog načina poučavanja i povežete samo djelo sa svakodnevnim životom putem diskusije, Sokratovim seminarima ili možda čak dinamičnom debatom, već idete u smjeru ostvarivanja koncepta e-škole scenariji poučavanja.

Motivacija, odgojnost, primjenjivost u svakodnevnom životu, suvremeni pedagoški pristup (grupni rad, rad u skupinama ili paru, timski rad), uporaba IKT-a glavna su i osnovna načela scenarija poučavanja. Ostvarivanjem navedenih načela, stvarate koncept scenarija poučavanja koji je primjenjiv u svakodnevnoj nastavi. Ideju možete potražiti već u postojećim e-Škole scenarijima poučavanja ili možete osmisliti vlastitu aktivnost na predlošku koji se nalazi na Edutoriju. Ako uzmete gradivo iz Hrvatskoga jezika i pritom ga integrirate s CARNET e-Lektirama, dobit ćete zanimljivu kombinaciju sadržaja i uprabe IKT-a koja može postati izvrstan putokaz u suvremeno obrazovanje i poučavanje.

Suvremena pedagogija, povezanost sa svakodnevnim životom, učenik u centru poučavanja kao jedan od aktivnih sudionika, rad u grupama, primjenjivanje načela odgojnosti i uporaba IKT-a. Sve su to prednosti korištenja e-Škole scenarija poučavanja i nalaze se nadohvat ruke. Iskoristite priliku i osuvremenite svoju nastavu.