prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako nastavnici mogu provoditi proces „Potrage za učenjem“ (drugi dio)

U prvom su dijelu teksta Kako nastavnici mogu provoditi proces „Potrage za učenjem“ opisane temeljne značajke procesa i prve dvije grupe pitanja. „Potraga za učenjem“ (eng. Looking for Learning) suvremena je metoda koja nastavnicima omogućava povratnu informaciju o tome kako njihovi učenici uče, usvajaju znanje i gradivo i daje stvarni uvid u proces učenja.

„Potraga za učenjem“ je proces poučavanja, ali i model čiji je krajnji ishod provjera primjene znanja i  samostalnog rada. Može se primjenjivati u svakom razredu, u razrednoj i predmetnoj nastavi, a nastavnici imaju mogućnost i međusobne suradnje, razmjenjivanje iskustava i znanja stečenih uporabom ove metode.

Pitanja u drugom nastavku teksta odnose se na refleksiju naučenog i učenikov dojam o samom procesu učenja. Učenik odgovorima na pitanje pruža uvid kako i na koji način uči i usvaja gradivo, prepreke na koje nailazi, okruženje i koje eksterne činjenice utječu na proces učenja. Dobiveni odgovori, nastavniku pružaju uvid koliko je naučeno za učenika životno, tko učeniku pomaže u procesu učenja, kritičko razmišljanje i razumijevanje naučenog.

Pitanja će iz drugog dijela razvijati razmišljanja izvan konteksta određenih nastavnih predmeta i njihovih područja: učenik će razvijati svoje osobne stavove i pokušaj izricanja bilo pismenog ili usmenog; učit će izraziti sebe i tako spontano izgrađivati svoje mišljenje na temelju osobnog iskustva ili pak u povezivanju nastavnih područja.

Ovakve se aktivnosti mogu modelirati različitim igrama kvizovima ili pak grupnim radom. Pitanja se postavljaju zadanim protokolom i redoslijedom.

Je li učenje dovoljno?

 • Predstavlja li ti učenje izazov?
 • Što misliš da si dobro naučio? Što je bilo najteže u procesu učenja?
 • Koji dio gradiva ti je bio najdraži dok si učio?
 • Voliš li učiti o ovoj temi i gradivu? Zašto?
 • Što smatraš najuzbudljivijim dijelom učenja ovog gradiva?
 • Kako znaš da si uspješno savladao i naučio gradivo?
 • Koliko si vremena proveo učeći?
 • Što ćeš sljedeće učiti?

Kako kontekst pomaže ili ometa proces učenja?

 • Što ti pomaže u učenju?
 • Što te ometa ili ti odmaže u učenju?
 • Koje korake poduzimaš ako zapneš u procesu učenja?
 • Imaš li dovoljno materijala i prostora za učenje?
 • Imaš li dovoljno vremena za učenje?
 • Utječe li doba dana i prostor na učenje?
 • Učiš li bolje samostalno ili u grupi?
 • Kako se osjećaj kada vidiš da učenjem postižeš dobre rezultate?
 • Je li tvoja učionica sigurno mjesto za učenje?
 • Tko ti pomaže u procesu učenja?
 • Kako ti tvoj nastavnik pomaže u učenju?
 • Koje je najbolje vrijeme, mjesto i prostor za učenje?

Pitanja su poticajna za međusobno razumijevanje i komunikaciju; pomažu nastavnicima u njihovom osobnom razvijanju jer svaki je odgovor i novi kontekst iz kojega proizlaze ideje, teme i međusobni poticaji.

Temeljna je vrijednost „Potrage za učenjem“ povratna informacija o uspješnosti odnosno neuspješnosti primjenjivosti zadataka, nastavnikova umijeća poučavanja. Odgovorima na drugu grupu pitanja, nastavnik se upoznaje kako učenik doživljava proces učenja, kojim se tehnikama koristi i koje interne i eksterne faktore smatra najutjecajnijima u procesu učenja.

Izvor:

http://kimcofino.com/blog/2010/03/13/looking-for-learning/

http://www.slideshare.net/jmedved/looking-for-learning-in-21st-century-classrooms-a-leadership-guide-to-supporting-and-coaching-best-practice-technology-use-across-the-curriculum