prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako nastavnici mogu provoditi proces “Potrage za učenjem” (prvi dio)

Što je učenje? Prema definiciji učenje je djelatan oblik stjecanja znanja i umijeća te njihova zadržavanja i reproduciranja na svim područjima psihofizičkog života. Što je „Potraga za učenjem“ (eng. Looking for Learning) i zašto se upravo ova nastavna metoda već godinama provodi u svjetskim obrazovnim procesima? „Potraga za učenjem“ suvremena je metoda koja nastavnicima omogućava povratnu informaciju o tome kako njihovi učenici uče, usvajaju znanje i gradivo i daje stvarni uvid u proces učenja.

„Potraga za učenjem“ proces je poučavanja, ali i model čiji je krajnji ishod provjera primjene znanja i  samostalnog rada. Može se primjenjivati u svakom razredu, u razrednoj i predmetnoj nastavi, a nastavnici imaju mogućnost i međusobne suradnje, razmjenjivanje iskustava i znanja stečenih uporabom ove metode.

Kako bi se metoda uspješno provela, nastavnik postavlja pitanja i očekuje spontane i iskrene odgovore. Svaki je odgovor nastavniku i nova smjernica za daljnje poučavanje. Pitanja koja nastavnik postavlja učeniku, povratna su informacija o modelu poučavanja, refleksija o tome što je nastavnik poučio učenika, informacije o vrstama zadataka kojima se provjerava i vrednuje učenikov uspjeh. Postavljena pitanja i dobiveni odgovori, nastavniku pružaju uvid koliko je naučeno za učenika životno, koliko je razvijao vještine govorništva, kritičkog razmišljanja, čitanja s razumijevanjem, organizacije, analize, produkcije zadataka i projekata i koliko je životno upotrijebio jezično izražavanje.

Iako je prvotna definicija sama po sebi ozbiljna, impozantna i studiozna, nastavni proces „Potraga za učenjem“ jednako je ozbiljna metoda koja svojim suvremenim pristupom nastavnicima omogućava kako i na koji način njihovi učenici stječu znanje, vještine i razumijevanje naučenog.

U prvom nastavku donosimo prve dvije grupe pitanja iz metode „Potraga za učenjem“. Pitanja se postavljaju zadanim protokolom i redoslijednom.

Događa li se proces učenja?

 • Što si danas naučio?
 • O čemu si učio?
 • Što misliš zašto si učio o ovoj nastavnoj cjelini?
 • Reci mi nešto o čemu učiš.
 • Jesi li već prije učio o ovoj temi?
 • Možeš li to što si prije naučio sada iskoristiti?
 • Možeš li povezati prije naučeno gradivo s ovime što učiš sada?

Je li učenje primjereno?

 • Koja si znanja imao o ovoj nastavnoj cjelini ili gradivu prije nego što smo li ga učili i obradili u školi?
 • Što sada znaš o ovom gradivu, a nisi znao prije? Zašto?
 • Je li proces učenja bio prejednostavan? Pretežak? Je li bio baš onakav kakav je trebao biti?
 • Je li ti bilo teško učiti o ovoj nastavnoj cjelini ili dijelu gradiva?

Temeljna je vrijednost „Potrage za učenjem“ povratna informacija o uspješnosti odnosno neuspješnosti primjenjivosti zadataka, nastavnikova umijeća poučavanja.

Izvor:

Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, Zagreb 2000.

http://kimcofino.com/blog/2010/03/13/looking-for-learning/

http://www.academiesshowbirmingham.co.uk/wp-content/uploads/2015/09/Looking-for-Learning-Brochure.pdf