prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako objaviti digitalni nastavni materijal na Edutoriju

Na Edutoriju, središnjem nacionalnom repozitoriju digitalnih obrazovnih sadržaja, svi hrvatski nastavnici mogu objavljivati svoje nastavne materijale u digitalnom obliku. Svi objavljeni materijali dostupni su tada u stablastom prikazu nastavnog plana i programa kao i predmetnog kurikuluma u pripadajućim razredima, predmetima i međupredmetnim temama. 

Objava materijala je jednostavna i uključuje tri koraka prilikom kojih autor prilaže datoteke koje čine materijal ili poveznicu na materijal (ako je već negdje objavljen online) te unosi važne podatke o materijalu (metapodatke).

Na prvom koraku unose se datoteke ili poveznica na materijal i osnovni podaci o materijalu kao što su naziv, opis, jezik, licenca i imena osoba koje su sudjelovale u izradi materijala. Neki podaci se unose u tekstualna polja, neki se odabiru iz ponuđenih vrijednosti, a neki podaci su već preddefinirani s najčešćim vrijednostima pa ih nije potrebno niti unositi ako autor ne želi promijeniti vrijednost. Crvenim zvijezdicama označeni su metapodaci koji su obavezni za unos (naziv, opis, jezik, status, licenca, način pristupa i autor). Nakon što su uneseni svi obavezni podaci može se nastaviti na drugi korak.

Na drugom koraku je jedini obavezan podatak za unos smještanje materijala u kategorije materijala. Radi se o smještanju u nastavni plan i program i/ili predmetni kurikulum. Materijal je moguće smjestiti u koliko god kategorija autor želi, a preporučujemo smjestiti ga što dublje u strukturu, npr. u kategoriju Obrazovni sadržaji > Osnovne škole > 6. razred > Hrvatski jezik > Predmetni kurikulum > Književnost i stvaralaštvo. Važno je spomenuti da je nužno kliknuti na “odaberi“ da bi odabir bio zabilježen. Na drugom koraku poželjno je unijeti i podatke o tome o kakvoj se vrsti materijala radi i kome je isti namijenjen.

Na trećem koraku moguće je unijeti eventualnu povezanost materijala s drugim materijalima u sustavu, navesti upute za instalaciju materijala ako su potrebne te još nekoliko dodatnih tehničkih podataka. Ukoliko se unosi datoteka sustav će sam prepoznati format i veličinu datoteke, pa to korisnik niti ne unosi.

Klikom na spremi materijal je spremljen u sustav i nalazi se na profilu korisnika na stranici “Moji materijali“. U svakom trenutku u budućnosti moguće je mijenjati metapodatke materijala, unijeti novu verziju ili obrisati materijal.

Proces unosa pojašnjen je i u uputama za korištenje dostupnima ovdje, te u ovom videotutorijalu: