prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako (pre)živjeti tehnološke promjene?

Svakodnevne tehnološke promjene, pred nastavnike i učenike donose nove izazove u razumijevanju načina kako tehnologija funkcionira i u samom pristupu informacijama i obrazovnim sadržajima u oblicima te mjestima koja prije nisu bila dostupna.

Interaktivna nastava omogućuje učenicima pretvorbu linearnih teorijskih sadržaja u dinamične poveznice pri čemu se implementacijom informacijsko-komunikacijske tehnologije ostvaruje istraživački utemeljeno učenje i kolaboracija. Ključ obrazovanja leži u motiviranju i osposobljavanju svakog učenika da razvije i iskoristi svoje talente, svoj kreativni potencijal i u konačnici preuzme odgovornost za svoj život i ostvarenje svojih ciljeva, a cjeloživotno obrazovanje kako učenika, tako i nastavnika, postaje ključan čimbenik 21. stoljeća.

Neosporna je činjenica da je uloga tehnologije u obrazovanju iznimno važna, no ona sama po sebi ne osigurava učinkovito učenje niti učinkovito poučavanje. Pravilan način njena korištenja unaprjeđuje kvalitetu učenja i poučavanja te samim tim omogućava i bolje ishode učenja, dok promjene u obrazovni sustav može donjeti samo nastavnik koji je spreman na kontinuirano učenje i otvoren prema promjenama u paradigmama obrazovanja te ciljevima, sadržajima, metodama i oblicima nastave i učenja.

Život u doba svakodnevnih tehnoloških promjena iziskuje ne samo stjecanje, već i stvaranje novih, potrebnih i uporabljivih znanja. Nastavnici kao nositelji odgojno-obrazovnog procesa svakodnevno grade sustav koji može i zna odgovoriti tehnološnim i obrazovnim izazovima, pripremajući učenike na strelovit društveni razvoj i tehnološki napredak u kojem će i sami postati nositeljima promjena. Postoji čitav niz načina kojima se cjelokupni proces učenja i poučavanja može osuvremeniti, no, cilj je uvijek isti – pripremiti učenike na život u modernom, tehnološki inovativnom, mobilnom i suvremenom društvu.

Osvježite nastavu virtualnom stvarnošću

Virtualna stvarnost puno je više od zabave u učionici. Zahvaljujući dosezima suvremene tehnologije mnoge svjetske kulturne institucije nude virtualni obilazak svojih prostora samostalno ili uz stručno vodstvo. Virtualne šetnje i obilasci općenito sadrže različite medijske sadržaje i alate poput fotografija, panorama, videa, audiozapisa, skočnih prozora sa informacijama, mrežnih integriranih sadržaja, poveznica, i sl. omogućujući šetnju panoramom uz brojne mogućnosti interaktivnosti. Razvojem novih tehnologija poput 3D, 4D, 5D i naprednog VR sadržaja, videozapisi 360 stupnjeva omogućuju doživljaj prostora u virtualnom svijetu izvan uobičajenih dvodimenzionalnih fotografija predstavljajući često, neke nam udaljene i većini nedostižne prostore. Učenike možemo povesti ne samo na putovanje prostorom i vremenom, već i područjima umjetnosti, prirodoslovlja, znanosti i tehnologije, geografije, povijesti. Na primjer, Google Expedition platforma pruža brojne module putem kojih učenici mogu „prolaziti“ kroz ljudski probavni sustav, „zaroniti“ duboko u oceane, ali i u neurone ljudskoga mozga ili „postati“ dio  strogo povjerljivog tima koji će pokušati razbiti šifru njemačkog uređaja Enigma. Šetnju autentičnim Sunčevim sustavom, obavijenim intenzivnom svjetlošću nekoliko najvećih poznatih zvijezda uz popratni zvučni zapis pruža Titans of Space. Mobilna verzija dostupna je putem Oculus Go i Samsung Gear VR, a dostupna je i verzija za osobna računala dostupna putem Oculus Rift, HTC Vive i monitora. Unimersiv je jedna od najvećih platformi za VR obrazovna iskustva koja pruža pristup višestrukim iskustvima učenja o povijesti, svemiru ili ljudskoj anatomiji, a dostupna je besplatno na Rift, Gear VR, Daydream i Cardboard na Androidu. Ove i brojne druge platforme donose edukativne sadržaje kojima možemo unaprijediti izobrazbu naših učenika.

EscapeRoom – Zaigrajte igru!

Igrifikacija (eng. game-based learning) podrazumijeva korištenje igre ili elemente igre u nastavnom procesu s ciljem ostvarivanja unaprijed zadanih odgojno-obrazovnih ishoda. Digitalne igre pružaju brojne mogućnosti za učenje i uvježbavanje nastavnih sadržaja poput EscapeRooma izrađenog na primjer u Flippity alatu ili dobro poznatim Google obrascima. Učenici rješavajući razne zagonetke, dolaze do ključa ili rješenja kako izaći iz sobe. EscapeRoom učenicima omogućava razvijanje osobnih kompetencija na suvremeniji način za razliku od tradicionalne nastave i podrazumijeva aktivnog učenika koji rješavajući izazove postaje subjekt u procesu učenja.

Iskoristite paletu online aplikacija

Online aplikacije edukativne su i korisne u obrazovanju i primjenjive u učenju kako kod učenika za usvajanje, sistematizaciju i ponavljanje gradiva tako i kod nastavnika kako bi na maštovit način prilagodili, predstavili i objasnili nastavne sadržaje. Između ostalog, omogućuju razmjenu ideja, nastavnih sadržaja i međusobnu komunikaciju što u konačnici pridonosi boljem snalaženju u daljnjem obrazovanju i radu te u izazovima i mogućnostima koje donosi razvoj novih tehnologija. Korisne  su u proširenju metodičkih alata, a temelje se na principima stvaralaštva, komunikacije, suradnje i dijeljenja. Učenici vole modernu tehnologiju i rado se njome koriste, a nastavnicima pomaže poučavanje učiniti zanimljivijim potičući učenike na preuzimanje aktivne uloge u vidu sukreatora nastavnog procesa i edukativnih materijala.

Stvarajte STEM talente, kreativce i inovatore

Sve je veća potreba za stručnjacima iz područja znanosti, tehnologije, matematike i inženjerstva. Sa sve većom automatizacijom poslova, javljaju se novi izazovi koji stvaraju nove prilike. Tržište rada potražuje osobe koje posjeduju tehničke vještine, razmišljaju kritički, provjeravaju hipoteze i na osnovu razrađenih algoritama, samostalno i odgovorno donose zaključke a sve te vještine, razvijaju se kroz STEM edukaciju. Poticanje djece na STEM aktivnosti ima velik utjecaj na daljnji razvoj njihovih vještina i interesa. Usvajanje novih znanja kroz realizaciju praktičnih projekata iz STEM područja priprema učenike za poslove budućnosti zahvaljujući primjeni suvremenih tehnologija pomoću kojih učenici mogu razvijati nova inovativna i kreativna rješenja za budućnost.

Razvijajte spremnost na cjeloživotno obrazovanje i učenje

Cjeloživotno obrazovanje i cjeloživotno učenje u sinergiji uključuju ne samo organizirano učenje, već i  nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja tijekom cijeloga života. Škole imaju zadatak i obvezu omogućiti svojim učenicima usvajanje, produbljivanje i obnavljanje znanja, vještina i iskustva u različitim razdobljima života, različitim okruženjima i načinima učenja. Brze promjene na tržištu rada, starenje stanovništva i sve izraženija globalna konkurencija sve više stavljaju u fokus važnost cjeloživotnog učenja jer ono postaje preduvjet zapošljivosti pojedinca i povećanja njegove konkurentnosti na tržištu rada i ne manje važno, cjeloživotno učenje postaje temelj ostvarivanja osobnih potencijala. Nova znanja i učenje tijekom cijelog života pomažu u razumijevanju stalnih promjena, njihovom praćenju ali i u aktivnom stvaranju.

Raznolikim i pomno osmišljenim, tehnologijom potpomognutim aktivnostima, pridonosimo ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda učenja i poučavanja, a naši učenici podižu razinu digitalne i tehnološke pismenosti koja će im omogućiti samostalnije, odgovornije, učinkovitije, svrhovitije i primjerenije korištenje digitalne tehnologije. Uvođenjem novih tehnologija i njihovom primjenom u nastavnom procesu, pripremamo učenike za cjeloživotno učenje, život i rad u društvu koje se razvojem digitalnih tehnologija vrlo brzo mijenja. Razvijajući digitalnu mudrost, kritičko mišljenje, kreativnost i inovativnost, računalno razmišljanje, sposobnost rješavanja problema i vještinu programiranja te usvajajući pravila učinkovitog i odgovornog komuniciranja i suradnje u digitalnome okruženju, bit će spremni na brze promjene i izazove u području stvaranja i korištenja digitalne tehnologije u svakodnevnome životu.