Kako reciklirati u školi?

Bez obzira na dob djece, ona olako mogu naučiti i usvojiti nova i korisna znanja kako živjeti zdravije i u skladu s prirodom. Od presudne je važnosti započeti educirati djecu “od malih nogu”, kako bi paralelno s rastom djeteta rasla i njegova svijest o ekologiji, točnije, o važnosti recikliranja, skupljanja otpada, štednje vode i energije. Bilo da ste roditelj, odgajatelj ili učitelj, zapamtite da će učenje djece biti neusporedivo lakše ukoliko i vlastiti život prilagodite “zelenim” navikama imajući pritom na umu da ste upravo Vi, djeci najveći uzor.

Recikliranje je važno za razvoj ekonomije države, očuvanje životne sredine i održivost energetskih izvora. Kroz obrazovanje najmlađih, ostvarujemo zajednički cilj – a to je da očuvanje životne sredine postane prioritet u životima svih članova društvene zajednice.

Recikliranje u školi / vrtiću

Velik broj škola / vrtića u Republici Hrvatskoj godišnje proizvede velike količine otpada. Akcije i programi smanjivanja, ponovne uporabe i recikliranja novonastalog otpada mogu uvelike utjecati na smanjenje troškova zbrinjavanja otpada te na taj način uštedjeti novac školama / vrtićima. Ušteđeni novac može se potom upotrijebiti u druge svrhe.

Neovisno o mjestu boravka (kućanstvoradno mjesto, škola/vrtić), recikliranje je prva stvar koju možemo početi raditi kada smo odlučili “misliti zeleno / živjeti zeleno”. Postoji više načina da započnemo reciklirati u školama / vrtićima, a nabrojat ćemo najpopularnije i najefikasnije!

Savjeti za uspješno recikliranje u školi / vrtiću

Namijenjeno prvenstveno učiteljima, odgajateljima ali i roditeljima koji žele djecu naučiti kako živjeti “zeleno”.

Smanji

 • Kao učitelj, odgajatelj ili roditelj nemojte od djece zahtijevati da prilikom pisanja novog pismenog uratka ili poglavlja koriste novu stranicu u bilježnici ili novi list papira, već ima napomenite da novo gradivo nastave pisati na istoj stranici kako bi uštedjeli papir.
 • Ohrabrite djecu da prilikom pogreške ili netočno napisanog teksta odmah ne istrgnu list iz bilježnice. Objasnite im da trebaju štedjeti papir.
 • Smanjite fotokopiranje! Priupitajte se koji bi bio najbolji način prezentacije nastavnog gradiva djeci. Razmislite o upotrebi PowerPoint prezentacija koristeći projektor. Ukoliko nemate mogućnost izbjeći fotokopiranje, činite to obostrano kako biste uštedjeli papir.
 • Otprilike 1/5 ukupnog školskog otpada spada na hranu. Ukoliko Vaš vrtić ili škola proizvodi puno otpada bacanjem hrane, razmislite o uzrocima te činjenice: Da li djeca dobivaju prevelike porcije hrane koje ne mogu pojesti!? Da li djeca dobivaju neukusnu ili neadekvatnu hranu koju ne žele jesti?!
 • Smanjite upotrebu papira u školskoj administraciji na način da inicirate komunikaciju putem elektroničkim medijima na raspolaganju, npr. email, internet!
 • Razgovarajte sa osobama / tvrtkama zaduženih za nabavku hrane u školi/vrtiću, te ih usmjerite da prilikom dostave hrane koriste manje ambalažnog materijala.
 • Napomenite roditeljima da djeci ne spremaju prevelike količine hrane za ponijeti u školu.
 • Prilikom školskih zabava, predstava ili proslava koristite normalno posuđe i pribor (tanjuri, čaše, vilice, žlice) koje se može oprati i više puta koristiti. Ne koristite posuđe i pribor napravljeno od plastike i papira namijenjeno jednokratnoj upotrebi.

Ponovno upotrijebi

 • List papira – prije nego li ga bacite ili odvojite za recikliranje, pokušajte ga iskoristi s obje strane. Poželjno je da svaka učionica ima “spremnik” – mjesto za odlaganje listova papira koji su iskorišteni samo s jedne strane. Nadalje, takav papir možete iskoristiti kao “radni materijal”, podsjetnik i dr. Odlično mjesto za takav “spremnik” papira jest blizu fotokopirnog uređaja.
 • Otpad nastao u školi / vrtiću može se upotrijebiti za izradu umjetničkih kreacija npr. na satu likovnog. Plastične boce ili čaše možete koristiti kao posude za uzgoj cvijeća ili drugog bilja na satu biologije.
 • Zamolite osoblje u administraciji škole / vrtića da ponovno upotrijebi iskorištene kuverte na način da se zalijepi naljepnica preko stare adrese. Na taj način će se uštedjeti novac i smanjiti broj bačenih kuverti.
 • Organizirajte školsku akciju prikupljanja stare odjeće i obuće kako bi motivirali i usmjerili djecu da razmišljaju odgovorno i humano.
 • Upotrebljavajte baterije i tinte (tonere) za pisače koje se mogu puniti i ponovno upotrijebiti. Time ćete uštedjeti novac koji možete iskoristiti u neke druge svrhe. Ukoliko koristite baterije koje se ne mogu puniti, iste odlažite u specijalizirane spremnike za takav tip baterija.
 • Nemojte bacati staru ili neiskorištenu školsku opremu ili namještaj. Zasigurno postoje pojedinci ili organizacije koje će besplatno preuzeti stari školski namještaj ili opremu. Također, isto se odnosi i na stare kompjutere i drugu informatičku opremu.

Recikliraj – uspostavljanje sustava recikliranja u školi

Papir i papirnati proizvodi čine 1/4 školskog otpada. Kako bismo iskoristili bačeni papir i ostale proizvode napravljene od papira prvo što bi trebalo učiniti jest stupiti u kontakt sa lokalnim komunalnim tvrtkama u svezi nabavke specijaliziranog spremnika (kontejnera, “zelenih otoka”) za odvojeno skupljanje papira (i drugih materijala poput plastike, stakla). Nakon što je škola pribavila “zeleni otok” ili kontejner namijenjen odlaganju otpada (papir, plastika, staklo) , trebalo bi uspostaviti sustav recikliranja unutar same školske zgrade što praktično znači da bi svaka učionica i prostorija unutar školske zgrade (tajništvo, zbornica, sanitarni čvorovi i dr.), trebale posjedovati kante, koševe za odlaganje, odnosno, odvojeno skupljanje otpada, u ovom slučaju papira. Kada su pribavljeni kontejneri, “zeleni otoci” te je uspostavljen sustav recikliranja unutar školskih prostorija (kante i koševi u učionicama i ostalim prostorijama), došao je trenutak da se definira dinamika pražnjenja kanti i koševa za odvojeno sakupljanje otpada unutar školske zgrade i organizira pražnjenje istih uz odvoz do glavnog školskog kontejnera (spremnika, “zelenog otoka”). Optimalna dinamika pražnjenja, ovisno o količini otpada, jest jedanput tjedno.

Organizacija školskog sustava recikliranja u 3. koraka:

 1. Nabavka specijaliziranog spremnika (kontejnera, “zelenog otoka)
 2. Postavljanje koševa i kanti za prikupljanje otpada u školskim učionicama i ostalim prostorijama
 3. Organizacija i definiranje dinamike pražnjenja školskih koševa i kanti uz odvoz do glavnog školskog spremnika (kontejnera, “zelenog otoka”).

Napomena:

Sve gore navedeno objašnjeno je na primjeru skupljanja papira kao najzastupljenijeg otpada unutar školskih zgrada. Isto vrijedi i za skupljanje plastike, stakla i drugih materijala / proizvoda pogodnih za recikliranje.

Osim sustava recikliranja, škole i ostale odgojno-obrazovne ustanove mogu uvesti i sustav kompostiranja te na taj način iskoristiti otpad koji nastaje odbacivanjem hrane i ostataka hrane. Procedura i metodologija je slična postupku uvođenja sustava recikliranja, a najveća stavka jest pribavljanje specijaliziranog spremnika za prihvat komposta (ostataka hrane) pri čemu i u ovom slučaju važnu ulogu igraju lokalne komunalne tvrtke koje bi trebale uvažiti zahtjev i inicijativu potaknute od strane škola / vrtića i ostalih odgojno-obrazovnih ustanova. Više o kompostiranju.

Dodatni savjeti

Dodatni savjeti za uspješnije recikliranje u školi / vrtiću

 • Pokreni školski program recikliranja tako da u učionice/vrtić postaviš koševe i kante s natpisima u kojima će se prikupljati otpad (npr. natpisi: “čisti bijeli papir za recikliranje”, “čisti bijeli papir za ponovnu upotrebu”, “aluminijske limenke”, “plastične boce”, …). Napravi raspored po kojem će se ovi koševi redovito prazniti, a njihov sadržaj odvoziti na za to predviđena mjesta (zeleni otoci, reciklažna dvorišta ili deponij).
 • Potiči učenike (djecu) da smanjuju količinu otpada kojeg proizvode. Npr. organiziraj događaje tipa “ručak bez smeća”
 • Potiči učitelje, odgajatelje te ostalo nastavno-odgojno osoblje da smanji količinu otpada kojeg proizvode.
 • Razvijaj i potiči komunikaciju s učenicima na način da ih propituješ o njihovim stavovima, mišljenjima i prijedlozima.
 • Pokreni natjecanja koja će poticati recikliranje.
 • U dogovoru s nadređenima, kreirajte politiku kupovanja uredskog pribora na način da ćete početi kupovati proizvode koji su načinjeni od recikliranih materijala i/ili se dadu reciklirati (papir, pribor, plastični koševi,…)
 • Razvijaj i usmjeruj politiku škole te usvoji praktične savjete, smjernice i procedure  kako bi recikliranje postalo jednostavnije, lakše i zabavnije.
 • Nađite otpadu novu namjenu (izrada ukrasa i igračaka od recikliranog materijala)
 • Prije nego bacite oštećenu ili razbijenu igračku, pokušajte ju popraviti
 • Naučite djecu odvajati otpad za recikliranje kroz igru – ne zaboravite ih nagraditi
 • Hrana nije otpad – pokažite djeci kako napraviti kompost od ostataka voća i povrća i njime nahraniti zemlju
 • Hranu za školu, izlete i slično, pakirajte u plastične spremnike koje možete (vi ili djeca) više puta iskoristiti.

Eko škole

Univerzalni program za upravljanje okolišem, certifikaciju i obrazovanje za održivi razvitak naziva se Eko-škola. Utemeljila ga je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE) koju je osnovalo Vijeće Europe s ciljem usmjeravanja, provođenja i nadziranja politike odgoja i obrazovanja za okoliš u državama Europske zajednice.

Od lipnja 2001. godine Zaklada je iz europskih prerasla u šire-međunarodne okvire, pa su tako i njeni programi prerasli iz europskih u globalne programe. U Republici Hrvatskoj ulogu nacionalnog koordinatora ima Pokret prijatelja prirode ‘Lijepa naša’ koji provodi ovaj program u skladu sa razrađenim međunarodnim smjernicama. 

Program Eko-škole jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Svi sudionici života u Eko-školi (učenici, nastavnici, administrativno osoblje škole, roditelji i dr.) zajednički poduzimaju niz praktičnih aktivnosti s ciljem smanjenja opterećenja okoliša. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša. U programu sudjeluje preko 300 osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i dječjih vrtića iz Hrvatske, a status međunarodne Eko-škole steklo je do sada 226 škola.

Više informacija o školama uključenima u program Eko-škole možete pronaći na web stranicama Pokreta prijatelja prirode ‘Lijepa naša’, na adresi http://www.lijepa-nasa.hr/skole-eko.html.

Članak je preuzet s portala Recikliraj.hr.