prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

“Kap po kap” u sklopu European Sustainable  Development Week 2023.

Potaknuta takvim nastalim vremenskim prilikama skupina učenika Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin željela je istražiti promjene u zavičaju te je sudjelovala u obilježavanju Tjedna održivog razvoja u razdoblju od 18.rujna do 8.listopada 2023. godine (European Sustainable  Development Week 2023.) u kategoriji Klimatske akcije. Svoje aktivnosti proveli su u istaknutom terminu 26. rujna 2023. godine.

Nepromišljeno djelovanje čovjeka na okoliš uzrok je mnogim promjenama u svim čimbenicima, posebno abiotičkim koji su neizostavni dio ekosustava. Nepovoljne promjene u hidrosferi očituju se poremećajima u hidrološkom ciklusu. Kako posljednjih godina svjedočimo ekstremima suša ili poplava, 2023. godina pokazala se iznimno pogodnom za istraživanje i promatranje količina oborina koje su u pojedinim područjima izazvale štete ogromnih razmjera te oduzele ljudske živote.

Učenici su se u svome radu usmjerili su se na tri područja: istraživanje količina oborine (činjenice), prikupljanje slikovnih priloga nastalih šteta prekomjernih oborina (posljedice) te pisanje poruka o djelovanju na okoliš kako bismo izbjegli pogoršanje klimatskih promjena te pokušali „oporaviti“ klimu (djelovanje/odgovornost). U prvoj aktivnosti istražili su promjene u količini oborina za područje grada Ogulina. Prikupivši podatke meteorološkog mjerenja odlučili su se za usporedbu podataka ukupne količine oborine u protekle tri godine. Posebna pozornost bila je usmjerena na tri proljetna mjeseca: travanj, svibanj i lipanj. Razlog takvom pristupu očitovao se u razlici koju su učenici sami zapazili. Nakon sušne zime i početka proljeća mjesec svibanj pokazao se kao iznimno neuobičajen po promatranim mjerenjima. Istraživanjem i usporedbom podataka mjeseca travnja 2021., 2022. i 2023. godine nisu uočena veća odstupanja u usporedbi količine oborine.

Mjesec svibanj 2023. godine uočen je kao mjesec sa znatno neuobičajenom količinom oborine promatrane u navedenom razdoblju. Količina oborine od visokih 359,2 mm/m2 obrazloženje je nastalih izljeva vodotoka rijeka i poplavljivanja naseljenih i nenaseljenih prostora te nastanka šteta za koje to nije bilo uobičajeno. Uočili su i znatnu razliku u količini oborine za mjesec lipanj 2021. godine sa samo 8,2 mm/m2 u odnosu na lipanj 2023. godine kada je mjesečna količina oborine za ogulinsko područje iznosila 109 mm/m2. Nakon istraženih i uspoređenih podataka učenici su samostalno izradili grafikone istraženih podataka. U nastavku aktivnosti uslijedilo je prikupljanje fotografija nastalih za vrijeme obilnih oborina u razdoblju istaknutom u grafikonu. Uočene štete, izmjena vizure poplavljenih područja potaknule su učenike na razmišljanje što učiniti i kako djelovati kako bismo izbjegli nastale probleme. Iz toga razloga uslijedila je aktivnost pisanja poruka djelovanja i poticanja na odgovornost svih nas. Pojedinac i društvo u cjelini odgovorni su nosioci narušavanja ravnoteže čimbenika koji djeluju na klimatske promjene. Kako bi djelovali na zajednicu svojim porukama te javnom objavom aktivnosti poslali su poruke o kojima bismo trebali ozbiljno razmisliti te se uključiti u akcije koje će donositi pozitivne rezultate..

Tijekom provedbe aktivnosti učenici su usvajali ishode nastavnih kurikuluma s naglaskom na kurikulum međupredmetne teme Održivi razvoj. U razmjeni mišljenja i analizi sadržaja učenici su uočili razliku između pozitivnog i negativnog djelovanja čovjeka na okoliš, objasnili da neprimjereno djelovanje čovjeka na okoliš ima posljedice i negativne rezultate te istaknuli važnost očuvanja okoliša za opću dobrobit. Voda, kao jedan od uvjeta života, neophodna je za cijeli ekosustav te njezino kruženje u prirodi treba biti nesmetano te djelovanje čovjeka ne smije remetiti takav tijek. Na praktičan način usustavili su sva područja međupredmetne teme Održivi razvoj: povezanost, djelovanje i dobrobit.

Izvori:

  1. Meteorološka postaja Ogulin-Žegar
  2. European Sustainable Development Week
  3. Narodne novine

Aktivnosti:

  1. Europski tjedan održivog razvoja
  2. 2. Kap po kap