prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kazalište u razredu

Učenici šestih razreda Osnovne škole „August Cesarec“ iz Ivankova na nastavi hrvatskoga jezika kreativno su uprizorili bajku Ivane Brlić-Mažuranić, Sunce djever i Neva Nevičica. Za izvedbu su se poslužili tehnikom kamišibaj.

Učenici su trebali pročitati zadanu bajku tijekom siječnja. Upoznali su se s obilježjima kamišibaj tehnike pripovijedanja i načinom prikazivanja zadanog književnog djela. Učenici su bili podijeljeni u skupine, dobili su upute za rad, opisnice i predviđeni rok za izlaganje. Zadatci su bili predstaviti autoricu i djelo, opisati književna obilježja djela za cjelovito čitanje, izraditi kompoziciju priče pomoću slikovnih priloga te pripremiti se za ulogu pripovjedača. Predstavnici skupina u dogovoru s članovima podijelili su zadatke.

Dvosat lektire bio je ispunjen poučnim, kreativnim i zanimljivim izlaganjima u kojima su svi učenici odradili svoj zadatak. Kreativni slikovni prilozi koje su pratila lijepo izvedena prepričavanja privukli su pažnju ostalih učenika. Posebno kazalište u razredu, koje predstavlja predivnu priču iz niza nezaboravnih bajki Ivane Brlić-Mažuranić, ostvarilo je svoju obrazovnu i odgojnu ulogu. Iako učenici šestih razreda rado čitaju djela za cjelovito čitanje te svakodnevno borave u školskoj knjižnici i pregledavaju nove naslove na izložbenom panou, ovakvi sati lektire još ih više motiviraju na posvećivanje pažnje čitanju.

Kamišibaj, kao poseban oblik pripovijedanja, nastao je u Japanu odakle se proširio diljem svijeta. Podrazumijeva integraciju crteža, usmenog izražavanja i kreativnog stvaranja. Potrebno je izraditi drvenu kutiju ili pozornicu za uprizorenje odabranoga djela. Izvođači odabranu priču prenose na papir stvarajući slikopriču. Vještina pripovijedanja važna je sastavnica kamišibaja. Prednosti uvrštavanja ove forme u nastavni proces mnogobrojne su. Učitelji hrvatskoga jezika mogu na ovaj način uvježbavati s učenicima stvaralačko prepričavanje, usmeno izražavanje, dramatizaciju književnih ulomaka i sl.

Čitalačke vještine danas su često spominjani pojam kada govorimo o cjelokupnom razvoju djece i mladih. Poticati na čitanje i usvajanje svakodnevnih navika čitanja zadaća je svih odraslih osoba uključenih u odgoj i obrazovanje. Razvijene vještine čitanja i razumijevanja pročitanog imaju veliku ulogu u svladavanju različitih životnih vještina. Kreativna lektira kao mamac za stvaranje novih čitatelja svakako ima svoje prednosti. Ona je jedan od ambasadora promicanja važnosti čitanja u životu djece i mladih.