prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kroz projekt “Vseživljenske veščine” učenici I. osnovne škole Varaždin razvili vještine kuhanja, šivanja i likovnog oblikovanja

Glavni cilj projekta je osmišljavanje i provođenje radionica pomoću kojih će učenici raditi na usavršavanju „životnih vještina“ čime se direktno utječe na razvoj fine motorike, kreativnosti, spretnosti i snalažljivosti kod učenika. Osim toga, projekt je usmjeren na poticanje suradnje i zajedništva kod učenika i uočavanje važnosti grupnog rada kao ključa uspješnog poduzetništva.

U sklopu prve godine Erasmus projekta “Vseživljenske vešćine” čiji je nositelj Osnovna škola Bistrica ob Sotli iz Slovenije, učenici partnerskih škola iz Hrvatske (I. osnovna škola Varaždin), Italije (Instituto compressionvo statle con insegnamento bilingue sloveno – italiano) i Španjolske (CEIP Bernardino Perez) radili su na usvajanju davno zaboravljenih životnih vještina koje su se nekada učile u sklopu predmeta “Domaćinstvo”. Projekt u vrijednosti od 115.00,00 eura odobren je od strane slovenske nacionalne agencije CMEPIUS u rujnu 2019. godine, a završava u kolovozu 2021. godine.

U svrhu evaluacije projekta članice projektnog tima mr. sc. Tamara Ređep i dr. sc. Tea Pavičić Zajec provele su istraživanje čiji je cilj bio odrediti stupanj ostvarenosti ciljeva projekta s obzirom na realizaciju projektnih aktivnosti tijekom prve godine trajanja projekta. Istraživanje je provedeno u svibnju 2020. godine na uzorku od ukupno 48 učitelja sudionika projekta (11 učitelja iz Italije, 14 iz Španjolske, 10 iz Slovenije i 13 iz Hrvatske). Kao mjerni instrument korišten je online anketni upitnik koji se sastojao od ukupno 10 pitanja zatvorenog tipa.

Na pitanje koje su vještine učenici razvili tijekom trajanja ovog projekta i realizacije projektnih aktivnosti, 72,9 % učitelja potvrdilo je da su učenici razvili vještinu šivanja, 70,8 % učenika razvilo je vještinu kuhanja, 79,2 % učenika razvilo je vještine likovnog oblikovanja predmeta od različitih materijala, dok je 75 % učenika uspješno razvilo vještine sportskog izričaja kroz sportske igre naših predaka.

Zahvaljujući novostečenim vještinama, učitelji – mentori procijenili su da je čak kod 79,2 % učenika došlo do poboljšanja stupnja razvoja fine motorike i kreativnosti u radu, kod 77,1 % učenika navedene aktivnosti utjecale su na poboljšanje spretnosti i snalažljivosti, dok je kod najmanjeg broja učenika (njih 56,3 %) uočen veći stupanj preciznosti prilikom izrade vlastitih proizvoda. Tek dvoje učitelja smatra kako kod učenika nije uočeno vidljivo poboljšanje u odnosu na navedene vještine.

Učenici svih škola partnera bili su uključeni u sve projektne aktivnosti i aktivno sudjelovali u njima, pri čemu je većina učenika (62,5 %) prepoznala važnost dobivenih vještina za životne svrhe, dok je nešto veći broj učenika (66,7 %) prepoznao važnost dobivenih vještina za daljnje obrazovanje i napredovanje.

Jedan od ciljeva projekta bio je i upoznavanje učenika s kulturom i tradicijom partnerskih zemalja, shvaćanje važnosti kulturne baštine zemalja partnera, no rezultati istraživanja pokazuju da je ovaj cilj ostvaren u najmanjoj mjeri. Svega 37,5 % učenika upoznato je s kulturom i tradicijom partnerskih zemalja, a 45,8 % učenika navodi svojim učiteljima mentorima kako shvaća važnost kulturne baštine zemlji partnera. Iako su učenici tijekom aktivnosti projekta bili upoznati s zemljama partnerima i dobili mnoštvo informacija putem Interneta, međusobne komunikacije i prezentacija, nažalost zbog teške epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa COVID-19, sve mobilnosti s učenicima bile su otkazane što je zasigurno uvelike utjecalo na ove rezultate. Radni jezik projekta i svih projektnih aktivnosti bio je engleski, pri čemu je cilj da učenici rade na vježbanju usavršavanja engleskog jezika u potpunosti ostvaren.

Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na činjenicu da su provedene aktivnosti i radionice rezultirale ostvarenju gotovo svih ciljeva projekta.

Sve informacije i materijali vezani uz ovaj projekt te priručnik za učitelje s opisom svih radionica nalaze se na mrežnoj stranici I. osnovne škole Varaždin pod rubrikom Erasmus kutak, ali i na eTwinning platformi.