prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Lektira na drugačiji način

Učenici šestih razreda Osnovne škole „August Cesarec“ iz Ivankova interpretirali su roman Šime Storića, Poljubit ću je uskoro, možda. Kako bi zainteresirala učenika da pročitaju djelo, nastavnica je osmislila kreativne zadatke kojima će učenici izraziti razumijevanje i doživljaj knjige.

Jedan razred dobio je zadatak izraditi svoju knjigu o pročitanoj knjizi. Učenici su mogli izraditi knjigu u papirnatom obliku, a način pisanja, oblikovanja i vizualizacije bio je proizvoljan. Ponuđena im je i mogućnost izrade knjige u digitalnom formatu. U digitalnom alatu WriteReader stvorili su razrede kojima su učenici mogli pristupiti putem koda. Nakon prijave, prateći upute mogli su pristupiti izradi svoje knjige.

Učenici su dobili upute o tome koji bi dijelovi činili sadržaj njihove knjige. Osim osnovnih obilježja djela koja su trebali navesti, učenici su trebali dodati i neke dijelove po svom izboru. Ovaj zadatak pobudio je motivaciju za čitanje djela i učenici su uložili trud kako bi izradili svoje knjige. Sadržaji njihovih knjiga, uz obilježja književnog djela, bili su obogaćeni kreativnim dodatcima. Neki su dodali stranicu s kvizom razumijevanja pročitanog djela, drugi su osmislili savjete o zdravoj prehrani i savjete o zdravlju. U nekim knjigama svoje mjesto našle su i ljubavne poruke, citati o prijateljstvu te poruke o važnosti čitanja. Uz lijepe vizualne dodatke, učenici su dobili lijepe i kvalitetne radove. Tako je nastala zbirka knjiga o pročitanoj lektiri. Učenici su pripremili svoja izlaganja te su upoznali ostale učenike sa svojim radovima.

Drugi razred dobio je zadatak osmisliti svoje izlaganje o razumijevanju pročitanoga djela te ga  snimiti u obliku zvučnog zapisa. Učenici su dobili upute što bi trebalo uvrstiti u izlaganje. Osim osnovnih obilježja, naglasak izlaganja trebao je biti na iznošenju osobnog doživljaja djela. Učenici su ozbiljno shvatili svoja zadatak i potrudili su se kako bi izradili kvalitetne radove. Svoje radove poslali su u razrednu grupu kako bi bili objedinjeni i svima dostupni. Na satu su poslušali izlaganja, a najuspješniji učenici dobili su ocjene. Ovim načinom interpretacije ostvarena je i pomoć učenicima koji imaju poteškoće u razumijevanju sadržaja djela i njegovih obilježja. Mogli su više puta poslušati izlaganja što im je pomoglo u razumijevanju, učenju i vlastitoj interpretaciji djela.

Treći razred učenika dobio je zadatak poznatiji kao lektira iz vrećice. Učenici su dobili upute kako se pripremiti za sate lektire. Trebali su odabrati između pet i sedam predmeta koje povezuju sa zadanim djelom i koji će im pomoći u interpretaciji. Predmete su trebali donijeti u vrećici ili kutiji koje su mogli ukrasiti prema svom izboru. Bilješke o obilježjima djela učenici su trebali zapisati u svoje bilježnice i donijeti ih s kreativnim radovima. Učenici su bili oduševljeni načinom interpretacije i cijeli razred je uložio trud i kreativnost kako bi predstavio pročitano djelo. Učionica se pretvorila u izložbeni prostor mnoštva maštovitih, poticajnih, zanimljivih i vrijednih motiva koje su učenici pripremili. Nakon izlaganja, učenici su razgledavali radove i razgovarali o njima.

Satima lektire u svim razredima ostvareni su predviđeni ishodi. Učenici su izrazili doživljaj o  djelu i primijenili su književno-teorijska znanja, prepoznali su problematiku i povezali ju s vlastitim iskustvom. Učenici su bili aktivni i pokazali su umijeće stvaralačkih aktivnosti koje ih je motiviralo na daljnje čitanje.