prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Ljudska prava povezala nastavne predmete

U 1. a razrednom odjelu (zanimanja strojarski računalni tehničar) Tehničke škole u Požegi, pojedina očekivanja međupredmetne teme Građanskog odgoja i obrazovanja ostvarena su tijekom prosinca pomoću integriranog poučavanja i međupredmetne korelacije s nastavnim predmetima računalstvo, engleski jezik, tehnička mehanika i sat razrednika.

Naglasak je bio na odgojno-obrazovnim očekivanjima:

  • goo A. 4. 2.  Učenik promiče ulogu institucija i organizacija u zaštiti ljudskih prava na europskoj i globalnoj razini.
  • goo A. 4. 3. Učenik promiče ljudska prava.

Ostvarena su pojedina odgojno-obrazovna očekivanja i ostalih međupredmetnih tema kao što su:

  • Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
  • Učiti kako učiti
  • Osobni i socijalni razvoj
  • Poduzetništvo
  • Zdravlje.

Osim u fizičkoj učionici, veliki dio aktivnosti projekta izvodio se online putem Zoom aplikacije i Google učionice.

Učenici su na početku projekta u okviru sata razrednika, kao uvod u tjedan obilježavanja Dana ljudskih prava i Dana UNICEF-a, kada su još bili fizički u učionici, dobili zadatak da u pripremljene “piramide” upišu ljudska prava, prema njihovoj važnosti. Nakon toga, razrednica Mirjana Pavlović, dipl. ing. strojarstva, održala je predavanje na temu ljudskih i dječjih prava i otvorena je diskusija. Učenici su raspravljali o nužnosti poštovanja ravnopravnosti bez diskriminacije u odnosu na spol, dob, etničku, nacionalnu, vjersku i rasnu pripadnost. Također ciljanim pitanjima razrednica je učenike navodila i na promišljanja o važnosti odgovornosti u kontekstu ostvarenja prava, ali i kao ključnoj osobini koja je nužna za ostvarenje moći, sreće i životnog uspjeha.

Na nastavi Tehničke mehanike, učenici su nadogradili znanja o mjernim jedinicama integriranjem znanja o anglosaksonskim mjernim jedinicama, čije je poznavanje važno u smislu komunikacije u raznim dijelovima svijeta, ali i potrebi njihovog poznavanja zbog primjene u struci. Nastavnica Mirjana Pavlović je pomoću prezentacije upoznala učenike s različitim zanimljivostima o povijesti upotrebe mjernih jedinica, njihovim različitostima na pojedinim geografskim područjima, ali i nužnosti njihove međunarodne standardizacije u Međunarodni sustav mjernih jedinica. Učenici su samostalno preračunavali mjerne jedinice iz jednog u drugi mjerni sustav, a upoznati su i s mrežnim pretvaračima i njihovom pravilnom upotrebom.

U projektnom zadatku, učenici su prema vlastitom izboru izrađivali prigodan uradak na zadanu temu odnosno preračunavanje mjernih jedinica na nekom praktičnom primjeru iz svakodnevnog života. Intencija je bila na MKS sustavu (metar, kilogram, sekunda) zbog najčešće upotrebe u mehanici, u vidu slike ili crteža na kojem će se pokazati primjer preračunavanja, a mogli su se poslužiti i internetom. Radi estetskog izgleda, učenici su se mogli koristiti nekim od alata za uređivanje slika ili Wordovih dokumenata. Gotove uratke učenici su trebali poslati nastavnici u, za tu namjenu, kreiranu mapu u njihovoj Google učionici.

Za vrijeme nastave engleskoga jezika, učenici su obrađivali temu o padu Berlinskog zida gdje se raspravljalo i o ljudskim pravima. U radionici, prof. engleskog jezika Kristina Šćiran, učenike je upoznala s nekim osnovnim ljudskim pravima, ali i s pojmovima poput dječjih prava i prava žena. Nakon radionice, učenici su izrađivali crtež/umnu mapu s osnovnim ljudskim pravima koja su zapamtili. S obzirom da je dio radionice bio na hrvatskom jeziku učenici su prijevode nekih prava sami morali potražiti na internetu ili u rječniku.

Drugi dio zadatka bio je sastavljanje rječnika najčešćih i po njima najbitnijih pojmova koji se koriste kada se govori ili raspravlja o ljudskim pravima.

Za vrijeme nastave računalstva, učenici su preko obrasca (oblak riječi), koji je pripremljen u alatu Mentimeter, upisivali asocijacije o UNICEF-u (do tri pojma). Pregledali su oblak riječi i zajednički prokomentirali asocijacije, pri čemu su one najčešće bile istaknutije u prikazu. Nastavnica Marina Mirković, mag. ing. elektrotehnike, pripremila je online upitnik s pitanjima o UNICEF-u. Rezultati su pokazali da većina učenika poznaje ulogu i nastanak organizacije UNICEF. Uz dodatnu edukaciju i istraživanje, bolje će upoznati njegove mogućnosti i djelovanje.

Učenicima je na nastavi računalstva zadan projektni zadatak u kojem su na internetu istraživali  podatke o UNICEF-u i ljudskim pravima pa po želji izradili digitalni uradak: plakat, umnu mapu, videozapis, strip ili prezentaciju. Učenici su objavljivali radove na Padlet ploči. Međusobno su pregledavali i komentirali radove, i odabirali najbolji među njima. Učenici su pri izradi projekta koristili usluge interneta. Odabirali su prikladne izvore, pronalazili podatke i kritički ih vrednovali. Stvarali su i uređivali digitalne sadržaje koji uključuju niz različitih digitalnih medijskih sastavnica.

Završna aktivnost u nastavi računalstva bila je izrada digitalnih čestitki za novu 2021. godinu u kojima su učenici osim želja vezanih za njihovo osobno okruženje, proširili svoje želje na školu i lokalnu zajednicu. Posebno su naglašavali nadu u bolju zdravstvenu situaciju kako bi svi mogli slobodno, neometano ostvariti svoja ljudska prava. Čestitkama i željama objavljenima na Padlet ploči priključili su se i ostali učenici Tehničke škole u Požegi.